Nauč se Python > Kurzy > Hadí workshop pro PyLadies > Úvod do Pythonu > Seznamy

Seznamy #

Vedle řetězců a celých čísel má Python další druhy hodnot.

Teď se podíváme na jeden, který se nazývá seznam (anglicky list). To je hodnota, která v sobě obsahuje jiné hodnoty.

Seznamy se zadávají tak, že dáš několik hodnot, oddělených čárkami, do hranatých závorek. Zkus si vytvořit třeba seznam čísel z loterie:

>>> [3, 42, 12, 19, 30, 59]
[3, 42, 12, 19, 30, 59]

Abys s takovým seznamem mohla pracovat, ulož si ho do proměnné:

>>> loterie = [3, 42, 12, 19, 30, 59]

Tak, a máš seznam! Co s ním ale můžeš dělat? Podívej se, kolik čísel v seznamu je. Dá se na to použít funkce, kterou už znáš. Tipneš si, která to je?

Řešení

Teď si zkus seznam seřadit. Na to existuje metoda sort:

>>> loterie.sort()

Tato metoda nic nevrátí, ale „potichu“ změní pořadí čísel v seznamu. Znovu si ho vypiš, ať vidíš co se stalo:

>>> loterie
[3, 12, 19, 30, 42, 59]

Čísla v seznamu jsou nyní seřazena od nejnižší k nejvyšší hodnotě.

Podobně funguje metoda reverse, která obrátí pořadí prvků. Vyzkoušej si ji!

>>> loterie.reverse()
>>> loterie
[59, 42, 30, 19, 12, 3]

Přidávání do seznamu #

Podobně jako u řetězců se seznamy dají spojovat pomocí +:

>>> loterie + [5, 6, 7, 8]
[59, 42, 30, 19, 12, 3, 5, 6, 7, 8]

Tím se vytvoří nový seznam, ten původní zůstává nezměněný:

>>> loterie
[59, 42, 30, 19, 12, 3]

Pokud chceš něco přidat do původního seznamu, můžeš to provést pomocí metody append. Ale pozor! Tahle metoda potřebuje vědět co má do seznamu přidat. Nová hodnota se zadává do závorek:

>>> loterie.append(199)

Metoda opět nic nevrací, takže je potřeba seznam pro kontrolu vypsat:

>>> loterie
[59, 42, 30, 19, 12, 3, 199]

Vybírání prvků #

Když se budeš chtít na jednu věc ze seznamu podívat podrobněji, přijde vhod možnost vybrat si konkrétní prvek. Na to se v Pythonu používají hranaté závorky.

Chceš-li vybrat prvek, zadej jméno seznamu a hned za ním hranaté závorky s pořadovým číslem prvku, který chceš:

>>> loterie[1]

Dostaneš první prvek?

Řešení

Číslu prvku se také říká index a procesu vybírání prvků indexování.

Zkus si indexování s dalšími indexy: 3, 100, 7, -1, -2, -6 nebo -100. Pokus se předpovědět výsledek před zadáním příkazu. Jak ti to půjde?

Řešení

Odstraňování #

Chceš-li ze seznamu něco odstranit, můžeš opět použít indexy. Tentokrát s příkazem del. Následujícím kódem odstraň počáteční číslo seznamu, tedy prvek číslo 0:

>>> del loterie[0]

Pak si seznam opět vypiš. Kousek chybí!

>>> loterie
[42, 30, 19, 12, 3, 199]

Zkusíš odstranit poslední prvek?

Řešení

Občase se stane, že nechceš smazat prvek podle pozice, ale podle toho, co v seznamu je. K tomu slouží hodnota remove, která najde a odstraní danou hodnotu:

>>> loterie
[42, 3]
>>> loterie.remove(3)
>>> loterie
[42]

Řezání #

Ze seznamu se dá kromě jednoho prvku vybrat i prvků několik – část seznamu, takzvaný podseznam.

Udělej si opět delší seznam čísel:

>>> cisla = ["První", "Druhý", "Třetí", "Čtvrtý"]

Budeš-li chtít vybrat prvky od druhého dál, dej do hranatých závorek číslo tohohle prvku, a za něj dvojtečku.

>>> cisla[1]
'Druhý'
>>> cisla[1:]
['Druhý', 'Třetí"', 'Čtvrtý']

Vybráním podseznamu se seznam nemění, tak můžeš vybírat dál:

>>> cisla
['První', 'Druhý', 'Třetí', 'Čtvrtý']
>>> cisla[1:]
['Druhý', 'Třetí"', 'Čtvrtý']
>>> cisla[2:]
['Třetí', 'Čtvrtý']
>>> cisla[3:]
['Čtvrtý']
>>> cisla[4:]
[]

Budeš-li chtít vybrat prvky od začátku až po některý prvek, dej dvojtečku před číslo prvku, který už ve výsledku nechceš

>>> cisla[2]
'Třetí'
>>> cisla[:2]
['První', 'Druhý']

Úkol: máš-li nějaký seznam, jak z něj vybereš všechny prvky kromě posledního?

Řešení

Začátek a konec se dá kombinovat – číslo můžeš dát před i za dvojtečku:

>>> cisla
['První', 'Druhý', 'Třetí', 'Čtvrtý']
>>> cisla[1:-1]
['Druhý', 'Třetí']

Řezání funguje i pro příkaz del. Zkus vymazat prostřední dvě čísla:

>>> cisla
['První', 'Druhý', 'Třetí', 'Čtvrtý']
>>> del cisla[1:-1]
>>> cisla
['První', 'Čtvrtý']

Řezání řetězců #

Hranaté závorky fungují i u řetězců, kde vybírají písmenka:

>>> jidlo = 'čokoláda'
>>> jidlo[3]
'o'
>>> jidlo[1:4]
'oko'

Řetězce se ale nedají měnit: del, sort nebo append fungují jen na seznamech.

Úkol: Představ si, že máš v proměnné jmeno ženské jméno jako 'Ola', 'Krystýna' nebo 'Růžena'. Jak z něj vytvoříš druhý pád (např. bez 'Růženy')?

Řešení

Shrnutí #

Uf! O seznamech toho bylo k naučení celkem hodně. Shrňme si, co už umíš:

  • Seznam je seřazená sekvence hodnot.
  • Pomocí metod se seznam dá řadit (sort) a obrátit (reverse), nebo se do něj dá přidat (append) či odebrat (remove) prvek.
  • Prvky se dají vybrat nebo odstranit (del) podle indexu.
  • Číslování začíná od nuly, záporná čísla berou prvky od konce.
  • Podseznam je určitá část seznamu.
  • U řetězců funguje vybírání prvků a podřetězců podobně

Jsi připravena na další část?


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.