Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Testování > Moduly

Moduly

Modul je v Pythonu něco, z čeho můžeme importovat. Třeba z modulu math můžeš importovat funkci sqrt:

from math import sqrt

print(sqrt(2))

Kromě importování jednotlivých proměnných z modulu můžeš importovat i celý modul najednou. K tomu, co modul nabízí, se pak dostaneš pomocí tečky – podobně jako se pomocí 'Ahoj'.upper dostaneš k metodě, kterou nabízí řetězec.

Například:

import turtle

turtle.left(90)
turtle.color('red')
turtle.forward(100)
turtle.exitonclick()
import math

print(math.cos(math.pi))

Hvězdičky nechceme

Možná jsi v dokumentaci nebo na jiném kurzu viděla příkaz import s hvězdičkou (*). Pokud ano, v rámci tohoto kurzu na hvězdičku prosím zapomeň a importuj místo toho radši celý modul. Až začneš psát větší programy, zjednoduší ti to práci.

Vlastní moduly

A teď to hlavní! Můžeš vytvořit vlastní importovatelný modul a to jen tak, že uděláš pythonní soubor. Funkce, které v něm nadefinuješ, a globální proměnné, které v něm nastavíš, pak budou k dispozici tam, kde modul naimportuješ.

Zkus si to! Vytvoř soubor louka.py a do něj napiš:

barva_travy = 'zelená'
pocet_kotatek = 28

def popis_stav():
  return 'Tráva je {barva}. Prohání se po ní {pocet} koťátek'.format(
    barva=barva_travy, pocet=pocet_kotatek)

A pak v dalším souboru, třeba vypis.py, napiš:

import louka

print(louka.popis_stav())

a pak spusť:

$ python vypis.py

Příkaz import hledá soubory (mimo jiné) v adresáři, ve kterém je „hlavní modul” programu – tedy soubor, který spouštíš (u nás vypis.py). Oba soubory by proto měly být ve stejném adresáři.

Vedlejší efekty

Co přesně dělá příkaz import louka?

Python najde příslušný soubor (louka.py) a provede v něm všechny příkazy, odshora dolů, jako v normálním Pythonním programu. Všechny globální proměnné (včetně nadefinovaných funkcí) pak dá k dispozici kódu, který „louku“ importoval.

Když pak stejný modul importuješ podruhé, už se neprovádí všechno znovu – stejná sada proměnných se použije znovu.

Zkus si to – na konci louka.py dopiš:

print('Louka je zelená!')

Spusť python (máš-li ho už spuštěný, ukonči a spusť znovu) a zadej v něm:

>>> print('První import:')
>>> import louka
>>> print('Druhý import:')
>>> import louka

Výpis se objeví jen poprvé.

Když takhle modul při importu „dělá“ něco víc, než jen nastavuje proměnné a funkce, říká se, že má vedlejší efekt (angl. side effect). Vedlejší efekt může být vypsání něčeho na obrazovku nebo do souboru, vykreslení okýnka na obrazovku, otázka na uživatele pomocí input, atp.

V modulech připravených na importování se vedlejším efektům vyhýbáme: úloha takového modulu je dát k dispozici funkce, které něco dělají, ne to udělat přímo. Všimni si například, že import turtle neukáže okýnko – to se objeví až po zavolání turtle.forward().

Příkaz print proto radši z modulu zase smaž.

Kontrukce __main__

K odstranění těchto nežádoucích efektů se používá speciální proměnná __name__, kterou má každý modul nastavnou při svém běhu. Pokud modul spouštíš přímo, dostane hodnotu '__main__'. Pokud je importovaný, bude v ní jeho název.
Proto se používá konstrukce:

# soubor s názvem start.py

def main():
  """Hlavní funkce."""
  # tady je začátek tvého kódu
  ...

if __name__ == '__main__':
  main()

Pokud tento soubor importuješ, proměnná __main__ bude mít hodnotu 'start', a funkce main se nespustí.

Adresář pro každý projekt

Od teď budeš občas psát větší projekty, které budou obsahovat více souvisejících souborů. Pro každý takový projekt si udělej zvláštní adresář. Lépe se pak vyznáš v tom, ke kterému projektu který soubor patří.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.