Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > SSH a systemd jednotky > Poznámky – systemd jednotky

Tohle jsou jen velice strohé poznámky, ne materiály k samostudiu.

Systemd jednotky

Opakování

 • systemctl status sshd
 • systemctl stop sshd
 • systemctl start sshd
 • systemctl restart sshd
 • systemctl cat sshd

Nastavení systemd

 • /usr/lib/systemd/system/
 • /usr/lib/systemd/system/sshd.service
 • /etc/systemd/system/ – pro administrátora
 • symlinky na /dev/null

Typy „units“:

ls /usr/lib/systemd/system/ | cut -d. -f2

 • service
 • target
 • socket
 • timer
 • mount
 • ...

Použití plného jména:

 • systemctl status sshd.service
 • systemctl status graphical.target
 • systemctl cat sshd.service
 • systemctl cat sshd.socket

(Odbočka k socket?)

 • systemctl cat graphical.target

Závislosti:

 • systemctl list-dependencies sshd
 • systemctl list-dependencies graphical.target

Dokumentace:

 • man systemd.service, ...
 • man systemd.service, man systemd.mount

Timer

 • man systemd.timer
 • man systemd.time
 • man systemd.unit

Naše služba

/etc/systemd/system/ahoj.service:

[Unit]
Description=echo

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/echo Ahoj!
 • sudo systemctl daemon-reload
 • sudo systemctl start ahoj.service
 • sudo systemctl status ahoj.service

/etc/systemd/system/ahoj.timer:

[Unit]
Description=echo timer

[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:*:00/10
AccuracySec=1s
Unit=ahoj.service
 • sudo systemctl daemon-reload
 • sudo systemctl start ahoj.timer
 • sudo systemctl status ahoj.service (!)

Uživatelská služba & časovač

mkdir -p ~/.config/systemd/user/

~/.config/systemd/user/gong.service:

[Unit]
Description=Gong

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/mplayer /usr/share/sounds/gnome/default/alerts/sonar.ogg

~/.config/systemd/user/gong.timer:

[Unit]
Description=Gong

[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:*:00/10
AccuracySec=1s
Unit=gong.service

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.