Nauč se Python > Materiály > Jak přidat kurz na Nauč se Python > Přidání kurzu > Vytvoření lokálního kurzu

Vytvoření lokálního kurzu #

Příprava #

První věc, kterou budeš potřebovat, je Python, a to alespoň ve verzi 3.8. Pokud zrovna danou verzi Pythonu nainstalovanou nemáš, můžeš postupovat podle návodu na instalaci Pythonu.

Druhá věc, kterou budeš potřebovat, je Git – pokud nemáš ten, můžeš postupovat podle návodu na instalaci Gitu.

Třetí věc, kterou budeš potřebovat, je nástroj Poetry. Ten můžeš nainstalovat několika způsoby:

 • Na některých variantách Linuxu můžeš nainstalovat systémový balíček, který se pak bude aktualizovat spolu se systémem), např.:
  • Fedora: sudo dnf install poetry
 • Poetry můžeš nainstalovat do systému podle návodu na stránkách Poetry
 • Můžeš si aktivovat virtuální prostředí a Poetry nainstalovat pomocí:
  $ python -m pip install --user poetry
  

Poslední věc, kterou potřebuješ, už není žádný program, ale pár schopností. Je potřeba, abys uměl/a pracovat s příkazovou řádkou (terminálem), Gitem a formátem YAML. Vše potřebné si můžeš připomenout v návodu na používání terminálu, návodu na používání Gitu a v úvodu k YAMLu.

Naklonování základu #

Kurz můžeš vytvořit úplně od začátku, ale pro začátek lepší varianta je vyjít z nějakého už existujícího. Naklonuj si buď základní začátečnický kurz z https://github.com/pyvec/naucse-python, nebo si na naucse.python.cz vyber jiný základ. (Odkaz na repozitář najdeš v patičce stránky kurzu. Historické kurzy ale můžou být už zaarchivované a nejnovější verze v repozitáři nemusí odpovídat tomu co je na webu.)

Kontrola nastavení projektu #

Zkontroluj si, že naklonovaný kurz obsahuje soubor pyproject.toml s verzí naucse = 0.5.0 nebo vyšší a naucse-render = 1.8 nebo vyšší. Třeba takto:

$ git grep ^naucse pyproject.toml
pyproject.toml:11:naucse = "^0.5.1"
pyproject.toml:12:naucse-render = "^1.8"

Jestli soubor pyproject.toml vůbec nemáš, zkopíruj si ho z repozitáre naucse-python. Jestli máš starší verzi naucse, aktualizuj příkazem poetry add naucse@latest.

Lokální spuštění #

Po naklonování si zkontroluj, že kurz u tebe „jede“.

Nainstaluj protřebné závislosti:

$ poetry install

A spusť vývojový server:

$ poetry run python -m naucse serve

Program vypíše adresu (např. http://127.0.0.1:8003/); tu navštiv v prohlížeči. Tam se „doklikej“ na kurz, ze kterého budeš vycházet.

Struktura repozitáře #

V repozitáři s kurzem najdeš následující soubory a adresáře:

lessons/: Texty lekcí #

Jednotlivé lekce jsou rozděleny do „kategorií“, aby se dalo lépe „smíchat“ několik kurzů dohromady. Každá lekce má vlastní adresář se dvěma soubory:

 • info.yml obsahuje metadata, například:

   title: Vytvoření lokálního kurzu
   style: md
   attribution:
   - Napsal Mikuláš Poul, 2018
   - Napsal Petr Viktorin, 2022
   license: cc-by-sa-40
   license_code: cc0
  
  • title je titulek stránky, který se objeví v obsahu.
  • style je typ obsahu: md pro Markdown nebo ipynb pro Jupyter Notebooka
  • attribution je seznam autorů, který se objeví v patičce stránky.
  • license je kód licence, pod kterou lze šířit obsah lekce. (Stránky naucse.python.cz mají seznam přípustných licencí. Chceš-li použít jinou, kontaktuj Petra.)
  • licence_code je kód licence, pro ukázky kódu v textu. Je dobré použít cc0, aby čtenáři mohli kód používat bez omezení. Pokud je ale kód např. založený na dokumentaci Pythonu (nebo jiného projektu), je potřeba dodržet podmínky daného zdroje.
  • pages je seznam podstránek, které se používají např. pokud má být obsah lekce různý pro různé systémy. Viz např. lekce instalace Pythonu.
 • index.md (resp. index.ipynb) obsahuje zdrojový text lekce ve formátu Markdown (resp. Jupyter Notebook JSON).

 • Adresář static/ obsahuje obrázky nebo jiné statické soubory k lekci.

course.yml, courses, runs: Definice kurzu #

Definice kurzu je uložena v souboru YAML. Jsou dvé možnosti, kde tenhle soubor může být:

 • course.yml: Jestli spravuješ jen jeden kurz, dej jeho definici do souboru course.yml.
 • courses/*.yml: Jestli plánuješ mít v jednom repozitáři více kurzů, které budou sdílet obsah lekcí, tak pro každý vymysli identifikátor (malá písmena bez diakritiky, čísla, pomlčka, např. zacatecnici-jaro) a definici kurzu dej do souboru courses/identifikator.yml. Různým nástrojúm pro práci s kurzy pak budeš předávat přepínač --slug identifikator.

Existuje i třetí možnost, spíš historická:

 • runs/rok/identifikator.yml. Ta se hodí pokud chceš mít v repozitáři kurzy pro několik let. Většinou je ale lepší spravovat jen aktuální kurzy a ty staré archivovat.

Když zakládáš nový kurz, můžeš zkopírovat existující definici na nové místo, nebo ji nechat kde je a změnit ji.

.github/workflows/main.yml: Instrukce pro GitHub Actions #

Tenhle soubor obsahuje instrukce pro GitHub Actions pomocí kterých se kurz publikuje. Obsahuje kromě instalace a cache tři hlavní kroky:

 • "kompilaci" kurzu do HTML a JSON souborů v adresáři _compiled,
 • přidání adresáře _compiled do Gitu (pomocí nástroje ghp_import),
 • notifikaci hooks.nauc.se,naucse.python.cz, aby se nová verze kurzu nasadila.

Tyhle instrukce můžou být pro každou sadu kurzů jiné. Až budeš kurz přidávat na naucse.python.cz, měly by se zkontrolovat, ale do té doby se s tímto souborem netrap.

licenses/ #

Tenhle adresář obsahuje licence, pod kterými obsah může být. Neměň ho.

pyproject.toml, poetry.lock, .github: Definice projektu a závislostí #

Tyhle soubory definují jaké nástroje se použijí pro publikování kurzu.

Definice kurzu #

Soubor course.yml nebo courses/*.yml obsahuje všechny informace o kurzu – název, popisek, kde a kdy se koná a pak samozřejmě plán jednotlivých lekcí.

Celá definice kurzu je jeden velký slovník, který si postupně popíšeme a vyplníme. Pro potřeby kurzu je připravena šablona, kterou můžeš použít.

Povinné informace #

Nejdřív prvních pár základních povinných údajů:

 • title slouží pro název kurzu (nepovinně lze dodefinovat pomocí subtitle)
 • description slouží pro krátký popis kurzu (který se zobrazí v seznamu kurzů)
 • long_description slouží pro dlouhý popis kurzu, který se zobrazí na stránce kurzu

A teď už jen nepovinné údaje.

Místo a čas #

Přidáváš-li kurz s instruktorem, kdy se na každou lekci budete scházet, přidej informace o místu a času. U kurzu pro samouky je naopak vynech.

 • place slouží pro označení místa
 • time slouží pro informaci o času, kdy se budou lekce konat. Je to popisek „pro lidi“, takže není nutný žádný specifický formát: můžeš napsat třeba 'Vždy půl hodiny před západem slunce'.

Jestli chceš, aby pro kurz šel vygenerovat iCal soubor s plánem lekcí, přidej údaj default_time. Tato hodnota musí být slovník, který obsahuje dva klíče start a end, kde bude čas lekcí. Čas musí být ve formátu HH:MM a musí být obalen uvozovkami nebo apostrofy (kvůli té dvojtečce, aby si YAML nemyslel, že je to další slovník).

Kromě toho je potřeba zadat časovou zónu, kde se lekce odehrávají. Pro ČR a Slovensko použij Europe/Prague (největší město v oblasti).

Takže třeba takhle:

default_time:
 start: '18:00'
 end: '20:00'
timezone: Europe/Prague

Tohle výchozí čas. U každé lekce se dá zvlášť nastavit jiný začátek a konec.

Proměnné #

Poslední nepovinná hodnota, než se dostaneme k obsahu kurzu, jsou proměné, které se definují klíčem vars a musí být také slovníkem. Proměné mohou upravovat obsah lekcí a stránek kurzu, a pokud budeš vytvářet nebo upravovat materiály, můžeš si i definovat vlastní.

První proměnou, kterou můžeš použít je user-gender. Pokud víš, že na tvém kurzu budou lidé jen jednoho pohlaví, můžeš nastavit materiály (které tak byly napsány), aby je správně oslovovaly. Nastavíš to pomocí písmenka f pro ženy, m pro muže. Pokud proměnou nevyplníš, materiály se přizpůsobí pro obě varianty.

Další proměnné závisí na konkrétních materiálech. Začátečnický kurz používá tyto:

 • coach-present: Pokud je tvůj kurz s lektorem nebo koučem, nastav tuto proměnou na true. Materiály pak budou místo hledání na internetu doporučovat rady od živých lidí.

 • pyladies nastav na hodnotu true, pokud organizuješ kurz PyLadies. Tato proměná aktivuje v materiálech nějaké popisky navíc, například o tahácích, nebo také sjednotí názvy složek na pyladies.

Plán lekcí #

A teď už zbývá poslední věc, a to je sestavení programu kurzu. Kurz se skládá z jednotlivých lekcí (sessions) a každá lekce obsahuje seznam materiálů. Lekce nadefinuješ klíčem sessions v definici kurzu. Ten musí být seznam dalších slovníků. Každý z nich představuje jednu lekci.

Definice lekce #

Datum lekce nastavíš klíčem date, ve formátu YYYY-MM-DD. Čas nastavovat nemusíš, použije se čas z default_time, ale můžeš ho přenastavit pomocí klíče time, který bude mít jako hodnotu další slovník s hodnotami start a/nebo end (ve formátu HH:MM obalené uvozovkami).

Každá lekce má svůj identifikátor, který napiš do klíče slug. Identifikátor musí být unikátní (v rámci kurzu). Použije se v adrese (URL) lekce.

Dalším povinným údajem je title – název lekce.

Základní definice lekce tedy vypadá následovně:

sessions:
- slug: first-lesson
 title: Název první lekce
 date: 2018-03-07

Většina lekcí bude mít navíc obsah – seznam materiálů. Ty se nastavují pomocí klíče materials.

Existují tři druhy materiálů:

 • Interní materiály se definují pomocí klíče lesson, do kterého patří identifikátor interního materiálu, tedy jméno podsložky ve složce lessons. Identifikátor materiálu je <název kategorie>/<název materiálu z kategorie>. Takže například materiál `beginners/install by se zadal takto:

   sessions:
   - slug: first-lesson
    title: Název první lekce
    date: 2018-03-07
    materials:
    - lesson: beginners/install
  
 • Externí odkazy se definují pomocí klíčů url a title. Do url patří kompletní odkaz na materiál, do title patří název odkazu. Příklad použítí:

   sessions:
   - slug: first-lesson
    title: Název první lekce
    date: 2018-03-07
    materials:
    - title: Úvodní prezentace
     url: https://example.com/uvod.pdf
    - title: Tahák na příkazovou řádku
     url: https://example.com/tahak.pdf
     type: cheatsheet
    - title: Domácí projekty (PDF)
     url: https://example.com/ukol.pdf
     type: homework
  
 • Materiály bez odkazu se definují stejně jako externí odkazy, jen se do klíče url dá hodnota null. Například:

   sessions:
   - slug: last-lesson
    title: Název lekce
    date: 2019-03-07
    materials:
    - title: Přehlídka závěrečných projektů
     url: null
    - title: Předání diplomů
     url: null
  

U všech druhú materiálú lze nastavit typ, který určuje ikonku která se použije v seznamu materiálů vedle názvu.

Podporované typy jsou následující:

 • page – výchozí typ pro druh interní materiály
 • url – výchozí typ pro odkazy
 • cheatsheet – pro taháky
 • homework – pro domácí úkoly
 • special – pro všechno ostatní

Poslední věc, která jde definovat u materiálů, jsou proměné, pomocí klíče vars. Definují se stejně jako u celého kurzu, ale mají účinek jen pro specifický materiál. Například takhle:

sessions:
- slug: first-lesson
 title: Název první lekce
 date: 2018-03-07
 materials:
 - lesson: beginners/install
  vars:
   bonus: true

Otestování kurzu #

Po vytvoření definice kurzu s povinnými položkami se můžeš podívat na to, jak tvůj kurz bude vypadat. Spusť si vývojový server:

$ poetry run python -m naucse serve

Otevři si adresu, kterou ti příkaz napíše. Měl by na ní být seznam nadefinovaných kurzů.

Pokud se stránka s kurzy nevykreslí, tak uvidíš Python vyjímku, která ti může pomoct, ale také může být pěkne matoucí. Nejprve si zkontroluj, jeslti jsi vážně vyplnil/a všechny povinné údaje. Jestli si myslíš, že ano, tak se nám ozvi přes issues na našem GitHubu a my ti rádi pomůžeme. (Ozvi se i v případě že se ti podaří matoucí nebo nic neříkající chybu pochopit, ať ji můžeme opravit.)

Když stránku s kurzy uvidíš, rozklikni svůj kurz. Pokud se ti nevykreslí detail kurzu, nejspíš jsi udělal/a nějakou chybu v definici lekcí nebo materiálů – zkontroluj si, jestli například nemáš dvě lekce se stejným identifikátorem, jestli není překlep v nějakém klíčí a jestli například neodkazuješ na materiál který neexistuje.

Dále si pak můžeš proklikat všechny jednotlivé materiály, jestli vše funguje a vypadá jak má.

Pokud máš lekce naplánované na určité dny, rozklikni si na stránce kurzu Kalendář a zkontroluj že odpovídá tvé představě.

Jako další test může posloužit druhý režim spuštění, freeze místo serve, který projde všechny stránky a zkontroluje jestli fungují:

$ poetry run python -m naucse freeze

Upravování a vytváření materiálů #

Na závěr této části ještě trochu k materiálům. Jak bylo zmíněno výše, obsah materiálů je definován ve složce lessons. Kromě toho, že si můžeš sestavit vlastní kurz, můžeš si i upravit materiály, které využíváš, nebo si napsat úplně nové.

Většina materiálů je napsaná v formátu Markdown a pár je napsaných v Jupyter Noteboocích. Upravování je jednoduché, stačí se podívat do složky s daným specifickým materiálem a upravit, co je potřeba, v souboru s obsahem.

Vytváření je trošku složitější v tom, že člověk musí vybrat správnou kategorii a vymyslet název lekce a pak vytvořit ve složce kromě obsahu i soubor informacích o materiálech. Soubor se znovu jmenuje info.yml a má povinné tři údaje, title, style a license:

 • title nastavuje název,
 • style může být md nebo ipynb podle toho, jaký formát bude mít text,
 • license nastavuje licenci, pod kterou materiály píšeš – identifikátor ze složky licenses: doporučujeme použít cc-by-sa-40.

Dále má soubor nepovinné položky, první attributions – buď jednoduchý text, nebo seznam textů s informacemi o tom, kdo a proč materiál napsal. Nakonec lze použít jinou licenci na ukázky kódu pomocí license_code: doporučujeme použít cc0.

Obecně je dobrý nápad se při psaní materiálů inspirovat již existujícími řešeními v ostatních materiálech a přebírat jejich styl a způsoby formátování. Materiály z jedné kategorie byly většinou psány pro jeden typ kurzu a mají specifický styl: v beginners jsou texty pro začátečníky psané kamarádsky, texty pro studenty v intro čtenářům vykají (v množném čísle), úvody z fast-track jsou zkratkovité.