Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies naruby > Sekvence a soubory > Kontext: with a finally

Kontext: with a finally #

Čteš-li tyto materiály poprvé, tuto sekci můžeš s klidným svědomím přeskočit. Pokročilejším ale doporučuju vsadit věci do širšího kontextu.

Příkaz with pracuje s tzv. kontextem (tady s kontextem otevřeného souboru), který má začátek a konec a při ukončení je potřeba něco udělat (tady zavřít soubor).

Kontext je v podstatě zkratka pro try/finally. Pamatuješ si na finally?

Toto:

with open('basnicka.txt', encoding='utf-8') as soubor:
  # Zpracování souboru
  obsah = soubor.read()

je zkratka pro:

soubor = open('basnicka.txt', encoding='utf-8')
try:
  # Zpracování souboru
  obsah = soubor.read()
finally:
  # Ukončení kontextu
  soubor.close()

Jak with tak finally zaručí, že se soubor vždy uzavře: když se zpracování povede, ale i když v něm nastane výjimka, nebo když z něj vyskočíš pomocí return nebo break:

def nacti_cele_cislo(jmeno_souboru):
  with open(jmeno_souboru, encoding='utf-8') as soubor:
    return int(soubor.read())
    # I když "return" vyskočí z funkce (nebo int() zbůsobí ValueError),
    # soubor se zavře.


# Pro vyzkoušení napiš do souboru 'cislo.txt' nějaké číslo.
print(nacti_cele_cislo('cislo.txt') * 11)

Kontrola výjimek #

Chování příkazu with závisí na objektu, se kterým jej použiješ. Pro soubor – výsledek funkce open – se soubor na konci bloku zavře. Podobných „samozavíracích“ objektů které se dají použít s with existuje v různých knihovnách víc. Typické jsou objekty, které se starají o připojení např. k jinému počítači nebo k databázi, kdy je po práci dobré spojení ukončit a „uklidit po sobě“.

Z lekce o testování si možná pamatuješ with pytest.raises(...):. Výsledek pytest.raises na konci bloku with kontroluje, že v rámci bloku nastala správná výjimka.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.