Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pythonu > Želva 🐢 a cykly > Zpětná vazba k domácím projektům

Zpětná vazba k domácím projektům #

Nakresli 5, 6, 7, 8 úhelník #

In [ ]:
from turtle import forward, left, speed, penup, pendown, exitonclick
n=5
a= 200/n
for i in range(5):
  forward(a)
  left(180-(180 * (1-2/n)))

penup()
forward(a*2)
pendown()

n=6
a= 200/n
for i in range(6):
  forward(a)
  left(180-(180 * (1-2/n)))
  
penup()
forward(a*3)
pendown()

n=7
a= 200/n
for i in range(7):
  forward(a)
  left(180-(180 * (1-2/n)))

penup()
forward(a*3)
pendown()

n=8
a= 200/n
for i in range(8):
  forward(a)
  left(180-(180 * (1-2/n)))

exitonclick()

Jiné řešení #

In [ ]:
from turtle import exitonclick, forward, left, penup, pendown

for n in range(5,9):
  for i in range(n):
    forward(200/n)
    left(360/n)
  penup()
  forward(90)
  pendown()

exitonclick()
In [ ]:
from turtle import forward, left, pendown, penup, exitonclick

for n in 5, 6, 7, 8:
  for i in range(n):
    forward(200/n)
    left(360/n)

  forward(200/n)
  penup()
  forward(40)
  pendown()

exitonclick()

range s 1, 2, 3 argumenty #

In [10]:
for i in range(5):
  print(i)
0
1
2
3
4
In [11]:
for i in range(5, 10):
  print(i)
5
6
7
8
9
In [12]:
for i in range(5, 10, 2):
  print(i)
5
7
9
In [13]:
for i in range(4, -1, -1):
  print(i)
4
3
2
1
0

Nejmenší číslo #

In [ ]:
zatim_nejmensi = float(input("Zadej číslo: "))

for cislo in range(4):
  nove_cislo = float(input("Zadej číslo: "))
  if nove_cislo < zatim_nejmensi:
    zatim_nejmensi = nove_cislo
    
print("Nejmenší číslo je: ", zatim_nejmensi)
In [ ]:
print("Zadej pět čísel a já ti to nejmenší vypíšu.")
zatim_nejmensi = None

for cislo in range(5):
  cislo = float(input("Zadej libovolné číslo:"))

  if zatim_nejmensi == None or cislo < zatim_nejmensi:
    zatim_nejmensi = cislo
  
print("Nejmenší zadané číslo je:", zatim_nejmensi)
In [ ]:
print("Zadej pět čísel a já ti to nejmenší vypíšu.")

for i in range(5):
  cislo = float(input("Zadej libovolné číslo:"))
  
  if i == 0 or cislo < zatim_nejmensi:
    zatim_nejmensi = cislo
  
print("Nejmenší zadané číslo je:", zatim_nejmensi)

Na závěr #

 • Pochvala za úkoly!
 • Pochvala za ptaní!

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.