Nauč se Python > Materiály > PyWorking: MicroPython > Úvod > Práce se soubory (ampy)

Práce se soubory (ampy) #

Tohle je starší (ale ověřenější) verze návodu. Novější verze používá knihovnu mpremote.

Jak začneš psát trochu složitější programy, mohlo by se stát, že tě konzole MicroPythonu začne trochu štvát. Špatně se v ní opravují chyby a automatické odsazování funguje jen většinou. Pojďme se podívat, jak naštvání předejít.

Nejdřív si do virtuálního prostředí nainstaluj program Ampy od Adafruitu.

(env)$ python -m pip install adafruit-ampy

Doporučuji si větší kousky kódu – a určitě takové, ve kterých je nějaký cyklus, podmínka či funkce – psát v textovém editoru a do modulu pak posílat celý soubor.

Zkus si to. Do souboru blikajici_led.py dej následující kód:

from machine import Pin
from time import sleep
pin_diody = Pin(14, Pin.OUT)
while True:
  pin_diody.value(0)
  sleep(1/2)
  pin_diody.value(1)
  sleep(1/2)

Potom zavři konzoli (picocom, PuTTY nebo screen).

Ke spuštění budeš potřebovat znát port:

 • Linux: port používáš v příkazu picocom, např. /dev/ttyUSB0
 • Windows: port používáš v PuTTY, např. COM13
 • macOS: port používáš v příkazu screen, např. /dev/tty.usbmodem*

ampy spusť následujícím příkazem, jen za PORT doplň svůj port:

(venv)$ ampy -p PORT run blikajici_led.py

Program by měl blikat diodou. Využívá k tomu funkci time.sleep(), která počká daný počet vteřin – tedy time.sleep(1/2) zastaví program na půl sekundy.

Podobně je možné na destičku soubory i nahrávat, jen je potřeba místo run použít put.

(venv)$ ampy -p PORT put blikajici_led.py

Pokud navíc budeš chtít, aby se program na destičce automaticky spouštěl, musí se soubor s programem na destičce jmenovat main.py. ampy umí soubor při kopírování i přejmenovat, když mu při kopírování zadáš i druhé (nové) jméno.

(venv)$ ampy -p PORT put blikajici_led.py main.py

Po úspěšném kopírování máš na destičce nahraný náš program ze souboru blikajici_led.py do souboru main.py. Teď už bude tvůj program fungovat i bez počítače, takže stačí destičku připojit např. k powerbance a dioda se rozbliká.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.