Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies naruby > Vlastní funkce > Chybové hlášky ze zanořených funkcí

Výpisy chyb ze zanořených funkcí #

Teď si ukážeme (nebo zopakujeme), jak Python vypíše chybu, která nastane v zanořené funkci.

Pročti si následující ukázkový příklad.

Tohle je absurdní ilustrační příklad, ne ukázka jak dobře programovat!

def podel(delenec, delitel):
  """Podělí čísla mezi sebou a vrátí výsledek."""
  return delenec / delitel    # řádek 3


def podel_nulou(cislo):
  """Vydělí dané číslo nulou a vrátí výsledek."""
  return podel(cislo, 0)     # řádek 8


def ukaz_priklad():
  """Spočítá ukázkový příklad a výsledek vypíše (nevrátí!)"""
  vysledek = podel_nulou(3)    # řádek 13
  print(vysledek)

ukaz_priklad()           # řádek 16

Co se stane, když tohle pustíš?

Traceback (most recent call last):
 File "ukazka.py", line 16, in <module>
  ukaz_priklad()
 File "ukazka.py", line 13, in ukaz_priklad
  vysledek = podel_nulou(3)
 File "ukazka.py", line 8, in podel_nulou
  return podel(cislo, 0)
 File "ukazka.py", line 3, in podel
  return delenec / delitel
ZeroDivisionError: division by zero

Všimni si, že každá z funkcí, jejíž volání vedlo k chybě, je uvedena ve výpisu. Skutečná chyba (tedy místo, které musíš opravit) je asi někde poblíž těchto míst:

 • Na řádku 3, ve funkci podel, vzniklo dělení nulou. Měla by funkce podel zjistit, jestli dostane nulu, a nějak na to zareagovat?
 • Na řádku 8, ve funkci podel_nulou, kde voláš podel s dělitelem 0. Má to tak opravdu být?
 • Na řádku 13, ve funkci ukaz_priklad, kde voláš funkci podel_nulou. Kdybys to nedělala, chyba by taky nevznikla!
 • Na řádku 16, ne ve funkci, když voláš funkci ukaz_priklad. Možná by to chtělo použít jiný příklad?

Python (a asi ani ty) nemůže vědět, co tím programem programátor myslel, a kdy by tedy bylo nejlepší chybu opravit. Ukáže tedy v programu všechna místa, která k chybě vedla. Je na tobě abys z nich vybrala to nejvhodnější a zaměřila se na něj.

Tahle ukázka je samozřejmě jen teoretická, ale v reálných programech vypadá hlášení chyb stejně. Až takovou složitou hlášku uvidíš, nepanikař! Python se snaží co nejvíc napovědět a usnadnit ti chybu najít a opravit. Sice stroze a anglicky, ale snaží. Vyjdi mu vstříc a nauč se tyhle hlášky číst.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.