Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pyladies (Mergado) > Django, databáze, Flask > Django instalace

Inštalácia: Django #

Vo vašom adresári Pyladies, tam kde máte vytvorené zložky k jednotlivým lekciám si vytvorte zložku pre Django aplikáciu a prejdite do nej.

$ mkdir django_project
$ cd django_project/

Zapnite si virtuálne prostredie (venv).

V zložke django_project/ si vytvorte súbor requirements.txt do ktorého zapíšte:

Django~=4.0.8

Nainštalujte Django pomocou zadania príkazu do terminálu:

pip install -r requirements.txt

Na konci výpisu v terminále by ste mali vidieť:

Successfully installed Django-4.0.8

Django projekt #

Prvým krokom pri tvorbe projektu v Django je vytvorenie jeho základnej kostry zložiek a súborov pomocou Django skriptov. Tieto zložky a súbory budeme neskôr používať, ich umiestnenie a pomenovanie sú pre Django dôležité, preto ich nepresúvajte ani nepremenovávajte. Nezabudnite, že je potreba byť v zložke django_project/a mať zapnutý venv (platí aj pre ďalšie príkazy do terminálu v rámci tohoto nastavenia).

Bodka (tečka) na konci príkazu je dôležitá.

Windows

$ django-admin.exe startproject pyladies_project .

macOS / Linux

$ django-admin startproject pyladies_project .

django-admin.py je skript ktorý vytvorí súbory a zložky. Štruktúra by mala vyzerať takto:

django_project
├── manage.py
├── pyladies_project
│  ├── asgi.py
│  ├── __init__.py
│  ├── settings.py
│  ├── urls.py
│  └── wsgi.py
└── requirements.txt

Súbor manage.py je skript ktorý slúži k správe webovej aplikácie. Pomocou neho si budeš (okrem iného) môcť spusiť web server na svojom počítači bez nutnosti inštalovať čokoľvek iné.

Súbor settings.py obsahuje konfiguráciu tvojej aplikácie.

Súbor urls.py obsahuje zoznam schémat na základe ktorých sa párujú Python triedy (tzv. views) s URL cestami.

Úprava nastavenia projektu #

Do súboru settings.py je potrebné pridať nakoniec:

STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'static'

Je možné zmeniť si jazyk vašej aplikácie pomocou nastavenia v LANGUAGE_CODE, ideálne si ale ponechajte angličtinu (pozn. pre češtinu by bola hodnota cs-CZ).

Nastavenie databáze #

Je niekoľko databázových software-ov pre uloženie dát o vašej aplikácii, my budeme používať defaultné sqlite3. Nastavenie je už súčasťou settings.py.

Pre vytvorenie databáze pre vašu aplikáciu je potrebné spustiť následovné (zo zložky django_project/):

python manage.py migrate

Mali by ste v prípade úspechu vidieť takýto výpis:

(venv) ~/pyladies/django_project$ python manage.py migrate
Operations to perform:
 Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
 Applying contenttypes.0001_initial... OK
 Applying auth.0001_initial... OK
 Applying admin.0001_initial... OK
 Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
 Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
 Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
 Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
 Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
 Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
 Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
 Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
 Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
 Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
 Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
 Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
 Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
 Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
 Applying sessions.0001_initial... OK

Spustíme si webserver:

$ python manage.py runserver

Home

Webserver ukončíme tak, že v termináli, v ktorom webserver beží použijeme klávesovú skratku CTRL+C, prípadne CTRL+BREAK pre Windows.

Hotovo :)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.