Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Funkce & Řetězce > Výběr z řetězců

Výběr z řetězců

Už umíš spojovat dohromady kratší řetězce:

spojeny_retezec = 'a' + 'b'
dlouhy_retezec = 'ó' * 100

Teď se podíváme na opačný proces: jak z dlouhého řetězce dostat kratší součásti. Začneme jednotlivými znaky.

Výběr znaku

Konkrétní znak na dané pozici se z řetězce dá vybrat operací vybrání prvku (angl. subscripting), která se píše podobně jako volání funkce, jen s hranatými závorkami. Třeba takhle se dá vybrat znak na páté pozici:

pate_pismeno = 'čokoláda'[5]

print(pate_pismeno)

Funguje to? Dostal/a jsi opravdu páté písmeno?

Řešení

Jak sis možná už všiml/a, programátoři počítají od nuly. „První“ prvek má vždy číslo nula, druhý číslo jedna a tak dál.

Stejně je to i se znaky v řetězcích. První písmeno má číslo nula, druhé jedna, ... a osmé písmeno má číslo sedm.

Proč je tomu tak? K úplnému pochopení důvodů by ses potřeboval/a naučit něco o ukazatelích a polích, což nebude hned, takže pro teď nám bude stačit vědět, že programátoři jsou prostě divní.

Nebo aspoň že mají rádi divná čísla – jako nulu.

  [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 ╭───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───╮
 │ Č │ o │ k │ o │ l │ á │ d │ a │
 ╰───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───╯

A když už jsme u divných čísel, co se asi stane, když budu vybírat písmena pomocí záporných čísel?

Řešení

Sekání řetězců

Kromě jednotlivých znaků můžeme vybírat i delší části – odborně podřetězce (angl. substrings).

Zkus, co dělá tenhle program:

retezec = 'čokoláda'
kousek = retezec[5:]
print(kousek)

Řešení

Dá se použít i retezec[:5], který vybere všechno až po znak číslo 5. Ne však znak 5 samotný, což je možná trochu zarážející, ale je potřeba s tím počítat. Poslední prvek není ve výběru obsažen, podobně jako range(5) neobsahuje číslo 5.

Ačkoli je tohle chování divné, má hezké důsledky. Všimni si třeba, že retezec[:5] + retezec[5:] ti dá zpět původní retezec.

Podobnému vybírání podřetězců se říká „sekání“ řetězců (angl. string slicing).

Sekání „od“ a „do“ se dá kombinovat. Zkus si to: co asi udělají následující příkazy?

retezec = 'čokoláda'
print(retezec[:4])
print(retezec[2:6])
print(retezec[-3:])
print(retezec[:])

Řešení

Určování vhodných čísel, indexů, občas vyžaduje trochu zamyšlení.

U sekání (s :) pomáhá očíslovat si „hranice“ mezi znaky, abys v tom měl/a lepší přehled:

 ╭───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───╮
 │ Č │ o │ k │ o │ l │ á │ d │ a │
 ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 │  │  │  │  │  │  │  │  │
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

 ╰───────────────╯
 'čokoláda'[:4] == 'čoko'

     ╰───────────────╯
    'čokoláda'[2:6] == 'kolá'

           ╰───────────╯
           'čokoláda'[-3:] == 'áda'

Cvičení

Zkus napsat funkci zamen(retezec, pozice, znak).

Tato funkce vrátí řetězec, který má na dané pozici daný znak; jinak je stejný jako původní retezec. Například:

# Zaměň třetí znak ve slově "čokoláda"
print(zamen('čokoláda', 3, 'u'))  # → čokuláda

Pozor na to, že řetězce v Pythonu nelze měnit. Nemůžeš v existujícím řetězci zaměnit jeden znak za jiný; musíš vytvořit nový řetězec poskládaný z částí toho starého.

Řešení