Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Správa zdrojového kódu > Větvení v Gitu

Větvení v Gitu #

Takže, Git už znáš! Teď to začne být trošičku složitější :)

Programátoři občas potřebují pracovat na dvou věcech zároveň. V projektu do práce se objeví se chyba, která musí být opravená ještě dnes, tak programátor/ka opustí, co zrovna dělá, vrátí se k nějaké „stabilní” verzi, opraví chybu a odešle ji zákazníkům. A pak se vrátí k tomu, co dělal/a předtím – jen ještě musí zakomponovat opravu chyby i do verze, na které pracuje dlouhodobě.

Git na to má takzvané větve (angl. branches). Na jedné „větvi” se pracuje, ale je možné se přepnout do jiné (třeba starší) větve, udělat pár změn a pak se zase přepnout do nové větve a pokračovat dál nebo sloučit změny.

Větvení využijeme i při spolupráci více lidí – každý dělá na vlastní větvi a když přijde čas, tak se různé změny sloučí dohromady.

Podívej se, jaké máš větve ve svém repozitáři. K tomu slouží příkaz git branch:

$ git branch
* master

Je tam jenom jedna a jmenuje se master – to je tradičně jméno „hlavní” větve.

K vytvoření nové větve znovu použiješ git branch, jen tomu příkazu dáš navíc jméno nové větve. Třeba budeš chtít k básničce doplnit jméno autora, tak větev pojmenuješ doplneni-autora.

$ git branch doplneni-autora
$ git branch
 doplneni-autora
* master

Tenhle příkaz sice udělal novou větev, ale nepřepnul do ní. Hvězdička ve výstupu z git branch ukazuje, že stále pracuješ v master. Na přepnutí budeš potřebovat další příkaz:

$ git checkout doplneni-autora
Switched to branch 'doplneni-autora'
$ git branch
* doplneni-autora
 master

Tak. Teď jsi „ve” větvi doplneni-autora. Doplň nějaké jméno na začátek souboru basnicka.txt, a pomocí git add a git commit udělej novou revizi. Pak koukni na gitk --all, jak to vypadá:

Výstup programu `gitk` s větví doplneni-autora

Aktuální větev – doplneni-autora – je zvýrazněná tučně a starší master je stále na původní revizi.

Opusťme teď na chvíli práci na doplňování autora. Vrať se do větve master a vytvoř z ní větev doplneni-jmena. Pak se na tuhle novou větev přepni.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git branch doplneni-jmena
$ git checkout doplneni-jmena
Switched to branch 'doplneni-jmena'
$ git branch
 doplneni-autora
* doplneni-jmena
 master

Doplň jméno básně na začátek souboru (tedy na stejné místo, jako je v druhé větvi název) a pomocí git add, git commit ulož revizi. Všechno zkontroluj přes gitk --all.

Výstup programu `gitk` s větvemi doplneni-autora a doplneni-nazvu

Takhle nějak se dá postupovat v situaci popsané v úvodu: opuštění rozpracované verze, přechod na „stabilní” verzi master a začátek práce v jiné části projektu.

Mezi jednotlivými větvemi se dá podle libosti přepínat, jen je vždycky dobré před přepnutím udělat novou revizi (git commit) a pomocí git status zkontrolovat, jestli je všechno uložené v Gitu.

Na stejném principu funguje i spolupráce několika lidí na jednom projektu: je nějaký společný základ (master) a každý dělá na vlastní větvi, dokud není se svými změnami spokojený.

A až je některá větev hotová, může se začlenit zpátky do master. Podívejme se jak na to.

Sloučení #

Nedávalo by smysl historii projektu rozdvojovat, kdyby pak jednotlivé větve nešly zase sloučit dohromady. V Gitu je většinou slučování poměrně jednoduché, ale tento příklad schválně ukazuje nejsložitější variantu, která může nastat.

Přepni se zpátky na master a použij příkaz git merge, který sloučí jinou větev s tou aktuální. Příkazu musíš dát jméno větve, kterou chceš sloučit.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge doplneni-jmena
Updating 1fcd654..5c9bf93
Fast-forward
 basnicka.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

Sloučeno! Ono „Fast-forward” znamená, že vlastně nebylo co slučovat – jen se do větve master přidaly nové změny. Zkontroluj v gitk --all, jak to vypadá.

A pak zkus sloučit i druhou větev: git merge doplneni-autora. Tady to bude složitější: pravděpodobně se stane, že změny nepůjdou automaticky sloučit a ve výstupu se objeví hláška merge conflict (slučovací konflikt):

$ git merge doplneni-autora
Auto-merging basnicka.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in basnicka.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

A když ne?

Jestli se konflikt neobjevil, Git změny sloučil sám. Gratuluji! Zbytek téhle sekce bude jen teoretický; vrať se sem, až se ti někdy „podaří“ konflikt udělat.

Když nastane konflikt, git status ukáže „both modified“ – tedy že byl soubor změněný v obou slučovaných větvích:

$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
 (fix conflicts and run "git commit")
 (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
 (use "git add <file>..." to mark resolution)
	both modified:  basnicka.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

V tom případě se na soubor podívej v editoru: objeví se v něm obsah z obou konfliktních verzí, společně se značkami <<<<<<<, ======= a >>>>>>>, které upozorňují na místo kde konflikt nastal.

Značky ukáže i příkaz git diff, jehož výstup je teď trošku složitější:

$ git diff
diff --cc basnicka.txt
index bc7a2de,88e7ea5..0000000
--- a/basnicka.txt
+++ b/basnicka.txt
@@@ -1,4 -1,4 +1,8 @@@
++<<<<<<< HEAD
 +Holka Modrooká
++=======
+ (Lidová)
++>>>>>>> doplneni-autora
 
 Holka modrooká
 Nesedávej u potoka

Konflikty a značky, které můžou být nepřehledné, ukazuje Git ze stejného důvodu jako Python chybové hlášky: tedy aby ti co nejvíce pomohl. Git je jen „hloupý“ nástroj a s konfliktem si neporadí sám, ale snaží se ti řešení konfliktu co nejvíc usnadnit.

Proto hlavně nepanikař! Soubor otevři v editoru a uprav tak, jak by měl vypadat. Značky jako <<<<<<< smaž; řádky poskládej tak, jak by měly jít za sebou. (A pracuješ-li na kódu, spusť testy a ověř, jestli všechno stále funguje.)

Pak soubor ulož a zadej git commit.

Ať nastal konflikt nebo ne, vytvoří se „slučovací revize“ (angl. merge commit), které – jako každé revizi – můžeš dát popisek. Tentokrát je popisek už předvyplněný; chceš-li nějaký jiný, nahraď ho.

$ git add basnicka.txt
$ git commit
[master 884b30a] Merge branch 'doplneni-autora'

Povedlo se?

Výstup programu `gitk` s větvemi doplneni-autora a doplneni-nazvu sloučenými do master

Pokud ano, můžeš staré větve vymazat – všechny jejich změny jsou v master a nemá na nich cenu pracovat dál.

$ git branch --delete doplneni-autora
Deleted branch doplneni-autora (was f1cd9be).
$ git branch --delete doplneni-jmena
Deleted branch doplneni-jmena (was 5c9bf93).
$ git branch
* master

Gratuluji, už umíš větvení a slučování!