Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace > Pandas - práce s indexy a analýza dat po skupinách
In [1]:
import pandas as pd
%matplotlib inline

Analýza dat po skupinách #

Jedním ze základních postupů v datové analýze je rozdělení dat do skupin, aplikace nějaké operace na jednotlivé skupiny a nakonec kombinace výsledků do vhodného datasetu. Anglicky se tento postup označuje jako split-apply-combine. Skupiny jsou často, byť ne nutně, definovány nějakou (kategorickou) proměnnou, např. by to mohla být barva, pohlaví nebo kontinent. Skupiny lze ale vytvářet i odvozováním, např. pomocí rozsahu nebo nebo vlastností časových řad. Oboje už jsme vlastně viděli v EDA 3, kdy jsme skupiny vytvářeli pro deštivé dny nebo jednotlivé roky.

Pojďme si to vysvětlit prakticky. Použijeme k tomu hezký dataset s údaji z amerického Kongresu, který obsahuje seznam všech mužů a žen, kteří kdy v jedné z jeho komor (Sněmovně nebo Senátu) zasedli.

In [2]:
# odkaz přímo na csv soubor na internetu
LEGISLATORS_HISTORICAL_URL_CSV = (
  "https://theunitedstates.io/congress-legislators/legislators-historical.csv"
)
In [3]:
legislators_historical = pd.read_csv(
  LEGISLATORS_HISTORICAL_URL_CSV,
  usecols=["gender", "type", "state", "party", "birthday", "first_name", "last_name"],
  parse_dates=["birthday"],
)
In [4]:
legislators_historical
Out[4]:
last_name first_name birthday gender type state party
0 Bassett Richard 1745-04-02 M sen DE Anti-Administration
1 Bland Theodorick 1742-03-21 M rep VA NaN
2 Burke Aedanus 1743-06-16 M rep SC NaN
3 Carroll Daniel 1730-07-22 M rep MD NaN
4 Clymer George 1739-03-16 M rep PA NaN
... ... ... ... ... ... ... ...
12053 Vela Filemon 1963-02-13 M rep TX Democrat
12054 Reed Tom 1971-11-18 M rep NY Republican
12055 Delgado Antonio 1977-01-19 M rep NY Democrat
12056 Walorski Jackie 1963-08-17 F rep IN Republican
12057 Crist Charlie 1956-07-24 M rep FL Democrat

12058 rows × 7 columns

Krok 1: Split #

Na rozdělení dat do skupin slouží metoda groupby. Nejjednodušší a možná i nejčastější použití je seskupení podle existujícího sloupce v tabulce. Třeba podle type, tedy u nás konkrétně podle komory: rep je Sněmovna reprezentatntů, sen je Senát.

In [5]:
legislators_historical_by_type = legislators_historical.groupby("type")
legislators_historical_by_type
Out[5]:
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x11ae7a4f0>

Dostali jsme objekt typu GroupBy. Pokud vám to připomíná DatetimeIndexResampler z Explorativní analýzy a statistiky jedné proměnné, je to velice dobrá asociace. Tato operace totiž data jen rozdělila do skupin, ještě jsme ale neřekli, co s těmi skupinami chceme dělat.

Krok 2 + 3: Apply + Combine #

Na skupiny, které jsme vytvořili pomocí groupby, teď můžeme aplikovat nějakou operaci. To je právě krok apply. Nemá pro nás moc cenu oddělovat tento krok od třetího kroku combine, protože když už nějakou opraci aplikujeme, tak bychom rádi výsledek sestavili do výsledného datasetu. Pandas navíc tyto kroky sám nijak neodděluje.

Pozn.: Apply a combine začne být více odděleno v nástrojích na zpracování velkých dat, které už se nevejdou pohodlně do operační paměti počítače a pandas na ně už nestačí. Apply pak probíhá po částech, třeba i distribuovaně na oddělených serverech, a výsledné combine se provádí sesbíráním částečných výsledků.

Použijeme teď jednoduchou agregační metodu count, která nám vrátí počet hodnot (po skupinách samozřejmě).

In [6]:
legislators_historical_by_type.count()
Out[6]:
last_name first_name birthday gender state party
type
rep 10218 10218 9728 10218 10218 9994
sen 1840 1840 1780 1840 1840 1832

Vidíme, že v datech je zaznamenáno 1830 senátorů a 10151 kongresmanů. Na levé straně v indexu vidíme skupiny, podle kterých se dataset agregoval a do sloupců se daly všechny sloupce, na které bylo možné aplikovat naši agregační funkci (v tom případě na všechny zbylé).

Z čísel si můžeš všimnout, že u některých chybí údaje o datu narození nebo straně.

Než aplikujeme krok apply, můžeme si vybrat, na který ze sloupců tak učiníme, trochu si tím zpřehledníme výstup. Pokud si vybereme jen jeden sloupec, dostaneme Series.

In [7]:
legislators_historical_by_type['party'].count()
Out[7]:
type
rep  9994
sen  1832
Name: party, dtype: int64

Tento krok si můžeme trochu zjednodušit - než abychom se doptávali na count nad jedním sloupcem v rámci agregace, můžeme se doptat na velikost každé ze skupin.

In [8]:
legislators_historical_by_type.size()
Out[8]:
type
rep  10218
sen   1840
dtype: int64

Úkol: Rozděl data podle strany (party) a vypiš počet záznamů v každé skupině. Dokážeš výsledek setřídit podle velikosti skupin?

In [ ]:
 

Možná sis všimla, jaký je u výsledku index. Pokud ne, nevadí, určitě si všimneš teď. Zkusíme totiž vytvořit skupiny ne z jednoho sloupce, ale ze dvou. Pojďme si rozdělit zákonodárce podle států, a každou skupinu za jeden stát ještě podle pohlaví.

In [9]:
legislators_by_state_gender_counts = legislators_historical.groupby(["state", "gender"]).count()
legislators_by_state_gender_counts
Out[9]:
last_name first_name birthday type party
state gender
AK M 17 17 17 17 15
AL F 4 4 4 4 4
M 205 205 196 205 205
AR F 5 5 5 5 5
M 112 112 109 112 110
... ... ... ... ... ... ...
WI M 198 198 198 198 198
WV F 1 1 1 1 1
M 119 119 117 119 119
WY F 1 1 1 1 1
M 39 39 39 39 39

105 rows × 5 columns

Máme tedy skupiny, které jsou definované dvojicí hodnot stát a pohlaví (state, gender). A to je přesně důvod, proč existuje v Pandas MultiIndex.

Práce s MultiIndex #

Vlastnosti MultiIndexu, vlastně takového víceúrovňového či vícerozměrného indexu, můžeme prozkoumat (kromě prostého zobrazení) pomocí několika užitečných atributů (properties).

In [10]:
# počet úrovní 
legislators_by_state_gender_counts.index.nlevels
Out[10]:
2
In [11]:
# jména úrovní
legislators_by_state_gender_counts.index.names
Out[11]:
FrozenList(['state', 'gender'])
In [12]:
# mohutnost (počet hodnot) jednotlivých úrovní
legislators_by_state_gender_counts.index.levshape
Out[12]:
(58, 2)
In [13]:
# hodnoty v jednotlivých úrovních
legislators_by_state_gender_counts.index.levels
Out[13]:
FrozenList([['AK', 'AL', 'AR', 'AS', 'AZ', 'CA', 'CO', 'CT', 'DC', 'DE', 'DK', 'FL', 'GA', 'GU', 'HI', 'IA', 'ID', 'IL', 'IN', 'KS', 'KY', 'LA', 'MA', 'MD', 'ME', 'MI', 'MN', 'MO', 'MS', 'MT', 'NC', 'ND', 'NE', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NV', 'NY', 'OH', 'OK', 'OL', 'OR', 'PA', 'PI', 'PR', 'RI', 'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VA', 'VI', 'VT', 'WA', 'WI', 'WV', 'WY'], ['F', 'M']])

Víme tedy, že náš (multi) index má dvě úrovně. Abychom dostali konkrétní řádek, musíme tím pádem zadat dvě hodnoty. K tomu nám poslouží tuple (pozor, musí to opravdu být tuple a ne list, tj. musíme použít kulaté a ne hranaté závorky).

In [14]:
legislators_by_state_gender_counts.loc[("WY", "F")]
Out[14]:
last_name   1
first_name  1
birthday   1
type     1
party     1
Name: (WY, F), dtype: int64

Co kdybychom zadali jen polovinu indexu? Dostaneme celou skupinu, v našem případě celý stát.

In [15]:
legislators_by_state_gender_counts.loc["WY"]
Out[15]:
last_name first_name birthday type party
gender
F 1 1 1 1 1
M 39 39 39 39 39

Otázka: Jaký je index výsledné tabulky?

Pokud bychom chtěli jedno pohlaví, můžeme indexu změnit pořadí.

In [16]:
swapped_index = legislators_by_state_gender_counts.index.swaplevel(0, 1)
legislators_by_gender_state_counts = legislators_by_state_gender_counts.set_index(swapped_index)
legislators_by_gender_state_counts
Out[16]:
last_name first_name birthday type party
gender state
M AK 17 17 17 17 15
F AL 4 4 4 4 4
M AL 205 205 196 205 205
F AR 5 5 5 5 5
M AR 112 112 109 112 110
... ... ... ... ... ...
WI 198 198 198 198 198
F WV 1 1 1 1 1
M WV 119 119 117 119 119
F WY 1 1 1 1 1
M WY 39 39 39 39 39

105 rows × 5 columns

In [17]:
legislators_by_gender_state_counts.loc["F"].head()
Out[17]:
last_name first_name birthday type party
state
AL 4 4 4 4 4
AR 5 5 5 5 5
AZ 4 4 4 4 4
CA 26 26 26 26 26
CO 3 3 3 3 3

Více o (pokročileší) práci s indexy a multiindexy najdeš v dokumentaci.

Pokud bychom se chtěli multiindexu "zbavit", můžeme to udělat pomocí .reset_index()

In [18]:
legislators_by_state_gender_counts.reset_index().head(5)
Out[18]:
state gender last_name first_name birthday type party
0 AK M 17 17 17 17 15
1 AL F 4 4 4 4 4
2 AL M 205 205 196 205 205
3 AR F 5 5 5 5 5
4 AR M 112 112 109 112 110

Anebo rovnou použít groupby s as_index=False.

In [19]:
legislators_historical.groupby(["state", "gender"], as_index=False).count().head(5)
Out[19]:
state gender last_name first_name birthday type party
0 AK M 17 17 17 17 15
1 AL F 4 4 4 4 4
2 AL M 205 205 196 205 205
3 AR F 5 5 5 5 5
4 AR M 112 112 109 112 110

Co je ten DataFrameGroupBy object? #

Na začátku jsme si udělali základní agregaci bez aplikace funkcí a dostali jsme jakýsi objekt. Je možné s ním něco dělat, aniž bychom agregovali? Ukazuje se, že ano.

Než se k tomu dostaneme, zkusme jeden úkol: Rozděl náš dataframe podle stran - tzn. pro každou stranu vytvoř dataframe a ten ulož do zvláštního souboru. Např. Democrat půjde do Democrat.csv atd.

In [20]:
legislators_historical.groupby('party')
Out[20]:
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x11adeb970>

Jedna klíčová funkce, kterou nám tento objekt nabízí, je iterace.

In [21]:
groups = legislators_historical.groupby('party')

next(iter(groups)) # timhle ziskame prvni element pri iteraci (for cyklu)
Out[21]:
('Adams',
    last_name first_name  birthday gender type state party
 994    Mills   Elijah 1776-12-01   M sen  MA Adams
 1079   Lloyd   James    NaT   M sen  MA Adams
 1122 McIlvaine   Joseph 1769-10-02   M sen  NJ Adams
 1145   Thomas   Jesse    NaT   M sen  IL Adams
 1152  Van Dyke  Nicholas 1770-12-20   M sen  DE Adams
 ...     ...    ...    ...  ... ...  ...  ...
 1398   Holmes    John 1773-03-14   M sen  ME Adams
 1429  Silsbee Nathaniel 1773-01-14   M sen  MA Adams
 1472  Chambers  Ezekiel 1788-02-28   M sen  MD Adams
 1501 Hendricks  William 1782-11-12   M sen  IN Adams
 2033  Harrison  William 1773-02-09   M sen  OH Adams
 
 [100 rows x 7 columns])

K čemu nám to může být? Při agregaci se data drasticky zjednodušují a nemusíme si vždy být jisti, že naše agregace jsou napsané správně. Pomocí iterace nad skupinami si můžeme zobrazit všechna data před agregací.

In [22]:
for party, df in legislators_historical.groupby('party'):
  df.to_csv(party + '.csv')

Tuto funkcionalitu asi tolik neoceníte, když jde jen o jeden sloupec, zde party, tedy alternativa není tak složitá. Ale jakmile začnete agregovat nad více sloupci, začne být iterace čím dál užitečnější.

Další agregační funkce #

Dosud jsme agregovali jen pomocí .size nebo .count, ale existuje spousta další agregačních metod, zejm. těch numerických.

Pro snadnější práci s agregacemi budeme používat metodu .agg, která akceptuje slovník. Tento slovník udává, co chceme agregovat (klíč) a jak to chceme agregovat (hodnota). S tím, že způsobů agregace pro jeden sloupec může být více naráz. Ukážeme si.

In [23]:
legislators_historical.groupby('state').agg({'birthday': 'max'}).head()
Out[23]:
birthday
state
AK 1962-03-30
AL 1976-07-27
AR 1968-08-21
AS 1943-08-15
AZ 1976-11-03
In [24]:
legislators_historical.groupby('state').agg({
  'birthday': ['min', 'max'],
  'party': 'nunique'}
).head()
Out[24]:
birthday party
min max nunique
state
AK 1848-09-17 1962-03-30 3
AL 1780-01-30 1976-07-27 8
AR 1788-08-25 1968-08-21 5
AS 1937-03-13 1943-08-15 1
AZ 1816-01-24 1976-11-03 3

Transformace sloupců #

Většinu času jsme pracovali s daty, které jsme načetli ze souboru a krom nějakého základního čištění jsme je žádným způsobem neměnili. Teď si ukážeme, jak udělat některé základní transformace.

Může nás například zajímat, které hodnoty máme či nemáme v daném sloupci. K získání takové informace sloužít metody .isnull a .notnull, které jsou navzájem inverzní.

In [25]:
legislators_historical['party'].isnull()
Out[25]:
0    False
1     True
2     True
3     True
4     True
     ... 
12053  False
12054  False
12055  False
12056  False
12057  False
Name: party, Length: 12058, dtype: bool

Series má metodu isnull, která nám vrátí True/False hodnoty podle toho, jestli daná hodnota chybí nebo ne (NULL v SQL). Pro snadnější pochopení je možné použít inverzní metodu notnull.

Může náš též zajímat, zda řádky nabývají některou z vybraných hodnot.

In [26]:
legislators_historical['first_name'].isin(['Richard', 'John'])
Out[26]:
0     True
1    False
2    False
3    False
4    False
     ... 
12053  False
12054  False
12055  False
12056  False
12057  False
Name: first_name, Length: 12058, dtype: bool

... nebo jak se hodnoty liší mezi řádky (dává smysl jen pro číselná data nebo pro sloupce obsahující datum)

In [27]:
legislators_historical['birthday'].diff()
Out[27]:
0       NaT
1    -1108 days
2     452 days
3    -4712 days
4    3159 days
      ...  
12053   778 days
12054  3200 days
12055  1889 days
12056  -4904 days
12057  -2580 days
Name: birthday, Length: 12058, dtype: timedelta64[ns]

.str a .dt metody #

Můžeme též testovat různé vlastnosti stringů a dat (od slova datum). Slouží k tomu .str a .dt.

In [28]:
legislators_historical['first_name'].str.len()
Out[28]:
0     7
1    10
2     7
3     6
4     6
     ..
12053   7
12054   3
12055   7
12056   6
12057   7
Name: first_name, Length: 12058, dtype: int64

Často používanými metodami v rámci .str je contains nebo .lower/upper

In [29]:
names = pd.Series(['JOHN', 'Jean-Luc', 'Mary-Jane', 'Kate', 'John'])
names.str.contains('-')
Out[29]:
0  False
1   True
2   True
3  False
4  False
dtype: bool
In [30]:
names[names.str.contains('-')]
Out[30]:
1   Jean-Luc
2  Mary-Jane
dtype: object

Zatímco .str.contains použijeme zpravidla na filtrování, .lower poslouží třeba na unifikaci dat, která se pak lépe agregují (a deduplikují).

In [31]:
names.value_counts()
Out[31]:
JOHN     1
Jean-Luc   1
Mary-Jane  1
Kate     1
John     1
dtype: int64
In [32]:
names.str.lower().value_counts()
Out[32]:
john     2
jean-luc   1
mary-jane  1
kate     1
dtype: int64

Z .dt si ukážeme jak vytáhnout z data rok.

In [33]:
birth_years = legislators_historical['birthday'].dt.year

birth_years#.value_counts()
Out[33]:
0    1745.0
1    1742.0
2    1743.0
3    1730.0
4    1739.0
     ... 
12053  1963.0
12054  1971.0
12055  1977.0
12056  1963.0
12057  1956.0
Name: birthday, Length: 12058, dtype: float64

Úkol: vyfiltruj politiky narozené v roce 1980 či později.

In [ ]:
 

Agregace nad nesloupci #

Dosud jsme vždy agregovali nad něčím, co jsme měli v DataFramu. Je ale možné agregovat nad daty, které tam vůbec nemáme, alespoň ne explicitně. K tomu budou sloužit transformace, které jsme si právě ukázali.

Kromě názvu sloupce můžeme do groupby vložit nějakou Series (!), která má stejný tvar jako naše sloupce a pandas podle toho bude umět agregovat. Jaká taková Series se nabízí? Nejlépe transformace nějakého existujícího sloupce.

Můžeme tak agregovat data na základě měsíce, kdy se daný člověk narodil. A to aniž bychom tento sloupec přidávali do dataframu. Tato metoda nám tak pomůže dělat kreativní agregace bez nutnosti měnit naše data.

In [34]:
legislators_historical.groupby([
  legislators_historical['birthday'].dt.month,
]).size()
Out[34]:
birthday
1.0   1049
2.0   984
3.0   1033
4.0   902
5.0   893
6.0   859
7.0   870
8.0   977
9.0   998
10.0  1023
11.0   940
12.0   980
dtype: int64

Můžeme samozřejmě přidávat další a další (ne)sloupce.

In [35]:
legislators_historical.groupby([
  legislators_historical['type'],
  legislators_historical['birthday'].dt.month,
]).size()
Out[35]:
type birthday
rep  1.0     882
   2.0     834
   3.0     887
   4.0     772
   5.0     753
   6.0     747
   7.0     739
   8.0     825
   9.0     833
   10.0    865
   11.0    783
   12.0    808
sen  1.0     167
   2.0     150
   3.0     146
   4.0     130
   5.0     140
   6.0     112
   7.0     131
   8.0     152
   9.0     165
   10.0    158
   11.0    157
   12.0    172
dtype: int64

Měsíce jsou fajn, je jich jen 12, ale co když budeme chtít agregovat nad roky narození?

In [36]:
legislators_historical.groupby([
  legislators_historical['type'],
  legislators_historical['birthday'].dt.year,
]).size().count()
Out[36]:
496

Dostáváme poněkud velký dataset, který nám toho moc neřekne. S tím nám pomůže další kapitola.

Binning #

Sice jsme si vytáhli jednotlivé roky narození, ale přeci jen jich je spousta a moc nám to neřekne, určitě se podle nich nedá dobře agregovat.

In [37]:
birth_years = legislators_historical['birthday'].dt.year.astype('Int16')
legislators_historical = legislators_historical.assign(birth_year=birth_years)
In [38]:
legislators_historical['birth_year'].hist(bins=25)
Out[38]:
<AxesSubplot: >
In [39]:
legislators_historical['birth_year'].value_counts()
Out[39]:
1840  94
1824  94
1870  93
1828  92
1812  91
    ..
1987   1
1979   1
1730   1
1721   1
1982   1
Name: birth_year, Length: 262, dtype: Int64

Ani histogram, ani value_counts nám žádné moc hodnotné informace nepřinesl. Budeme muset data trochu seskupit. Na to v pandas existuje několik možností.

První z nich je nám již známý .value_counts, kterému můžeme přihodit argument bins, který znamená, že nechceme frekvence jednotlivých hodnot, ale že chceme seskupit data do několika intervalů.

In [40]:
legislators_historical['birth_year'].value_counts(bins=10)
Out[40]:
(1827.8, 1854.5]   2077
(1801.1, 1827.8]   1999
(1854.5, 1881.2]   1884
(1774.4, 1801.1]   1305
(1881.2, 1907.9]   1300
(1907.9, 1934.6]   1055
(1934.6, 1961.3]    963
(1747.7, 1774.4]    648
(1961.3, 1988.0]    164
(1720.732, 1747.7]   113
Name: birth_year, dtype: int64

Co když nám takové samorozdělení nestačí? Na to je pandas.cut, resp. pd.cut. Má spoustu možností, doporučujeme projít dokumentaci.

In [41]:
bins = [1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950]
pd.cut(legislators_historical['birth_year'], bins)
Out[41]:
0    (1700.0, 1750.0]
1    (1700.0, 1750.0]
2    (1700.0, 1750.0]
3    (1700.0, 1750.0]
4    (1700.0, 1750.0]
        ...    
12053         NaN
12054         NaN
12055         NaN
12056         NaN
12057         NaN
Name: birth_year, Length: 12058, dtype: category
Categories (5, interval[int64, right]): [(1700, 1750] < (1750, 1800] < (1800, 1850] < (1850, 1900] < (1900, 1950]]
In [42]:
pd.cut(legislators_historical['birth_year'], bins).value_counts()
Out[42]:
(1800, 1850]  3839
(1850, 1900]  3159
(1900, 1950]  2022
(1750, 1800]  1857
(1700, 1750]   149
Name: birth_year, dtype: int64

Nevýhodou pd.cut je, že intervaly jsou určeny uživatelem a může chvíli trvat, než je člověk odladí. Více automatická je možnost určit intervaly pomocí statistického rozložení dat, k tomu slouží pd.qcut, ten místo hranic intervalů bere kvantily.

In [43]:
pd.qcut(legislators_historical['birth_year'], [0, .1, .5, .9, 1]).value_counts()
Out[43]:
(1784.0, 1849.0]   4616
(1849.0, 1934.0]   4609
(1720.999, 1784.0]  1156
(1934.0, 1988.0]   1127
Name: birth_year, dtype: int64

Samozřejmostí tohoto seskupování je, že tyto transformované sloupce opět můžeme použít pro agregaci.

Úkol: Kolik bylo dohromady poslanců a kolik bylo senátorů, rozděleno podle století, kdy byli narozeni. (Např. mezi lety 1900 a 2000 bylo narozeno 200 senátorů a 800 poslanců atd.)

In [ ]:
 

Kontingenční tabulky #

Pokud budeme agregovat nad několika sloupci, může se nám stát, že z DataFramu se nám stane jedna dlouhá nudle. V tom se nedá moc dobře vyznat. Pokud jste s takovými daty někdy pracovali v Excelu, možná vám bude povědomá funkce kontigenčních tabulek, v angličtině pivot tables.

Než začneme pivotovat, vytvořme si malý dataset - bude to jednoduchá agregace na základě typu angažmá z parlamentu a pohlaví.

In [44]:
summary = legislators_historical.groupby(['type', 'gender'], as_index=False)[['last_name']].count()
summary = summary.rename(columns={'last_name': 'count'})
summary
Out[44]:
type gender count
0 rep F 215
1 rep M 10003
2 sen F 34
3 sen M 1806

Součástí každého pivotu jsou tři faktory - specifikace,

 1. který se sloupců chceme v indexu
 2. který bude ve sloupcích
 3. který sloupec se přiřadí do hodnot v DataFramu

Hezky je to vidět na tomto diagramu.

In [45]:
summary.pivot(index='gender', columns='type', values='count')
Out[45]:
type rep sen
gender
F 215 34
M 10003 1806

Omezením metody pivot je to, že umí jen otáčet DataFrame, ale pokud některému z políček odpovídá více hodnot, vyhodí vám chybu, protože neví, jak je má agregovat. Pivot je opravdu jen pro otáčení.

Na komplexnější agregace tu je podobně pojmenovaný pivot_table.

In [46]:
summary = legislators_historical.groupby(['type', 'state', 'gender'], as_index=False)[['last_name']].count()
summary = summary.rename(columns={'last_name': 'count'})
summary
Out[46]:
type state gender count
0 rep AK M 11
1 rep AL F 2
2 rep AL M 167
3 rep AR F 3
4 rep AR M 81
... ... ... ... ...
169 sen VT M 36
170 sen WA M 20
171 sen WI M 26
172 sen WV M 31
173 sen WY M 20

174 rows × 4 columns

pivot_table nabízí možnost přiřadit do některé z dimenzí (do indexu či sloupců) vícero sloupců, a následně pak vytvoří víceúrovňový index. Jde též specifikovat, jaká funkce se aplikuje, pokud na buňku připadá více hodnot (jako v Excelu).

Více detailů najdete v dokumentaci.

In [47]:
wide = summary.pivot_table(index='state', columns=['type', 'gender'], values='count', fill_value='')

wide.head(10)
Out[47]:
type rep sen
gender F M F M
state
AK 11 6.0
AL 2.0 167 2.0 38.0
AR 3.0 81 2.0 31.0
AS 2
AZ 3.0 34 1.0 11.0
CA 24.0 301 2.0 41.0
CO 3.0 54 35.0
CT 6.0 183 51.0
DC 2
DE 48 49.0

Kdyby ti přišlo matoucí, že tu jsou dvě podobné funkce na kontigenční tabulky, tak tě ještě víc zmateme, protože existuje ještě pd.crosstab. Do detailů zde už zacházet nebudeme, doporučujeme dokumentaci.

Inverzní kontigenční tabulky #

Zatímco na kontigenční tabulky mnozí narazili, jejich inverzní funkcionalita je celkem neznámá, a zajímavá. Funguje přesně tak, jak píšeme - vezme se široká tabulka, ve které je jedna z dimenzí ve sloupcích, a zúží a prodlouží se tím, že se ony názvy sloupcí překonvertují do samotného sloupce. Příklad bude názornější.

V pandas se na tuto inverzní operaci používá metoda melt. Její delší výčet argumentů je tradičně v dokumentaci.

Mějme dataset, kde je výkon v různých regionech fiktivní země. Nevýhodou je, že nemůžeme úplně dívat na časové řady, protože roky, ke kterým údaje platí, jsou ve sloupcích, ne v řádcích. Takto široké tabulky jsou celkem populární třeba u dat o počasí.

In [48]:
df = pd.DataFrame({
  'region': ['North', 'South', 'East', 'West'],
  '2000': [200, 100, 50, 1000],
  '2005': [450, 10, 510, 1040],
  '2010': [10, 500, 950, 500],
  '2015': [550, 20, 50, 10],
  '2020': [1, 1, 5, 10],
})
df
Out[48]:
region 2000 2005 2010 2015 2020
0 North 200 450 10 550 1
1 South 100 10 500 20 1
2 East 50 510 950 50 5
3 West 1000 1040 500 10 10

pd.melt zajímá, který ze sloupců nějak identifikuje dané řádky (id_vars) a které sloupce obsahují hodnoty (value_vars). Zbylé dva argumenty slouží jen k přejmenování sloupců (var_name, value_name).

In [49]:
long = df.melt(id_vars=['region'], value_vars=['2000', '2005', '2010', '2015', '2020'],
    var_name='year', value_name='output')

long
Out[49]:
region year output
0 North 2000 200
1 South 2000 100
2 East 2000 50
3 West 2000 1000
4 North 2005 450
5 South 2005 10
6 East 2005 510
7 West 2005 1040
8 North 2010 10
9 South 2010 500
10 East 2010 950
11 West 2010 500
12 North 2015 550
13 South 2015 20
14 East 2015 50
15 West 2015 10
16 North 2020 1
17 South 2020 1
18 East 2020 5
19 West 2020 10

Úkol: vem tento dlouhý dataset a udělej z něj ten původní, široký. (Neřeš, pokud máš někde index, kde před tím nebyl.)

In [ ]:
 

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.