Nauč se Python > Materiály > PyWorking: MicroPython > Komunikace > WebREPL

WebREPL #

ESP8266 byl původně navržen i jako čip pro WiFi a i s MicroPythonem se umí připojit k síti. Dokonce se přes WiFi dá i ovládat.

Otevři si stránku micropython.org/webrepl, přes kterou budeš po připojení s destičkou komunikovat.

Poté se buď připoj k existující WiFi síti (Eduroam fungovat nebude) nebo použij destičku jako samostatný access point:

# Existující síť:

ESSID = ...
PASSWORD = ...

import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
    print('connecting to network...')
    wlan.connect(ESSID, PASSWORD)
    while not wlan.isconnected():
        pass
print('network config:', wlan.ifconfig())

# AP:

ESSID = ...
PASSWORD = ...
CHANNEL = 3

import network
ap_if = network.WLAN(network.AP_IF)
ap_if.active(True)
ap_if.config(essid=ESSID, password=PASSWORD, authmode=network.AUTH_WEP, channel=CHANNEL)
print('network config:', ap_if.ifconfig())

# Nastavení WebREPL:

import webrepl_setup

S počítačem se připoj na stejnou síť a na stránce webrepl otevřené výše se připoj k IP vypsané z ifconfig(). Měl/a bys dostat konzoli, jako přes USB. Pomocí WebREPL lze nejen zadávat interaktivní příkazy, ale i nahrávat soubory.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.