Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Seznamy > N-tice

N-tice #

Když už známe seznam, podívejme se na jeho sestřičku: takzvanou n-tici (angl. tuple).

N-tice, podobně jako seznam, může obsahovat n prvků. N-tice se dvěma prvky je dvojice neboli pár (angl. pair); se třemi prvky trojice (angl. 3-tuple), se čtyřmi čtveřice (angl. 4-tuple), atd.

Existují i n-tice s jedním prvkem (hmm… „jednice”?) a s nula prvky (prázdné n-tice, angl. empty tuple), ale těmi se ze začátku nebudeme zabývat.

N-tice se tvoří jako seznamy, jen kolem sebe nemají hranaté závorky. Stačí čárky mezi prvky.

Chovají se skoro stejně jako seznamy, jen nejdou měnit. Nemají tedy metody jako append a pop a nedá se jim přiřazovat do prvků. Dají se ale použít v cyklu for a dají se z nich číst jednotlivé prvky.

osoby = 'máma', 'teta', 'babička'
for osoba in osoby:
  print(osoba)
print('První je {}'.format(osoby[0]))

Vypadá to povědomě? Aby ne! N-tice jsme už použily dříve: for jmeno in 'Hynek', 'Vilém', 'Jarmila': ve skutečnosti používá n-tici!

Když chceš n-tici předat do funkce, narazíš na problém, že čárka odděluje jednotlivé argumenty funkce. V podobných případech musíš n-tici uzavřít do závorek, aby bylo jasné, že jde o jednu hodnotu (byť složenou).

seznam_dvojic = []
for i in range(10):
  # `append` bere jen jeden argument; dáme mu jednu dvojici
  seznam_dvojic.append((i, i**2))
print(seznam_dvojic)

N-tice se hodí, pokud chceš z funkce vrátit víc než jednu hodnotu. Prostě v příkazu return oddělíš vracené hodnoty čárkou. Vypadá to, že vracíš několik hodnot, ale ve skutečnosti se vrací jen jedna n-tice.

def podil_a_zbytek(a, b):
  return a // b, a % b

Tahle funkce už mimochodem v Pythonu je: jmenuje se divmod a je vždy k dispozici (nemusí se importovat).

Python umí ještě jeden trik: pokud chceš přiřadit do několika proměnných najednou, stačí je na levé straně rovnítka oddělit čárkou a na pravou stranu dát nějakou „složenou” hodnotu – třeba právě n-tici.

podil, zbytek = podil_a_zbytek(12, 5)

N-tice se k tomuto účelu hodí nejvíc, ale jde to se všemi hodnotami, které jdou použít ve for:

x, o = 'xo'
jedna, dva, tri = [1, 2, 3]

Funkce, které vracejí n-tice #

zip je zajímavá funkce. Používá se ve for cyklech, podobně jako funkce range, která „dává” čísla.

Když funkce zip dostane dva seznamy (či jiné věci použitelné ve for), „dává” dvojice, a to tak, že nejdřív spáruje první prvek jednoho seznamu s prvním prvkem druhého seznamu, pak druhý s druhým, třetí s třetím a tak dál.

Hodí se to, když máš dva seznamy se stejnou strukturou – příslušné prvky k sobě „patří” a chceš je zpracovávat společně:

osoby = 'máma', 'teta', 'babička', 'vrah'
vlastnosti = 'hodná', 'milá', 'laskavá', 'zákeřný'
for osoba, vlastnost in zip(osoby, vlastnosti):
  print('{} je {}'.format(osoba, vlastnost))

Když zip dostane tři seznamy, bude tvořit trojice, ze čtyř seznamů nadělá čtveřice a tak dále.

Další funkce, která vrací dvojice, je enumerate. Jako argument bere seznam (či jinou věc použitelnou ve for) a vždy spáruje index (pořadí v seznamu) s příslušným prvkem. Jako první tedy dá (0, první prvek seznamu), potom (1, druhý prvek seznamu), (2, třetí prvek seznamu) a tak dále.

prvocisla = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

for i, prvocislo in enumerate(prvocisla):
  print('Prvočíslo č.{} je {}'.format(i, prvocislo))

Malé n-tice #

Jak vytvořit n-tici s žádným nebo jedním prvkem? Takhle:

prazdna_ntice = ()
jednoprvkova_ntice = ('a', )

Druhý příklad jde i bez závorek – jednoprvkova_ntice = 'a', – ale to vypadá jako zapomenutá čárka. Když budeš opravdu potřebovat jednoprvkovou n-tici, radši ji pro přehlednost ozávorkuj.

Kdy použít seznam a kdy n-tici? #

Seznamy se používají, když předem nevíš, kolik v nich přesně bude hodnot, nebo když je hodnot mnoho. Například seznam slov ve větě, seznam účastníků soutěže, seznam tahů ve hře nebo seznam karet v balíčku. Oproti tomu for pozdrav in 'Ahoj', 'Hello', 'Hola', 'Hei', 'SYN': používá n-tici.

N-tice se často používají na hodnoty různých typů, kdy má každá „pozice” v n-tici úplně jiný význam. Například seznam můžeš použít na písmena abecedy, ale dvojice index–hodnota z enumerate je n-tice.

Prázdné n-tice a n-tice s jedním prvkem se zapisují trochu divně a má to své důvody: může-li nastat situace, kdy takovou sekvenci budeš potřebovat, většinou je lepší sáhnout po seznamu. Například seznam hracích karet v ruce nebo seznam lidí aktuálně přihlášených do soutěže může být občas prázdný.

Seznamy i n-tice mají i technické limity: n-tice nejdou měnit a až se naučíme pracovat se slovníky, zjistíme že seznamy tam nepůjdou použít jako klíče.

Často není úplně jasné, který typ použít – v takovém případě je to pravděpodobně jedno. Řiď se instinktem. :)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.