Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Služby a webový server > Webový server

Webový server

Toto jsou jen poznámky, ne materiály k samostudiu

Už víš, jak a odkud instalovat, tak je vhodný čas na dnešní úkol. Nainstalujeme si tradiční webový server, Apache neboli httpd. Existují různé alternativy k Apachi, dnes se často používá nginx, který je rychlejší a štíhlejší; Apache je starší a robustnější. Je to dobrý příklad toho, jak konfigurovat systémové služby a jak se o takové procesy starat.

Služby a démoni

Webový server je služba (angl. service): něco co lze zapnout a vypnout, spouštět při zapnutí počítače, u čeho lze zkontrolovat stav (běží/neběží) a podobně. Kromě webových serverů existují služby pro e-mailové servery, grafické systém pro vykreslování okýnek, řízení tiskových úloh, atd.

Většina služeb spouští takzvaný démon (angl. dæmon), dlouho běžící proces, který je spuštěný „na pozadí“. Nepouští se ze shellu, který by čekal na to, až takový proces skončí.

Démoni jsou typicky „odpoutaní“ od shellu a terminálu který ho spustil (aby např. nešel ovládat pomocí Ctrl+C nebo kill %1 nebo aby se nevypnul po ukončení terminálu). Historicky se o tohle každý démon staral sám; dnes se o to většinou stará proces který služby spouští.

Na Fedoře se o služby stará systémový proces, který se jmenuje systemd. My jako uživatelé máme k dispozici příkaz systemctl, který říká systemd co má dělat.

Když spustíš jen příkaz systemctl, uvidíš dlouhý seznam věcí, které na počítači „běží“ a o které se systemd stará: nejen služby (service) ale i, zařízení (device), připojené souborové systémy (mount), logování, nastavení automatického času, internetové připojení, atd.

Proces systemd se spouští jako první po zapnutí počítače a stará se o to, aby se ve správném pořadí zapnuly všechny služby, připojily všechny disky a podobně. Ověř si, že má PID 1:

$ ps -A | head
  PID TTY     TIME CMD
   1 ?    00:00:06 systemd

Příkaz pstree ti ukáže, že všechny ostatní procesy jsou mu „podřízené“. Zkus si v pstree -T | less najít pstree: zjistíš, že pstree byl zpuštěn z Bashe, který byl spuštěn z gnome-terminal, který byl spuštěn (možná s několika mezikroky) ze systemd. Kdybys gnome-terminal zavřela, less i pstree se ukončí.

Ve výstupu pstree najdeš i démony: třeba firewalld je démon (dlouho běžící proces), který se stará o firewall; cupsd je démon který se stará o tisk a tiskárny (CUPS je zkratka Common Unix Printing System), sssd se stará o přihlašovací účty (SSS je zkratka System Security Services), chronyd zařizuje automatické nastavení hodin počítače podle internetu, Všimni si konvence démony pojmenovávat s d na konci. systemd tady není výjimkou, ale např. NetworkManager, který se stará o síť, je démon bez d v názvu.

Webový server ale potřebuje víc než jen démona (tedy dlouho běžící proces, který něco sdílí na internetu). Například:

 • nastavení např. toho, co se má na webu zveřejnit
 • služby na kterých závisí (např. webový server potřebuje funkční síť)
 • nástroj na ovládání (např. vypnutí a zapnutí) démona
 • nástroj na zjištění, jestli démon běží
 • nějaký způsob na hlášení chyb nebo zjišťování návštěvnosti
 • a tak dále.

Všechno tohle je nastavené v rámci služby (angl. service). Jako administrátoři budeme spouštět, nastavovat a ovládat služby; což typicky (ale ne vždy) zahrnuje spouštění, nastavování a ovládání nějakého démona – procesu který danou službu zajišťuje.

Termín Daemon nemá nic společného s okultismem. Je to jméno bytosti která pracuje v pozadí, podobně jako fyzikům známý Maxwellův démon. Více viz Wikipedia.

Instalace httpd

Nainstaluj httpd pomocí příkazu dnf install httpd.

Když se podíváš na všechny soubory, které tento balíček obsahuje, uvidíš dlouhý seznam:

$ rpm -q -l httpd
/etc/httpd/conf
/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf
/etc/httpd/conf.d/userdir.conf
/etc/httpd/conf.d/welcome.conf
/etc/httpd/conf.modules.d
/etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf
/etc/httpd/conf.modules.d/00-dav.conf
...

Správa služby httpd

Některé linuxové distribuce (např. Ubuntu) typicky službu po instalaci rovnou spustí s nějakým výchozím nastavením, nebo umožňují základní nastavení už při instalaci.

Fedora má filosofii jinou. Nově nainstalovaný software je sice k dispozici, ale většinou se automaticky nespouští. Správce si ho musí nastavit a spustit sám.

Protože budeme nastavovat systémovou službu – a tedy měnit nastavení celého systému – musíš být přihlášena jako superuživatel (root). Udělej to pomocí sudo -i. Příklady níže na nutnost být superuživatel upozorňují použitím výzvy # místo $.

Software který spravuje systémové služby na Fedoře se jmenuje systemd. Ten je dnes zdaleka nejrozšířenější, ale existují i jiné (např. Upstart nebo Sys-V init), které fungují jinak.

Start, stop, enable, disable

Spusť službu httpd:

# systemctl start httpd

To spustí proces (démona) httpd. Ověř si, že proces opravdu běží:

# ps -A | grep httpd
  3955 ?    00:00:00 httpd
  3956 ?    00:00:00 httpd
  3958 ?    00:00:00 httpd
  3959 ?    00:00:00 httpd
  3960 ?    00:00:00 httpd

Vida, je jich hned několik.

V čem je tohle lepší než pouštět proces httpd přímo?

 • systemd se stará o „démonizaci“ – odpoutání od terminálu a shellu, nastavení aktuálního adresáře, spuštění pod příslušným uživatelským účtem a podobně,
 • systemd proces kontrolovat, takže kdyby např. skončil s chybou, systemd se ho pokusí znovu nastartovat.

Můžeš si nechat zobrazit stav služby – jestli běží, jaké má PID, seznam spuštěných procesů, kolik využívá paměti, atp:

# systemctl status httpd

Nyní můžeš načíst webovou stránku webového serveru přímo ve virtuálce. Jako adresu zadej svoji IP adresu. Máš-li dost silný počítač, můžeš ji otevřít v prohlížeči. Ale jde to i v terminálu: zadej příkaz curl a IP adresu uveď jako argument.

curl je příkaz, který umí stahovat webové stránky. Jako argument mu můžeš dát libovolnou webovou adresu, např. curl https://github.com.

curl ukáže jen HTML kód, stránku „nevykreslí“. Jestli ale chceš, můžeš si nainstalovat do virtuálního počítače textový webový prohlížeč, např. links: dnf install links, spustí se pak příkazem links <adresa>. a ukončí se pomocí Q.

Webová stránka by ale měla být k dispozici i z jiného počítače – „venku“ z toho virtuálního. Jestli máš správně nastavenou síť a firewall, mělo by to jít: zadej IP adresu virtuálního počítače do prohlížeče na svém počítači a měla by se ti načíst testovací webová stránka.

Webserver budeš mít k dispozici tak dlouho, dokud máš zapnutou službu httpd. Jakmile ji vypneš, služba se ukončí. Zkus si to:

# systemctl stop httpd

A samozřejmě musíš mít zapnutý i (virtuální) počítač, na kterém služba běží. Když ho vypneš a znovu zapneš, webserver se zatím nezapne sám. Na to potřebuješ ještě jeden příkaz, který nastaví že se služba zapne vždy po startu systému:

# systemctl enable httpd

Otestovat jestli máš službu korektně nastavenou můžeš restartováním počítače (příkazem reboot). Pokud potom běží tak jak jsi ji naplánovala, je vše v pořádku.

Existuje příkaz, který „stav po zapnutí počítače“ nastolí bez restartu. Bohužel ale vypne nesouvisející procesy, takže nejspíš ukončí terminál do kterého příkaz zadáváš. Je to příkaz systemctl isolate graphical, resp. systemctl isolate multi-user pro systém bez grafického prostředí.

Zapínání při startu systému lze vypnout pomocí systemctl disable httpd.

Příkaz systemctl start a systemctl stop se týkají jen aktuálního stavu: nastartují/vypnou službu tady a teď. Příkazy syatemctl enable a syatemctl disable službu nespouští: jen nastavují co se zapne při startu systému.

Restart a reload

Se službami se pojí ještě dva příkazy, které se hodí znát. Jsou to:

 • systemctl restart httpd
 • systemctl reload httpd

Když změníš konfiguraci, server se o tom nedozví automaticky za svého běhu. Musíš mu říct, že se má restartovat a při startu si načte aktualizovanou konfiguraci. Rozdíl mezi restart a reload je, že v případě reload se pouze načtou změny v konfiguračních souborech, ale existující připojení k webserveru zůstanou aktivní. V případě restartu se celá služba ukončí (a připojení se zavřou) a znovu spustí.

A kde najdeš nastavení webového serveru? Je v /etc/httpd/conf.d/, kde najdeš několik souborů. Můžeš provést změnu v /etc/httpd/conf.d/welcome.conf, například vše zakomentovat (s použitím znaku #). Tento soubor definuje obsah stránky, kterou dostaneš, když se zeptáš na IP adresu počítače s běžícím webovým serverem. Po zakomentování by se mělo začít zobrazovat něco jiného. Když se ale teď podíváš do prohlížeče, nebude žádná změna. Server si zatím změny nevšiml. Můžeš teď buď vypnout a zapnout server, nebo mu říct, aby si načetl nové nastavení. Půjdeme druhou variantou, použij systemctl reload httpd (příp. restart) pro zobrazení změn.

Log

Když je se službou něco špatně, je dobré se podívat do logu (log je anglicky lodní deník – místo kam se zapisují záznamy o stavu). Poslední část logu – několik posledních hlášek, které server ohlásil – je vidět ve výstupu systemctl status httpd. Více jich ale uloženo do systému, který se jmenuje journal. Prohlíží se příkazem journalctl; přepínač -u filtruje hlášky z dané služby:

$ journalctl -u httpd
-- Journal begins at Mon 2021-10-04 16:34:05 CEST, ends at Mon 2021-11-29 16:34:26 CET. --
lis 29 15:40:22 fedora systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
lis 29 15:40:22 fedora httpd[3955]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domai>
lis 29 15:40:22 fedora httpd[3955]: Server configured, listening on: port 80
lis 29 15:40:22 fedora systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lis 29 15:59:24 fedora systemd[1]: Stopping The Apache HTTP Server...
lis 29 15:59:25 fedora systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
lis 29 15:59:25 fedora systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
lis 29 15:59:25 fedora systemd[1]: httpd.service: Consumed 1.087s CPU time.
lis 29 16:13:58 fedora systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
lis 29 16:13:58 fedora httpd[8265]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domai>
lis 29 16:13:58 fedora httpd[8265]: Server configured, listening on: port 80
lis 29 16:13:58 fedora systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

A jiné služby

Příkazy systemctl fungují i pro ostatní služby na systému. Až budeš místo webového serveru nastavovat server e-mailový, spouštění a podobná správa služby bude fungovat obdobně. Ale nastavení bude jinde – a v jiném formátu – než /etc/httpd.

DocumentRoot a UserDir

Zpět ke konkrétní službě – webovému serveru.

To, co a jak dává httpd (Apache) k dispozici, se dá nastavit.

V /etc/httpd/conf/httpd.conf je základní nastavení. To hlavní v něm je DocumentRoot: adresář kde jsou uloženy dokumenty které server servíruje. Typicky je to /var/www/html/. Vytvoř si v něm soubor hello.txt a napiš do něj Hello, World! Podívej se na stránku a zkontroluj, že se ten soubor objeví v prohlížeči. Na rozdíl od konfugurace (jako u welcome.conf výše) si obsah adresáře /var/www/html server „nepamatuje“ mezi jednotlivými připojeními. Když tedy přijde nový dotaz, zobrazí se aktuální obsah, i kdyby se od posledního reload změnil. Zkus to: změň hello.txt a pošli nový dotaz (obnovením stránky – klávesou Ctrl+R; v grafickém prohlížeči i F5).

V souboru /etc/httpd/conf.d/autoindex.conf je nastavení toho, jak se generují výpisy adresářů. Zkus zakomentovat IndexOptions a kouknout jak se změní „hlavní“ stránka serveru po systemctl reload.

V /etc/httpd/conf/httpd.conf je ještě jedno nastavení, a to UserDir. Nastavuje, že pokud má uživatel vytvořený adresář public_html, pak tento adresář lze zobrazit pod /~user/, kde user je jméno uživatelského účtu. Na prvních unixových systémech to bylo skvělé – každý si mohl jednoduše dát na web co chtěl. Pak se zjistilo, že je to bezpečnostní riziko, protože se podle toho dá velmi jednoduše zjistit, jestli uživatel daného jména existuje na tom počítači a zkoušet se na ně připojit. Z tohoto důvodu je to standardně vypnuté, ale v případě potřeby můžeš tuto funkcionalitu opět zapnout.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.