Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pythonu > Seznamy a n-tice > VS Code & Python

Visual Studio Code & Python #

Visual Studio Code (také VSCode) je editor zdrojového kódu vyvíjený společností Microsoft pro operační systémy Windows, Linux a macOS. (viz oficiální web: https://code.visualstudio.com/ )

Nastavení VSCode #

VSCode umožňuje nastavit spoustu věcí a jelikož pracuji na Windows, budu se bavit hlavně o Windows, ale postupy by měly být totožné i v jiných operačních systémech.

Jedním ze základním příkazů ve VSCode je otevření příkazové řádky (pozor, jedná se o příkazovou řádku ve VSCode, neplést s příkazovou řádkou ve Winsows). Tato příkazová řádka umožňuje vykonávat různé operace, které jdou vyvolat i jinými způsoby (např. z menu), ale je snazší ji používat, protože umožňuje i textové vyhledávání. Vyvoláme ji jednám z následujících způsobů:

 • z horního menu: View > Command Pallete...
 • klávesová zkr.: F1
 • klávesová zkr.: CTRL+SHIFT+P (na Macu CMD+SHIFT+P)

a po otevření vypadá následovně

Příkazová řádka

Nastavení terminálu #

VSCode umožňuje nastavit terminál v jakém budeme pracovat, nastavíme jej následovně:

 1. Otevřeme VSCode příkazový řádek
 2. Napíšeme >Terminal: Select Default Profile (nebo jen část. Pozor, znak > na začátku je důležitý - nemazat)

  Select default terminal

 3. A vybereme preferovaný terminál - na Windows doporučuju Command Prompt, pro jednoduchost a kompatibilitu s kurzy.

  CMD

Instalace rozšíření #

VSCode umožňuje instalovat spoustuužitečných rozšíření a vytvořit tak z jednoduchého textového editoru velmi mocný nástroj.

Pro naši potřebu budeme potřebovat rozšíření Python (od Microsoftu), které nainstalujeme tak, že z levého panelu vybereme ikonu s čtverečky, vyhledávacího pole zadáme Python a klikneme na tlačítko Install.

rozšíření Python

Doporučení: Pokud používáte svůj počítač, máte nainstalováno více rozšíření a víte, že jste je neinstalovali, je dobré je buď zakázat nebo rovnou odstranit - můžou způsobovat nepříjemnosti a zpomalovat celý VSCode.

Práce s Pythonem ve VSCode #

Vytvoření virtuálního prostředí #

 1. Otevřete ve VSCode prázdnou složku (nebo složku bez virtuálního prostředí) - složka ve VSCode představuje něco jako projekt, obsahuje zdrojové soubory, ale ukládají se zde i různá nastavení, ...
 2. Otevřete Příkazovou řádku ve VSCode (kláv. zkr: F1) a vyberte příkaz >Python: Create Environment (stačí napsat kousek, viz obrázek) a spustí se drobný průvodce, který vám usnadní vytvořit prostředí (viz jednotlivé kroky níže)

  Vytvoření prostředí

  • Výběr virtuálního prostředí (v kurzech používáme Venv)

   Výběr typu prostředí

  • výběr verze Pythonu (stačí vybrat doporučenou verzi)

   Vytvoření prostředí

   V mé prázdné složce (vscode_test) se vytvoří virtuální prostředí (ve složce .venv)

   Nové virtuální prostředí

 3. Koukneme, jestli se prostředí i aktivovalo...

  • otevřeme si terminál

   • pomocí klávesové zkratky CTRL+; (na Macu CMD+;) - pomocí této zkratky jde i skrývat a znovu zobrazovat
   • z menu View > Terminal

    Otevře se nový terminál s aktivovaným prostředím

    Nový terminál

    Pokud chceme terminál odstranit, použijme ikonu koše (okno Terminálu v pravo nahoře) - ikona křížku terminál pouze schová.

    Odstranění terminálu

  • ověřit aktivní prostředí jde i ve spodním panelu, kde se ukáže, jakou verzi pythonu používáme, a že je opravdu z naší složky .venv

   Ověření prostředí

Pytest #

Python rozšíření taky celkem dobře integruje testování do VSCode. Zprovozníme jej následovně:

 1. Otevřeme VSCode příkazovou řádku (F1) a zadáme příkaz >Python: Configure Tests (stčí napsat část, viz obr)

  Nastavení Testů

 2. Vybereme testovací framework, který chceme použít (v našem případě pytest)

  Pytest

 3. Vybert složku, kde jsou (či budou) umístěny testy (v našem případě . - hlavní složka projektu). Pytest bude testy hledat pouze v této složce a jejich potomcích.

  Nastavení složky s testy

To je vše - Pytest je nainstalován, nastaven a připraven k použití. VSCode si taky uložilo nějaké nastavení (které jsme mu před chvílí zadali) v naší složce (projektu), které se znova načte při otevření této složky.

Testy: vytvořené testy

Jak Testy spustit? Jednouše, mámě několik možností

 • přímo z editoru

  Testy ve VSCode

 • ze speciálního panelu pro testy

  Testy ve VSCode: Ukázka

Ukázka chyby

Testy ve VSCode: Ukázka

Poznámka: Samozřejmě můžeme testy pustit i z Terminálu ;-).


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.