Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > SSH a systemd jednotky > SSH

SSH - vzdálená administrace

Dnes se podíváme na to, jak spravovat servery přes síť.

Po troše nastavování to bude podobné jako většina toho, co jsme zatím dělali. Jen bez grafických okýnek – připojíme se čistě přes příkazovou řádku.

Samozřejmě je možné sdílet obrazovku; nástroje na to existují i na Linuxu. Na serverech ale často nebývá grafické prostředí vůbec nainstalováno, protože vykreslování celkem zbytečně zabírá výkon. A každý software navíc taky zvyšuje šanci, že se na systému vyskytne bezpečnostní chyba.

Technicky to není složité: terminál je jen soubor, do kterého se zapisuje to, co napíšeš na klávesnici a ze kterého lze číst výstup shellu a spouštěných programů. Dokonce i vychytávky jako barvičky nebo hrátky s kurzorem (které používá editor nano nebo skrolovátko less) se dají posílat jako text.

Nejsložitější na celé věci je komunikaci zabezpečit. Když se posílá všechno co napíšeš na klávesnici, znamená to že „po drátech“ putuje i tvoje přihlašovací heslo. Kdysi, když se administrátorům počítačových sítí dalo věřit (protože stejně měli přístup ke všem počítačům ve firemní či univerzitní síti), se informace posílaly „jen tak“. Dnes, když informace putují internetem přes spoustu zařízení, z nichž každé si může posílané informace přečíst, se ale musí šifrovat. Díky efektivním nástrojům se šifruje všechno, co se pošle, nikoli jen hesla.

Nezabezpečené připojení se stále používají ke konfiguraci zařízení, které jsou k ovládacímu počítači připojeny přímo, ne přes síť/internet. Máš-li zkušenosti s MicroPythonem, vzpomeň jak probíhala komunikace s „destičkou“.

K zabezpečenému připojení použijeme protokol SSH (secure shell). Podobně jako HTTP existuje server – služba sshd. Ten je potřeba nastavit a spustit. K počítači na kterém běží sshd je pak možné se vzdáleně připojit.

Na druhé straně budeme potřebovat klienta, program, který se k SSH serveru umí připojit. Na Linuxu a macOS existuje program ssh. Pro Windows existuje grafický puTTY, který si můžeš nainstalovat ze stránek PuTTY.

Grafický klient PuTTY je k dispozici i pro ostatní systémy. Na Fedoře je v repozitářích, můžeš si ho nainstalovat přes sudo dnf install putty.

Instalace OpenSSH

Na rozdíl od httpd se balíček s SSH serverem ve Fedoře nejmenuje sshd. Historicky totiž byl pro HTTP k dispozici jen Apache, ale pro SSH bylo na výběr z více několik možností. Dnes se většinou používá OpenSSH, který si nainstaluj následovně:

$ sudo dnf install openssh-server

Samotná služba už se ovšem jmenuje sshd:

$ sudo systemctl start sshd

Možná budeš potřebovat i otevřít firewall. Příkazu firewall-cmd stačí zadat jméno ssh:

$ sudo firewall-cmd --add-service=ssh

Kdybys někdy pracovala s jiným firewallem, hodí se vědět že protokolu ssh přísluší port 22.

Připojení

Teď se můžeš přihlásit! Většinou se připojuje z jiného stroje, ale ze začátku se připojíme z tvého virtuálního počítače zase na tvůj virtuální počítač.

Nebude to tedy zatím správa vzdáleného stroje, ale bude to jednodušší – a bude to vypadat podobně jako s opravdovým vzdáleným strojem.

Příkaz ssh potřebuje dostat jméno poc'itače, ke kterému se připojuješ. Můžeš zadat svou IP adresu (podobně jako u webového serveru), nebo jméno localhost, které vždy označuje „tento počítač“:

$ ssh localhost
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:dzya/6SYp058Apl4++46lt8IMPNTuIAznjUGlrI1ymU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
petr@localhost's password: 
Last login: Mon Dec 7 15:41:10 2020 from 192.168.122.1
[petr@localhost ~]$

Program ssh tě po připojení upozorní, že k tomuto počítači se ještě nikdy nepřipojoval a zeptá se, jestli je to opravdu počítač ke kterému se chceš připojit. Kdyby ses totiž připojovala přes internet, někdo „mezi“ tvým a cílovým počítačem by se mohl docela jednoduše vydávat za server, na který se chceš připojit. Proto až „o něco půjde“, je dobré si ověřit že daný „otisk“ – v ukázce výše SHA256:dzya/6SYp058Apl4++46lt8IMPNTuIAznjUGlrI1ymU – odpovídá počítači, ke kterému se připojuješ. Otisk by ti měl dát admistrátor počítače, ke kterému se připojuješ; dá se zjistit pomocí:

$ ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
256 SHA256:0LNQwY8++rCDzynAAQx2MNP9OMupnpsps0loay8P3NM root@localhost.localdomain (ECDSA)

Jestli sedí, napiš yes. Dále zadej heslo a jsi připojena!

Klient ssh se standardně připojuje pod tvým uživatelským jménem. Kdybys na vzdáleném počítači měla účet pojmenovaný jinak, nebo se chtěla přihlásit jako někdo jiný, odděl uživatelské jméno od jména serveru znakem @. Máš-li stále účet test1, zkus to – ale ideálně v jiném terminálu, ať můžeme pokračovat s opravdovým účtem:

$ ssh test1@localhost
[test1@localhost ~]$ exit
$

Tentokrát se ssh na bezpečnostní ověření neptá. Jakmile ses totiž k tomuto počtači připojila, ssh si adresu localhost spojil s daným klíčem. Zaznamenal si to do souboru ~/.ssh/known_hosts:

$ cat ~/.ssh/known_hosts
localhost ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBC9n7rIp76I0uxvicyZyRzUeh2PGElLwLV2Vw/AtrxOQkXWK/yfY/n5WlFiRblrOHf01tiH52C/zy1CiVLgl+bc=

Klíč v souboru je delší a bezpečnější verze „otisku“, na který se tě ssh ptal. Nebylo by ale praktické nutit člověka aby takhle dlouhý klíč porovnával.

Kdyby se klíč na serveru změnil, může to znamenat dvě věci:

 • Administrátor heslo změnil, třeba kvůli bezpečnosti.
 • Nepřipojuješ se k počítači, ke kterému ses připojovala minule – a kdyby ses připojila, pravděpodobně bys novému počítači jako první věc poslala přihlašovací heslo.

První variantu si můžeš vyzkoušet příkazem. Nebudu ho vysvětlovat do detailů; stačí vědět že vytvoří nový šifrovací klíč pro SSHD:

$ sudo ssh-keygen -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key -N '' -t ecdsa

Zkus se pak připojit:

$ ssh localhost
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
...
Host key verification failed.

Když takovou zprávu uvidíš, ověř si že jde o první variantu výše – pokud od administrátora např. nepřišel důvěryhodný mail, tak mu radši třeba zavolej.

Teď jsi ale administrátor ty a víš že je všechno v pořádku. Smaž tedy ze souboru ~/.ssh/known_hosts starý neplatný záznam a připoj se znovu.

Vzdálené připojení – ssh

Pokud se ti minule nepovedlo připojit k HTTP serveru, nejspíš nebude fungovat ani SSH.

A teď se připoj vzdáleně! Máš-li na svém opravdovém počítači Linux nebo macOS, zjisti IP adresu virtuálního počítače (příkazem ip a), na opravdovém počítači si otevři příkazovou řádku a zadej ssh jmeno@adresa:

$ ssh petr@192.168.122.133
The authenticity of host '192.168.122.133 (192.168.122.133)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:0LNQwY8++rCDzynAAQx2MNP9OMupnpsps0loay8P3NM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

Opět si ověř otisk klíče podle:

$ ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
256 SHA256:0LNQwY8++rCDzynAAQx2MNP9OMupnpsps0loay8P3NM root@localhost.localdomain (ECDSA)

A zkontroluj, že otisk sedí. Pro plnou bezpečnost je potřeba zkontrolovat každé písmenko, ne jen začátek nebo konec.

Je li vše OK, zadej yes, napiš svoje heslo – a máš vzdálený přístup k virtuálnímu počítači!

Vzdálené připojení – PuTTY

Pokud se ti minule nepovedlo připojit k HTTP serveru, nejspíš nebude fungovat ani SSH.

Další SSH klient je grafický PuTTY. Máš-li ho nainstalovaný, spusť ho a do políčka Host Name (or IP address) napiš IP adresu virtuálního počítače. Port nech na 22 a Connection Type na SSH.

Diagram příkazu `cat`

Pak klikni na Open, zadej své jméno a heslo – a máš vzdálený přístup k virtuálnímu počítači!

Jméno serveru

Podobně se připojit k jakémukoli jinému serveru, kam máš přístup.

Aby se servery nepletly, je dobré společně se službou SSHD nastavit i jméno počítače. To se dělá pomocí příkazu hostname, který bez argumentu jméno zobrazí a s argumentem ho nastaví:

$ hostname
localhost
$ sudo hostname virtualka
[sudo] heslo pro petr: 
$ hostname
virtualka

Programy většinou jméno počítače čtou jen při spuštění. Když se teď znovu přihlásíš (přes SSH, nebo otevřeš nový terminál), ve výzvě najdeš nově nastavené jméno.

Ale jako spousta jiného nastavení se tahle změna zruší když počítač vypneš a zase zapneš. Trvalé nastavení – tedy to, podle kterého se jméno nastavuje při startu systému – je v souboru /etc/hostname.

$ cat /etc/hostname
localhost.localdomain
[petr@localhost ~]$ echo virtualka | sudo tee /etc/hostname
virtualka

SSH klíč

Zatím ses k virtuálnímu počítači přihlašovala heslem. To ovšem není nejbezpečnější a nejkomfortnější varianta.

Lepší je si vytvořit soubor s klíčem. Vlastně to jsou soubory dva: veřejný klíč, který můžeš s kýmkoli sdílet, a soukromý klíč, který je naopak jen tvůj – funguje jako heslo.

Svůj veřejný klíč dáš na server, ke kterému se budeš připojovat, a nastavíš že mu server bude „věřit“. Server pak bude věřit komukoli, kdo má příslušný soukromý klíč.

Klíče se tvoří příkazem ssh-keygen. Na otázku, kam je chceš uložit, odpověz Enter – tím vybereš výchozí nastavení: /home/petr/.ssh/id_rsa (soukromý) a /home/petr/.ssh/id_rsa.pub (veřejný). Na těchto místech pak klíče očekává ssh.

Pokud soubor už existuje, znamená to že klíč už máš. Nevytvářej si nový; na otázku Overwrite (y/n)? odpověz n.

Další otázka je na heslo, kterým můžeš svůj soukromý klíč chránit. Je tu pro situaci, kdy si nezamkneš počítač a někdo ti soubor s klíčem ukradne. Pokud máš nastavené heslo, samotný soubor s klíčem není k ničemu. (Dokud ho zloděj neuhodne, což ale může automatizovat: podle složitosti hesla takové uhodnutí hesla může trvat od sekund po desetiletí.)

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/petr/.ssh/id_rsa): 
Created directory '/home/petr/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/petr/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/petr/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RihRspvWIrPti3X1x/HAYZ0N5CcqOTp1aaolCw7qZP4 petr@virtualka

Výsledný klíč pak musíš nakopírovat na server, kam se budeš přihlašovat. Patří do adresáře ~/.ssh/authorized_keys. Můžeš ho tam vložit ručně, ale lepší je použít příkaz ssh-copy-id, což je specializovaný SSH klient, který se přihlásí (pomocí hesla) na vzdálený server a klíč tam přidá (pokud už tam není) a správně tomu souboru nastaví práva:

$ ssh-copy-id localhost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
petr@localhost's password: 

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Když teď zadáš ssh localhost, místo hesla k účtu zadat heslo ke klíči. Jakou to má výhodu? Když jednou klíč „odemkneš“, zůstane až do odhlášení odemčený a nemusíš heslo zadávat znovu. (O to se stará jiná služba, keyring – v našem případě GNOME keyring.)

SSH klíč a GitHub

Protokol SSH se dá použít i na jiná šifrovaná spojení. Pokud používáš službu GitHub, můžeš si tam svůj privátní klíč přidat v nastavení a pak ho používat na push a pull:

Nastavení SSH klíče na github.com

Klikni na New SSH key a do políčka pro klíč zkopíruj obsah souboru ~/.ssh/id_rsa.pub. Od teď můžeš klonovat repozitáře pomocí SSH místo HTTPS:

Ukázání SSH adresy na github.com

git clone git@github.com:naucse/prezencka.git

Otisky klíčů serveru GitHub zveřejňuje na svých stránkách.

A u existujících repozitářů můžeš změnit remote („zkratku“) z HTTPS na SSH:

git remote set-url origin git@github.com:naucse/prezencka.git

Jméno serveru

Až se budeš připojovat na vzdálené počítače, je dobré vždycky vědět kde právě „jsi“ – kterému počítači zadáváš příkazy. K tomu se používá jméno počítaě, které můžeš jako superuživatel změnit:

$ sudo hostname virtualka1

Tohle nastavení ale „nepřežije“ restart počítače. Trvalé jméno je uloženo v souboru /etc/hostname, odkud se načte vždycky při zapnutí počítače. Načítá se příkazem, který můžeš použít i ty:

$ sudo hostname -F /etc/hostname

Nastavení SSHD

Nastavení sshd najdeš v souboru /etc/ssh/sshd_config (a /etc/ssh/sshd_config.d/).

Pozor, na rozdíl od většiny konfiguračních souborů ho může číst jen superuživatel. Použij tedy sudo less.

Některé servery pouští SSH na jiném portu než 22, aby se vyhnuly robotům které se na tomle portu zkouší připojit pomocí běžných hesel. Z bezpečnostního hlediska je to sporné (není velký problém vyzkoušet ostatní porty), ale můžeš si zkusit tuhle změnu udělat. Port změň třeba na 2222.

Pár poznámek k tomu, jak na to:

 • Bude potřeba nastavit SELinux – čti komnentáře v konfiguračním souboru.
 • Po změně konfigurace bude potřeba službu restartovat (systemctl reload).
 • Nový port bude potřeba zadat při spouštění klienta: ssh localhost -p 2222.

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.