Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT (Pokročilý Python) > Dokumentace – Sphinx > Dokumentace

Dokumentace

Jednou ze zásadních součástí každého kvalitního Python projektu je dokumentace. Protože chceme, abyste vytvářeli kvalitní projekty, podíváme se tedy i na dokumentaci.

Sphinx

Nejpoužívanějším nástrojem na vytváření dokumentace Python projektů je Sphinx. Když jste se dívali do dokumentace Flasku, requests, clicku, flexmocku, pytestu, betamaxu či Pythonu samotného, viděli jste dokumentaci vytvořenou ve Sphinxu.

Pro vytvoření základní kostry dokumentace se používá jednoduchý průvodce, sphinx.quickstart.

Postupujte podle následující ukázky. Jsou v ní zobrazeny jen věci, kde nestačí nechat výchozí hodnota; u ostatních otázek stačí výchozí hodnotu potvrdit (Enter). K modulům autodoc a doctest se dostaneme později.

$ . __venv__/bin/activate
(__venv__) $ python -m pip install sphinx
(__venv__) $ mkdir docs
(__venv__) $ cd docs
(__venv__) $ python -m sphinx.quickstart
Welcome to the Sphinx 1.8.1 quickstart utility.

Please enter values for the following settings (just press Enter to
accept a default value, if one is given in brackets).

Selected root path: .

You have two options for placing the build directory for Sphinx output.
Either, you use a directory "_build" within the root path, or you separate
"source" and "build" directories within the root path.
> Separate source and build directories (y/n) [n]: 

Inside the root directory, two more directories will be created; "_templates"
for custom HTML templates and "_static" for custom stylesheets and other static
files. You can enter another prefix (such as ".") to replace the underscore.
> Name prefix for templates and static dir [_]: 

The project name will occur in several places in the built documentation.
> Project name: coolthing
> Author name(s): Pythonista Dokumentarista
> Project release []: 0.1

...

Please indicate if you want to use one of the following Sphinx extensions:
> autodoc: automatically insert docstrings from modules (y/n) [n]: y
> doctest: automatically test code snippets in doctest blocks (y/n) [n]: y
> intersphinx: link between Sphinx documentation of different projects (y/n) [n]: y

...

Finished: An initial directory structure has been created.

Průvodce vytvoří ve složce docs několik souborů:

 • conf.py – konfigurační soubor,
 • index.rst – vlastní text dokumantace,
 • Makefile, make.bat – spouštěcí soubory,
 • _static – adresář na obrázky, CSS apod.,
 • _templates – Adresář na vlastní šablony,
 • _build – adresář pro výstup, tedy hotovou dokumentaci.

Do gitu patří všechny nyní vytvořené soubory, kromě složky docs/_build, která by měla být ignorována.

Zatím se nebudeme zabývat obsahem těchto souborů, ale zkusíme základní kostru dokumentace sestavit do HTML.

Sphinx umí generovat dokumentaci ve více formátech (LaTeX, manuálové stránky atd.), pro nás bude podstatné především HTML.

(__venv__) $ make html
...
The HTML pages are in _build/html.

Ve zmíněné složce byste měli najít index.html, ten si můžete prohlédnout v prohlížeči.

Textový obsah v dokumentaci

Text dokumentace začíná v souboru index.rst a píše se ve značkovacím formátu reStructuredText neboli rst. Bohužel nelze psát v Markdownu, ačkoli existují složité triky, jak docílit nějaké konverze.

reStructuredText se od Markdownu liší v syntaxi, která je komplikovanější na psaní, ale umožňuje dělat komplexnější věci.

Pro přehled o tom, co reStructuredText umí a jakou má syntaxi, můžete použít přehled z dokumentace Sphinxu, případně tahák.

V index.rst je seznam kapitol:

.. toctree::
  :maxdepth: 2

Tam můžete přidat další kapitoly:

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  intro
  tutorial/foo
  tutorial/bar
  ...

Soubory s kapitolami je třeba vytvořit ve složce docs s příponou .rst (např. tutorial/foo.rst). Text lze pak přidávat samozřejmě do těchto souborů i do index.rst.

Chcete-li odkazovat na některou sekci, označíme si ji pomocí .. _label::

.. _my-reference-label:

Section to cross-reference
--------------------------

This is the text of the section.

Poté na ni lze odkazovat odkudkoli z dokumentace pomocí konstrukce ref:

It refers to the section itself, see :ref:`my-reference-label`.
It could refer to a different section as well :)

Co do dokumentace psát

Teď, když víte jak něco napsat, pojďme si povědět co vlastně psát. K čemu dokumentace vlastně je?

Dobrá dokumentace vysvětluje, proč a jak by váš projekt měl někdo používat. Jak říká Eric Holscher v jedné své prezentaci,

Když lidi neví, že váš projekt existuje,
nebudou ho používat.
Když lidi nepřijdou na to, jak váš projekt nainstalovat,
nebudou ho používat.
Když lidi nepřijdou na to, jak váš projekt použít,
nebudou ho používat.

Pokud pracujete v malém týmu, teoreticky jde to všechno kolegům prostě říct, ale potom se musíte spoléhat na to, že to nezapomenete (a neodejdete z týmu). Mnohem lepší je dokumentaci sepsat co nejdřív, dokud máte všechno čerstvě v hlavě.

Nechce-li se vám nastavovat Sphinx, můžete informace napsat aspoň do malého README. Ale i tam by měl být stejný druh informací jako ve „velké“ dokumentaci.

Na první stránce dokumentace (nebo v README) typicky najdeme:

 • krátký text o tom, co projekt dělá;
 • ukázku – u knihovny příklad kódu, u aplikace screenshot, u webové stránky odkaz na běžící instanci;
 • návod na instalaci;
 • odkazy na zbytek dokumentace;
 • odkazy pro přispěvatele – kde je repozitář, kde nahlásit chybu;
 • licenci.

Delší dokumentace knihoven pak většinou obsahuje:

 • tutoriál – návod, který uživatele provede použitím a možnostmi knihovny;
 • popis architektury, návrhu, použitých konceptů;
 • API dokumentaci – popis všech veřejných modulů, tříd, funkcí a podobně;
 • podrobný návod jak přispívat.

doctest

doctest je modul ze standardní knihovny, který najde v dokumentaci bloky kódu a otestuje, jestli odpovídají ukázanému výstupu.

Pro nás to bude způsob, jak testovat dokumentaci – tedy jestli jsou ukázky kódu v ní stále platné. Dá se sice použít i k testování samotného kódu, ale na to existují lepší nástroje.

V kombinaci se Sphinxem se dá použít rozšíření doctest, které jsme v průvodci aktivovali. Můžete to dělat dvěma způsoby. První je mít v dokumentaci příklad vypadající jako interaktivní konzole. Takový příklad nemusí být odsazený ani ničím uvozený; stačí >>> na začátku.

>>> 1 + 1
2

Doctest v tomto případě otestuje, že vše funguje, jak má. V tomto případě se provede součet a zkontroluje se, zda výsledek je 2.

Druhý způsob je mít v dokumentaci nejdříve kód:

print('foo')

A dále někde jinde výstup volání:

foo

K tomu všemu složí několik direktiv:

.. testsetup::

Direktiva pro potřebný kód, který se musí provést, aby příklad fungoval, ale nebude v dokumentaci zobrazen (např. kód pro vytvoření falešného objektu, import...).

.. testcleanup::

Podobná direktiva jako .. testsetup:: provedená po skončení testů. V dokumentaci nebude kód zobrazen.

.. doctest::

Test s interaktivní konzolí. V dokumentaci bude zobrazen, pokud nepoužijete flag :hide:.

.. testcode::

Kód testu bez interaktivní konzole, co chcete kontrolovat, musíte dát na standardní výstup. V dokumentaci bude zobrazen, pokud nepoužijete flag :hide:.

.. testoutput::

Výstup posledního testcode bloku. V dokumentaci bude kód zobrazen, pokud nepoužijete flag :hide:.

Kompletní příklad

Zde můžete vidět výše zmíněné direktivy použité dohromady. Jedná se o umělý příklad, kdy použitou třídu připravíme v direktivě testsetup. V praxi pak doctestem testujeme, jestli naše dokumentace odpovídá chování naší implementace, třídu Parrot bychom tedy odněkud naimportovali.

The parrot module
=================

.. testsetup::

  class Parrot:
    def voom(self, voltage):
      print('This parrot wouldn\'t voom if you put {} volts through it!'.format(voltage))

    def die(self):
      return 'RIP'


  parrot = Parrot()

The parrot module is a module about parrots.

Doctest example:

.. doctest::

  >>> parrot.voom(3000)
  This parrot wouldn't voom if you put 3000 volts through it!

Test-Output example:

.. testcode::

  parrot.voom(3000)

This would output:

.. testoutput::

  This parrot wouldn't voom if you put 3000 volts through it!

You can use other values:

.. testcode::

  parrot.voom(230)

.. testoutput::
  :hide:

  This parrot wouldn't voom if you put 230 volts through it!


.. testcleanup::

  parrot.die()

Testy se také dají zařazovat do skupin, více v dokumentaci.

(__venv__) $ make doctest
...
Document: intro
---------------
1 items passed all tests:
  3 tests in default
3 tests in 1 items.
3 passed and 0 failed.
Test passed.
1 items passed all tests:
  1 tests in default (cleanup code)
1 tests in 1 items.
1 passed and 0 failed.
Test passed.

Doctest summary
===============
  3 tests
  0 failures in tests
  0 failures in setup code
  0 failures in cleanup code
...

Import z vlastního kódu

Pokud nemáte nainstalovaný vlastní balíček a budete z něj chtít v doctestu importovat, pravděpodobně dostanete ImportError. V takovém případě pomůže drobná editace na začátku conf.py. Musíte přidat adresář, ze kterého lze váš kód importovat, do sys.path. Pokud jste postupovali podle návodu výše, máte dokumentaci v adresáři docs, je tedy potřeba přidat nadřazený adresář (..):

# -- Path setup --------------------------------------------------------------

# If extensions (or modules to document with autodoc) are in another directory,
# add these directories to sys.path here. If the directory is relative to the
# documentation root, use os.path.abspath to make it absolute, like shown here.
#
import os
import sys
sys.path.insert(0, os.path.abspath('..'))

Travis CI

Neexistuje žádný unifikovaný způsob, jak specifikovat závislosti pro sestavení dokumentace. Proto, pokud chcete mít nějaký jednoduchý způsob, jak pouštět doctesty na Travisu, vytvořte například soubor docs/requirements.txt a do něj dejte závislosti potřebné pro sestavení dokumentace. Je na vás, jestli tam budou pouze extra závislosti oproti těm v setup.py (většinou pouze sphinx), nebo všechny závislosti, aby šel použít soubor samostatně.

Poté na Travisu můžete udělat něco jako:

language: python
python:
- '3.7'
install:
- python setup.py install
- pip install -r docs/requirements.txt
script:
- python setup.py test --addopts -v
- cd docs && make doctest

autodoc

Pro dokumentaci API lze použít autodoc, rozšíření Sphinxu, které jsme povolili v průvodci.

Nemáte-li toto rozšíření povolené, přidejte jej do conf.py:

extensions = [
  'sphinx.ext.autodoc',
  'sphinx.ext.doctest',
  'sphinx.ext.intersphinx',
]

Rozšíření autodoc se používá takto:

.. automodule:: mymodule
  :members:

Tento příklad na dané místo vygeneruje dokumentaci složenou z dokumentačních řetězců jednotlivých funkcí, tříd a metod v modulu mymodule.

Pokud chcete selektivně vybrat, dokumentaci čeho chcete generovat, můžete použít i jiné direktivy.

Pro vygenerování hezké struktury si můžete pomoci příkazem apidoc:

(__venv__) $ python -m sphinx.apidoc -o docs mymodule

V dokumentačních řetězcích samozřejmě můžete použít reStructuredText a je to dokonce žádoucí.

Zde je ukázka z betamaxu (Copyright 2013 Ian Cordasco):

class Betamax:

  """This object contains the main API of the request-vcr library.

  This object is entirely a context manager so all you have to do is:

  .. code::

    s = requests.Session()
    with Betamax(s) as vcr:
      vcr.use_cassette('example')
      r = s.get('https://httpbin.org/get')

  Or more concisely, you can do:

  .. code::

    s = requests.Session()
    with Betamax(s).use_cassette('example') as vcr:
      r = s.get('https://httpbin.org/get')

  This object allows for the user to specify the cassette library directory
  and default cassette options.

  .. code::

    s = requests.Session()
    with Betamax(s, cassette_library_dir='tests/cassettes') as vcr:
      vcr.use_cassette('example')
      r = s.get('https://httpbin.org/get')

    with Betamax(s, default_cassette_options={
        're_record_interval': 1000
        }) as vcr:
      vcr.use_cassette('example')
      r = s.get('https://httpbin.org/get')
  """

Existují různé způsoby, jak dokumentovat argumenty, návratové hodnoty apod. Zvídavým studentům doporučujeme podívat se na rozšíření Napoleon.

Odkazy na třídy a moduly

Máte-li zdokumentovaný modul, funkci, třídu, metodu apod., je možné na ni odkázat pomocí konstrukce :mod:, :func:, :class:, :meth: a dalších ze Sphinxové domény Python:

To test the parrot's electrical resistance, use :meth:`parrot.voom()`.

V této části dokumentace Sphinxu též najdete způsob, jak dokumentovat API bez použití autodoc.

Všechny zdokumentované objekty se automaticky přidávají do rejstříku. Chcete-li do rejstříku přidat něco navíc, použijte direktivu index.

README.rst

Když už se stejně zabýváme reStructuredTextem, je dobré váš README přepsat nebo převést do stejného formátu. Na PyPI pak bude váš projekt vypadat lépe.

Při přejmenování na README.rst dejte pozor na patřičné změny v setup.py.

Read the Docs

Pokud svůj repositář na GitHubu změníte na veřejný, můžete využít službu Read the Docs k hostování dokumentace ve Sphinxu. Dokumentace se sestaví při každém pushnutí na GitHub.

Pokud Read the Docs použijete, nezapomeňte na dokumentaci odkázat z README.rst.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.