Nauč se Python > Kurzy > Týmový začátečnický kurz PyLadies > Výrazy a podmínky > Porovnávání

Porovnávání

Pamatuješ si ještě, co je to operátor?

V domácím projektu jsme si ukázali základní aritmetické operátory. Přidáme-li jeden další (//), jsou to tyhle:

Symbol Příklad Popis
+, -, *, / 1 + 1 Základní aritmetika
- -5 Negace
//; % 7 // 2; 7 % 2 Dělení se zbytkem (celočíselné dělení); zbytek po dělení
** 3 ** 2 Umocnění (3 na druhou)

Python ale zná i další druhy operátorů. Důležité jsou operátory porovnávací. Zkus si co dělají! (Buď z programu pomocí print, nebo pusť python z příkazové řádky.)

Symbol Příklad Popis
==, != 1 == 1, 1 != 1 Je rovno, není rovno
<, > 3 < 5, 3 > 5 Menší než, větší než
<=, >= 3 <= 5, 3 >= 5 Menší nebo rovno, větší nebo rovno

Podobně jako u jiných operátorů se pomocí ==, != atd. tvoří výrazy, které Python umí vyhodnotit.

vysledek = 3 > 0
#     ╰─┬─╯
#      ano (pravda, True)
print(vysledek)

vysledek = 3 == 0
#     ╰─┬──╯
#      ne (nepravda, False)
print(vysledek)

Výsledky provnání jsou takzvané booleovské hodnoty (angl. boolean, podle G. Boolea). Jmenují se True (pravda), nebo False (nepravda). V Pythonu je můžeš použít vždycky, když potřebuješ vědět, jestli něco platí nebo neplatí.

Všimni si, že rovnost zjistíš pomocí dvou rovnítek: 3 == 3. Jedno rovnítko přiřazuje do proměnné; dvě rovnítka porovnávají.

Slova True a False můžeš v programu použít i přímo, jen si dej pozor na velikost písmen:

print(True)
uzivatel_je_administrator = False

Podmínky

Teď oprášíme program na výpočet obvodu a obsahu.

Otevři si v editoru nový soubor a ulož ho pod jménem if.py. Zkontroluj, že je v adresáři pro tuto lekci.

Do souboru pak napiš následující program:

# Tento program počítá obvod a obsah čtverce.

strana = float(input('Zadej stranu čtverce v centimetrech: '))
print('Obvod čtverce se stranou', strana, 'je', 4 * strana, 'cm')
print('Obsah čtverce se stranou', strana, 'je', strana * strana, 'cm2')

Program spusť. Funguje?

Co se stane, když jako stranu zadáš záporné číslo? Dává výstup smysl?

Tady je vidět, jak počítač dělá přesně, co se mu řekne. Nepřemýšlí o významu. Bylo by dobré uživateli, který zadá záporné číslo, přímo říct, že zadal blbost. Jak na to?

Nejdřív zkus nastavit proměnnou která bude True, když uživatel zadal kladné číslo.

Řešení

A nyní řekni počítači, aby se na základě hodnoty této proměnné rozhodl, co má udělat. K tomu můžeš použít dvojici příkazů if (pokud) a else (jinak):

strana = float(input('Zadej stranu čtverce v centimetrech: '))
cislo_je_spravne = strana > 0

if cislo_je_spravne:
  print('Obvod čtverce se stranou', strana, 'je', 4 * strana, 'cm')
  print('Obsah čtverce se stranou', strana, 'je', strana * strana, 'cm2')
else:
  print('Strana musí být kladná, jinak z toho nebude čtverec!')

print('Děkujeme za použití geometrické kalkulačky.')

Neboli: po if následuje podmínka (angl. condition), což je výraz, podle kterého se budeme rozhodovat. Za podmínkou je dvojtečka. Potom následují příkazy, které se provedou, pokud je podmínka pravdivá. Všechny jsou odsazeny o čtyři mezery.

Čtyři mezery neznamenají, že musíš čtyřikrát zmáčknout mezerník! K odsazení použij klávesu Tab, která vloží správný počet mezer. (Pokud ne, nemáš správně nastavený editor – podívej se do lekce o instalaci.) Pomocí Shift+Tab můžeš odsazení zase zmenšit.

A ani Tab není vždycky potřeba. Pokud napíšeš řádek s if bez chyby, některé editory za tebe další řádek odsadí automaticky.

Po téhle části stačí napsat neodsazené else:, zase s dvojtečkou na konci, a odsazené příkazy, které se provedou v opačném případě.
Potom můžeš psát příkazy, které se provedou vždycky – ty odsazené nebudou, podmíněná část programu už skončila.

Vzato čistě technicky, odsazení nemusí být o čtyři mezery. Může být třeba o dvě nebo o jedenáct, nebo se dokonce dá místo mezer použít tabulátor. V rámci jednoho bloku musí být ale odsazení vždycky stejné, takže když pak na jednom programu spolupracuje více lidí, musí se shodnout. No a na čtyřech mezerách se shodla většina Pythonního světa.

Další podmíněné příkazy

Někdy není else vůbec potřeba. V následujícím programu se nedělá nic navíc, pokud je číslo nenulové:

cislo = int(input('Zadej číslo, přičtu k němu 3: '))
if cislo == 0:
  print('Jé, to je jednoduché!')
print(cislo, '+ 3 =', cislo + 3)

Někdy je naopak potřeba podmínek několik, k čemuž slouží příkaz elif – kombinace else a if. Dává se „mezi“ bloky if a else. Příkazů elif může být za jedním if-em několik, ale vždy se provede jen jedna „větev“: ta první, jejíž podmínka je splněna.

vek = int(input('Kolik ti je let? '))
if vek >= 150:
  print('A ze kterépak jsi planety?')
elif vek >= 18:
  # Tahle větev se např. pro "200" už neprovede.
  print('Můžeme nabídnout: víno, cider, nebo vodku.')
elif vek >= 1:
  print('Můžeme nabídnout: mléko, čaj, nebo vodu')
elif vek >= 0:
  print('Sunar už bohužel došel.')
else:
  # Nenastala ani nedna ze situací výše – muselo to být záporné
  print('Pro návštěvy z budoucnosti bohužel nemáme nic v nabídce.')

Zanořování

Příkazy if se dají zanořovat (angl. nest). V odsazeném (podmíněném) bloku kódu může být další if s dalším odsazeným kódem. Třeba u tohoto programu, který rozdává nejapné rady do života:

stastna = input('Jsi šťastná?')
bohata = input('Jsi bohatá?')

if stastna == 'ano':
  # Tenhle kus kódu se provede, když je "šťastná"
  if bohata == 'ano':
    print('Gratuluji!')
  else:
    print('Zkus míň utrácet.')
else:
  # Tenhle kus kódu se provede, když není "šťastná"
  if bohata == 'ano':
    print('Zkus se víc usmívat!')
  else:
    print('To je mi líto.')

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.