Nauč se Python > Kurzy > Týmový začátečnický kurz PyLadies > Výrazy a podmínky > Vyhodnocování výrazů

Vyhodnocování výrazů

Už víš, že Python se dá použít jako kalkulačka: dokáže spočítat hodnotu výrazu (angl. expression) jako 3 * (5 + 2). Jak to ale vlastně dělá? Jak se vyhodnocují výrazy?

Pro základní výrazy je to tak, jak to možná znáš ze školy. U 3 * (5 + 2) nejdřív spočítáš to, co je v závorkách: (5 + 2) je 7. Výsledek dosadíš do původního výrazu místo závorky: 3 * 7. Stejně fungují výrazy v Pythonu.

Možná to zní jednoduše, ale protože budeme ten samý postup používat i na složitější výrazy, hodí se ho umět „rozepsat“:

vysledek = 3 * (5 + 2)
#       ╰──┬──╯
vysledek = 3 *  7
#     ╰─┬────╯
vysledek = 21

Když Python potřebuje vyhodnotit proměnnou, dosadí její hodnotu. Pokud je zrovna v proměnné a číslo 4, za a se dosadí 4:

a = 4
b = 5

vysledek = (a + b) / a
#      |  |  |
vysledek = (4 + 5) / 4
#     ╰──┬──╯
vysledek =  9  / 4
#       ╰────┬─╯
vysledek =    2.25

Python dodržuje prioritu operátorů: např. násobení vyhodnotí dřív než sečítání. Záleží přitom vždy na operátoru (znaménku). Násobení čísel (*) a opakování řetězců (taky *) má vyšší prioritu; sečítání čísel (+) a spojování řetězců (taky +) ji má nižší.

vysledek = 4 + 2 * 3
#       ╰─┬─╯
vysledek = 4 +  6
#     ╰──┬──╯
vysledek = 10

vyzva = "Volejte třikrát: " + "Sláva! " * 3
#               ╰─────┬─────╯
vyzva = "Volejte třikrát: " + "Sláva! Sláva! Sláva! "
#    ╰────────────────────┬──────────────────────╯
vyzva = "Volejte třikrát: Sláva! Sláva! Sláva! "

Python nemá problém se složitými výrazy – vyhodnocování funguje vždy stejně. Jen člověk, který program čte či píše, se ve výrazech může lehce ztratit. Když opravdu potřebuješ napsat složitý výraz, je dobré jej rozdělit na několik menších nebo vysvětlit pomocí komentáře.

Je ale dobré mít povědomí o tom, jak složité výrazy „fungují“, aby ses jich nemusel/a bát. Měl/a bys být schopný/á vysvětlit, co se stane, když se Pythonu zeptáš, kolik je (-b + (b² - 4ac)⁰·⁵) / (2a), abys pak věděl/a, co za tebe Python dělá.

a = 2
b = 5
c = 3


x = (-b + (b ** 2 - 4 * a * c) ** 0.5) / (2 * a)
#   |  |      |  |         |
x = (-5 + (5 ** 2 - 4 * 2 * 3) ** 0.5) / (2 * 2)
#     ╰──┬─╯  ╰─┬─╯        ╰──┬──╯
x = (-5 + ( 25  -  8  * 3) ** 0.5) /  4
#           ╰───┬─╯
x = (-5 + ( 25  -   24 ) ** 0.5) /  4
#     ╰───────┬──────────╯
x = (-5 +     1      ** 0.5) /  4
#         ╰──────┬──────────╯
x = (-5 +        1)      /  4
#  ╰────────────┬──────╯
x =       -4          /  4
#         ╰────────────┬────────────╯
x =              -1.0

Výrazy se používají na více místech Pythonu než jen v přiřazování do proměnných. Třeba pro porovnání dvou hodnot. Ale o tom zase příště.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.