Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Seznamy > N-tice

N-tice

Když už známe seznam, podívejme se na jeho sestřičku: takzvanou n-tici (angl. tuple).

N-tice, podobně jako seznam, může obsahovat n prvků. N-tice se dvěma prvky je dvojice neboli pár (angl. pair); se třemi prvky trojice (angl. 3-tuple), se čtyřmi čtveřice (angl. 4-tuple), atd.

Existují i n-tice s jedním prvkem (hmm… „jednice”?) a s nula prvky (prázdné n-tice, angl. empty tuple), ale těmi se ze začátku nebudeme zabývat.

N-tice se tvoří jako seznamy, jen kolem sebe nemají hranaté závorky. Stačí čárky mezi prvky.

Chovají se skoro stejně jako seznamy, jen nejdou měnit. Nemají tedy metody jako append a pop a nedá se jim přiřazovat do prvků. Dají se ale použít v cyklu for a dají se z nich číst jednotlivé prvky.

osoby = 'máma', 'teta', 'babička'
for osoba in osoby:
  print(osoba)
print('První je {}'.format(osoby[0]))

Vypadá to povědomě? Aby ne! N-tice jsme už použili dříve: for jmeno in 'Hynek', 'Vilém', 'Jarmila': ve skutečnosti používá n-tici!

Když chceš n-tici předat do funkce, narazíš na problém, že čárka odděluje jednotlivé argumenty funkce. V podobných případech musíš n-tici uzavřít do závorek, aby bylo jasné, že jde o jednu hodnotu (byť složenou).

seznam_dvojic = []
for i in range(10):
  # `append` bere jen jeden argument; dáme mu jednu dvojici
  seznam_dvojic.append((i, i**2))
print(seznam_dvojic)

N-tice se hodí, pokud chceš z funkce vrátit víc než jednu hodnotu. Prostě v příkazu return oddělíš vracené hodnoty čárkou. Vypadá to, že vracíš několik hodnot, ale ve skutečnosti se vrací jen jedna n-tice.

def podil_a_zbytek(a, b):
  return a // b, a % b

Tahle funkce už mimochodem v Pythonu je: jmenuje se divmod a je vždy k dispozici (nemusí se importovat).

Python umí ještě jeden trik: pokud chceš přiřadit do několika proměnných najednou, stačí je na levé straně rovnítka oddělit čárkou a na pravou stranu dát nějakou „složenou” hodnotu – třeba právě n-tici.

podil, zbytek = podil_a_zbytek(12, 5)

N-tice se k tomuto účelu hodí nejvíc, ale jde to se všemi hodnotami, které jdou použít ve for:

x, o = 'xo'
jedna, dva, tri = [1, 2, 3]

Funkce, které vracejí n-tice

zip je zajímavá funkce. Používá se ve for cyklech, podobně jako funkce range, která „dává” čísla.

Když funkce zip dostane dva seznamy (či jiné věci použitelné ve for), „dává” dvojice, a to tak, že nejdřív spáruje první prvek jednoho seznamu s prvním prvkem druhého seznamu, pak druhý s druhým, třetí s třetím a tak dál.

Hodí se to, když máš dva seznamy se stejnou strukturou – příslušné prvky k sobě „patří” a chceš je zpracovávat společně:

osoby = 'máma', 'teta', 'babička', 'vrah'
vlastnosti = 'hodná', 'milá', 'laskavá', 'zákeřný'
for osoba, vlastnost in zip(osoby, vlastnosti):
  print('{} je {}'.format(osoba, vlastnost))

Když zip dostane tři seznamy, bude tvořit trojice, ze čtyř seznamů nadělá čtveřice a tak dále.

Další funkce, která vrací dvojice, je enumerate. Jako argument bere seznam (či jinou věc použitelnou ve for) a vždy spáruje index (pořadí v seznamu) s příslušným prvkem. Jako první tedy dá (0, první prvek seznamu), potom (1, druhý prvek seznamu), (2, třetí prvek seznamu) a tak dále.

prvocisla = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

for i, prvocislo in enumerate(prvocisla):
  print('Prvočíslo č.{} je {}'.format(i, prvocislo))

Malé n-tice

Jak vytvořit n-tici s žádným nebo jedním prvkem? Takhle:

prazdna_ntice = ()
jednoprvkova_ntice = ('a', )

Druhý příklad jde i bez závorek – jednoprvkova_ntice = 'a', – ale to vypadá jako zapomenutá čárka. Když budeš opravdu potřebovat jednoprvkovou n-tici, radši ji pro přehlednost ozávorkuj.

Kdy použít seznam a kdy n-tici?

Seznamy se používají, když předem nevíš, kolik v nich přesně bude hodnot, nebo když je hodnot mnoho. Například seznam slov ve větě, seznam účastníků soutěže, seznam tahů ve hře nebo seznam karet v balíčku. Oproti tomu for pozdrav in 'Ahoj', 'Hello', 'Hola', 'Hei', 'SYN': používá n-tici.

N-tice se často používají na hodnoty různých typů, kdy má každá „pozice” v n-tici úplně jiný význam. Například seznam můžeš použít na písmena abecedy, ale dvojice index–hodnota z enumerate je n-tice.

Prázdné n-tice a n-tice s jedním prvkem se zapisují trochu divně a má to své důvody: může-li nastat situace, kdy takovou sekvenci budeš potřebovat, většinou je lepší sáhnout po seznamu. Například seznam hracích karet v ruce nebo seznam lidí aktuálně přihlášených do soutěže může být občas prázdný.

Seznamy i n-tice mají i technické limity: n-tice nejdou měnit a až se naučíme pracovat se slovníky, zjistíme že seznamy tam nepůjdou použít jako klíče.

Často není úplně jasné, který typ použít – v takovém případě je to pravděpodobně jedno. Řiď se instinktem. :)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.