Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pythonu > První program > Zpětná vazba k domácím projektům

Zpětná vazba k domácím projektům #

Řetězec x číslo #

In [1]:
retezec = "2"
cele_cislo = 2
desetinne_cislo = 2.0

Úkol 18 CTRL+C, ^+C #

KeyboardInterrupt

Úkol 20 #

Ne všechno se dá použít jako jméno proměnné. Fungují pro proměnné následující jména? Pokud ne, proč asi?

ANO: x, tlacitko4, krůta, kratsiStrana, POCET_BODU, _ (podtržítko), π (pí), _cache, __name__

NE: 34, 3e4, $i, druha-odmocnina, readme.txt, True, while

In [2]:
34 = 'ahoj' # proměnná nemůže být číslo, proměnná nemůže začínat číslem
 Cell In [2], line 1
  34 = 'ahoj' # proměnná nemůže být číslo, proměnná nemůže začínat číslem
  ^
SyntaxError: cannot assign to literal here. Maybe you meant '==' instead of '='?
In [3]:
3e4
Out[3]:
30000.0
In [4]:
$i = 'ahoj' # proměnná nemůže začínat speciálním znakem
 Cell In [4], line 1
  $i = 'ahoj' # proměnná nemůže začínat speciálním znakem
  ^
SyntaxError: invalid syntax
In [5]:
druha-odmocnina = 'ahoj' # proměnná nemůže obsahovat pomlčku (pro Python má speciální význam)
 Cell In [5], line 1
  druha-odmocnina = 'ahoj' # proměnná nemůže obsahovat pomlčku (pro Python má speciální význam)
  ^
SyntaxError: cannot assign to expression here. Maybe you meant '==' instead of '='?
In [6]:
readme.txt = 'ahoj' # proměnná nemůžem obsahovat tečku (pro Python má speciální význam)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
Cell In [6], line 1
----> 1 readme.txt = 'ahoj'

NameError: name 'readme' is not defined
In [7]:
True = 'ahoj' # nelze jako proměnnou použít tzv. vyhrazené slovo (reserved word, keyword)
 Cell In [7], line 1
  True = 'ahoj' # nelze jako proměnnou použít tzv. vyhrazené slovo (reserved word, keyword)
  ^
SyntaxError: cannot assign to True

Základní pravidla pro názvy proměnných #

Zen of Python #

In [8]:
import this
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

Na závěr #

 • Odevzdávat do místa k tomu určenému a ne do komentářů
 • Čeština / Angličtina
 • Dobrá práce !!! 19 z 20 účastníků odevzdalo všechny úkoly
 • Termín pro úkoly?
 • Ptejte se / online konzultace

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.