Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies naruby > Výrazy a podmínky > Print a chybové hlášky

Print a chybové hlášky #

Otevři si v editoru svůj soubor ahoj.py, ve kterém máš napsáno:

print("Ahoj světe!")

Program spusť:

 • pokud ti už na začátku příkazové řádky nesvítí (venv), aktivuj si virtuální prostředí,
 • pomocí cd donaviguj do adresáře s programem,
 • zadej python ahoj.py.

Funguje? Doufám, že stále ano.

Zkus přidat další řádek, aby program vypadal takhle:

print("Ahoj světe!")
print("Jak se máš?")

Program spusť znovu. Zjistíš, že se vypsaly dva řádky.

Abys nemusela v příkazové řádce stále dokola psát python ahoj.py, zkus zmáčknout na klávesnici šipku nahoru, . Vrátíš se tak k předchozímu příkazu, který stačí „odklepnout“ pomocí Enter.

Jak funguje program #

Teď, když program běží, se můžeme podívat, co se při jeho spuštění vlastně děje. Je to zatím docela jednoduché: v souboru jsou příkazy, příkazy se provádějí jeden po druhém, odshora dolů. Program je jako recept na vaření nebo návod na skříňku z IKEA: seznam instrukcí, které říkají co je potřeba udělat.

Zanedlouho budou tvoje programy mnohem složitější, ale základní myšlenka bude stále stejná: počítač „čte“ odshora dolů a provádí příkazy jeden po druhém.

A z jakých že instrukcí se náš „recept“ skládá?

Můžeš použít jakýkoli příkaz, který napíšeš do interaktivního módu Pythonu (t.j. za >>> v příkazové řádce). U programu v souboru ovšem Python nevypisuje výsledek každého zadaného příkazu. Když do souboru napíšeš třeba řádek 1 + 2 (bez print), Python sice spočítá výsledek, ale nikde ho neukáže. Proč? Velké programy obsahují tisíce příkazů; kdyby se každý mezivýsledek vypisoval, nebylo by to vůbec přehledné.

Proto když v programu chceš říct Pythonu aby nějaký výsledek vypsal, musíš použít print. Zkus si sama pustit python interaktivně a ověřit, že tenhle příkaz funguje stejně jako v programu:

>>> print("ahoj!")
ahoj!
>>> quit()

To print (a i quit) je funkce. O funkcích se obecně budeme bavit později; teď stačí vědět, že když napíšeš print a za to něco do závorky, Python to vypíše.

Jak číst chyby #

Často zjistíš, že program, který napíšeš, nebude fungovat hned napoprvé. Počítač je hloupý stroj; pokud instrukce nenapíšeš přesně podle pravidel jazyka Python, neumí si domyslet, co po něm chceš. Ale nevěš hlavu, stává se to všem programátorům. Důležité je vědět, jak chybu najít. A k tomu ti pomůžou chybové výpisy.

Kdybys třeba v příkazu print(Jak se máš?) zapomněla uvozovky, dostaneš následující hlášku:

 File "~/naucse-python/01/ahoj.py", line 11
  print(Jak se máš?)
       ^
SyntaxError: invalid syntax

Při chybě Python napřed zmíní jméno souboru a číslo řádku, na kterém si chyby všimnul. Potom vypíše celý řádek s chybou a nakonec oznámí druh chyby (v tomto případě je to „syntaktická chyba“) a případně nějaké bližší upřesnění.

Pro zvídavé

Jak se od téhle chyby liší ta, která nastane, když zkusíš sečíst číslo a řetězec? Nebo když zkusíš dělit nulou? Nebo když zapomeneš jen uvozovku za textem?

Chybové hlášky můžou být ze začátku těžko pochopitelné, zvyknout se na ně dá asi jenom praxí. Pro tebe bude ze začátku důležité hlavně ono číslo řádku. Když víš, že chyba je na řádku 11, můžeš se podívat na tento řádek a zkusit chybu najít.

Když chyba není na daném řádku, může být ještě o pár řádků výš nebo níž: Python občas nesdílí lidské představy o tom, kde přesně chyba je. Ukáže jen, kde si jí sám všimnul.

V našem případě je chyba v tom, že kolem řetězce Jak se máš? nejsou uvozovky. Přidej je a program znovu spusť. Jestli funguje, gratuluji! Jinak chybu opět oprav a opakuj, dokud to nebude fungovat :)

Další příkazy #

Zkus do programu postupně, po jednom, přidávat další řádky. Po přidání každého dalšího print program znovu spusť a vyzkoušej co dělá.

print("Ahoj světe!")
print("Jak se máš?")

print(1)
print(1, 2, 3)
print(1 + 1)
print(3 * 8, 10 - 2.2)
print(3 + (4 + 6) * 8 / 2 - 1)
print("Součet čísel 3 a 8 je", 3 + 8)

Proč jsou některé hodnoty v uvozovkách a některé ne? Pokud chceš v Pythonu pracovat s textem, musíš ho obalit do uvozovek, aby Python věděl, že se k němu má chovat jinak než k instrukcím jako print. Více se dozvíš později, zatím si zapamatuj, že se takovýto text označuje v programovací hantýrce jako řetězec.

Obecně může být v závorkách za print několik výrazů (angl. expressions) oddělených čárkou. A co že je ten výraz? V našem programu máš několik příkladů: výraz je číslo, řetězec nebo nějaká (třeba matematická) operace složená z více výrazů. Třeba výraz 3 + 8 sčítá výrazy 3 a 8.

Typografická vsuvka

Všimni si stylu zápisu: jako v češtině se po otevírací závorce a před uzavírací závorkou nepíše mezera; na rozdíl od češtiny ale mezera není mezi print a závorkou. Nejde o vsuvku.

print("Ahoj!")

S čárkou je to jako v češtině: mezeru píšeme po čárce, ale ne před ní:

print(1, 2, 3)

Kolem operátorů jako + a / se obyčejně píše jedna mezera zleva a jedna zprava. Někdy je ale přehlednější obě vynechat:

print(2 + 8)
print("Jedna a půl je", 1 + 1/2)

Tyhle zásady jsou tu jen proto, aby se program dobře četl ostatním lidem. Samotný Python mezery kolem slov ignoruje (když nejsou v uvozovkách). Můžeš klidně napsat něco jako:

print   (  "Ahoj světe!"
                )

Ale budoucí kolegové tě pak nejspíš nebudou mít rádi.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.