Nauč se Python > Kurzy > Lite Python Workshop > Ostatní knihovny a technologie > Moduly

Moduly #

Modul je v Pythonu něco, z čeho můžeme importovat. Třeba z modulu math můžeš importovat funkci sqrt:

from math import sqrt

print(sqrt(2))

Kromě importování jednotlivých proměnných z modulu můžeš importovat i celý modul najednou. K tomu, co modul nabízí, se pak dostaneš pomocí tečky – podobně jako se pomocí 'Ahoj'.upper dostaneš k metodě, kterou nabízí řetězec.

Například:

import turtle

turtle.left(90)
turtle.color('red')
turtle.forward(100)
turtle.exitonclick()
import math

print(math.cos(math.pi))

Hvězdičky nechceme

Možná jsi v dokumentaci nebo na jiném kurzu viděl/a příkaz import s hvězdičkou (*). Pokud ano, v rámci tohoto kurzu na hvězdičku prosím zapomeň a importuj místo toho radši celý modul. Až začneš psát větší programy, zjednoduší ti to práci.

Vlastní moduly #

A teď to hlavní! Můžeš vytvořit vlastní importovatelný modul a to jen tak, že uděláš pythonní soubor. Funkce, které v něm nadefinuješ, a globální proměnné, které v něm nastavíš, pak budou k dispozici tam, kde modul naimportuješ.

Zkus si to! Vytvoř soubor louka.py a do něj napiš:

barva_travy = 'zelená'
pocet_kotatek = 28

def popis_stav():
  return 'Tráva je {barva}. Prohání se po ní {pocet} koťátek'.format(
    barva=barva_travy, pocet=pocet_kotatek)

A pak v dalším souboru, třeba vypis.py, napiš:

import louka

print(louka.popis_stav())

a pak spusť:

$ python vypis.py

Příkaz import hledá soubory (mimo jiné) v adresáři, ve kterém je „hlavní modul” programu – tedy soubor, který spouštíš (u nás vypis.py). Oba soubory by proto měly být ve stejném adresáři.

Vedlejší efekty #

Co přesně dělá příkaz import louka?

Python najde příslušný soubor (louka.py) a provede v něm všechny příkazy, odshora dolů, jako v normálním Pythonním programu. Všechny globální proměnné (včetně nadefinovaných funkcí) pak dá k dispozici kódu, který „louku“ importoval.

Když pak stejný modul importuješ podruhé, už se neprovádí všechno znovu – stejná sada proměnných se použije znovu.

Zkus si to – na konci louka.py dopiš:

print('Louka je zelená!')

Spusť python (máš-li ho už spuštěný, ukonči a spusť znovu) a zadej v něm:

>>> print('První import:')
>>> import louka
>>> print('Druhý import:')
>>> import louka

Výpis se objeví jen poprvé.

Když takhle modul při importu „dělá“ něco víc, než jen nastavuje proměnné a funkce, říká se, že má vedlejší efekt (angl. side effect). Vedlejší efekt může být vypsání něčeho na obrazovku nebo do souboru, vykreslení okýnka na obrazovku, otázka na uživatele pomocí input, atp.

V modulech připravených na importování se vedlejším efektům vyhýbáme: úloha takového modulu je dát k dispozici funkce, které něco dělají, ne to udělat přímo. Všimni si například, že import turtle neukáže okýnko – to se objeví až po zavolání turtle.forward().

Příkaz print proto radši z modulu zase smaž.

Kontrukce __main__ #

K odstranění těchto nežádoucích efektů se používá speciální proměnná __name__, kterou má každý modul nastavnou při svém běhu. Pokud modul spouštíš přímo, dostane hodnotu '__main__'. Pokud je importovaný, bude v ní jeho název.
Proto se používá konstrukce:

# soubor s názvem start.py

def main():
  """Hlavní funkce."""
  # tady je začátek tvého kódu
  ...

if __name__ == '__main__':
  main()

Pokud tento soubor importuješ, proměnná __main__ bude mít hodnotu 'start', a funkce main se nespustí.

Adresář pro každý projekt #

Od teď budeš občas psát větší projekty, které budou obsahovat více souvisejících souborů. Pro každý takový projekt si udělej zvláštní adresář. Lépe se pak vyznáš v tom, ke kterému projektu který soubor patří.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.