Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Služby a webový server > Nastavení firewallu

Firewall

Toto jsou jen poznámky, ne materiály k samostudiu

Ještě než půjdeme na náš dnešní úkol, musíme pozměnit nastavení firewallu na naší Fedoře. Firewall je síťové zařízení, které povoluje/blokuje připojení podle zadaných parametrů. Dnes spustíme webový server. Webové servery poslouchají na portu 80, který musíš povolit.

Port je číslo, které říká k jaké službě na daném počítači se chceš připojit. Většina webových služeb má výchozí číslo portu, který se použije když nezadáš nějaký jiný.

 • Webserver má port 80 (HTTP), 443 (HTTPS).
 • E-mailový server má port 993 (IMAPS) a 995 (POP3S).
 • Vzdálený shell má port 22 (SSH).

Pokud ti běží server (teď ještě ne, ale už za chvilku) a chceš na něho vidět zvenku, z jiného počítače, je třeba otevřít port 80. (Nebo nějaký jiný, ale uživatelé by pak museli do svých prohlížečů to jiné číslo portu zadávat.)

Když nainstaluješ nový systém, nainstaluje se ti s ním firewall, který defaultně porty z beszpečnostních důvodů zavíře – znepřístupní. Na konfiguraci firewallu existuje nástroj. Webový server na virtuálním počítači povolíš příkazem:

# firewall-cmd --add-service=http
success

A zapiš, že má být povolen port pro http po dalším startu:

# firewall-cmd --permanent --add-service=http 
success

Zjištění adresy

$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:1f:2c:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.122.64/24 brd 192.168.122.255 scope global dynamic noprefixroute enp1s0
    valid_lft 3107sec preferred_lft 3107sec
  inet6 fe80::4aa5:69dc:eba6:6e54/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.