Nauč se Python > Materiály > PyWorking: MicroPython > Další periferie > OLED displej

OLED displej #

Nejzákladnější informace pro modul ·s OLED displejem I²C SSD1306 128×64.

Zapojení #

  • GND modulu na GND destičky
  • VDD modulu na 3V3 destičky
  • SCL modulu na D2 destičky (někdy je místo SCL použito SCK, je to synonymum)
  • SDA modulu na D5 destičky

Kód #

# Importy
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C

# Komunikační protokol I2C a display SSD1306, 128x 64 bodů
i2c = I2C(scl=Pin(4, Pin.OUT), sda=Pin(14, Pin.OUT))
oled = SSD1306_I2C(width=128, height=64, i2c=i2c, addr=0x3c)

# Různé kreslící příkazy (se objeví až po zavolání show())
oled.line(0, 0, 64, 64, 1)
oled.text("Hello World", 0, 0, 1)
oled.rect(110, 2, 10, 5, 1)
oled.fill_rect(100, 20, 10, 5, 1)
oled.show()

Je to fajn, ale když chceš program pro obrazovku, pyglet na velkém počítači toho umí víc :)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.