Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pyladies (Mergado) > Cykly a řetězce > Zápis řetězců

Zápis řetězců (strings) #

Teď se podíváme na zoubek řetězcům. Už s nimi trochu umíš, tak začneme rekapitulací.

Textový řetězec (angl. string) je datový typ (druh hodnot), který obsahuje text – třeba slovo nebo větu.

Když řetězec zadáváš do programu, musíš ho označit – uzavřít do uvozovek, buď jednoduchých nebo dvojitých:

'tohle je řetězec'
"tohle taky"

Je velký rozdíl mezi print('cislo') – vypiš slovo „cislo“ – a print(cislo) – vypiš hodnotu výrazu cislo. Jednou je cislo pět konkrétních písmen; podruhé instrukce k použití proměnné. Počítač, na rozdíl od lidí, rozdíl mezi textem a instrukcí nepozná z kontextu, a tak je uvozovky potřeba používat důsledně.

(Ilustrační komiks. Člověk říká robotovi: "Řekni Pavlovi, ať mi zavolá!". Robot odpoví: "PAVLOVI AŤ MI ZAVOLÁ!")

Znaky #

Texty sestávají z jednotlivých písmenek. Řetězce víceméně taky, ale aby bylo jasné, co přesně tím písmenkem myslíme, říkáme, že řetězce sestávají ze znaků (angl. characters).

Takový znak může být písmenko (např. A) nebo číslice (3), ale i jiný symbol (!).

Každý řetězec má určitý počet znaků. Kolik, to zjistíš pomocí funkce len(). Třeba řetězec Ahoj! má znaků pět:

>>> len('Ahoj!')
5

Jeden ze zajímavějších znaků je mezera. Je to taky znak. V řetězci se tedy chová stejně jako písmenko:

>>> len(' ')
1
>>> len('K ní')
4
>>> len('3 + 2')
5

Sekvence \\ znamená „jedno zpětné lomítko“.

print('C:\\PyLadies\\Nový adresář')

Podobně jako \" je zápis pro uvozovku a \' pro apostrof, sekvence \\ je zápis pro jedno zpětné lomítko.

Nový řádek #

Někdy potřebuješ řetězce, které obsahují více řádků. Pythonní řetězce ale můžeš normálně napsat jen na jeden řádek. (Python se tak snaží ulehčit hledání chyby, kdybys koncovou uvozovku zapoměl/a.)

Můžeš ale do řetězce znak pro nový řádek vložit pomocí sekvence \n:

>>> print('Haló haló!\nCo se stalo?')
Haló haló!
Co se stalo?

Ono \n do řetězce vloží znak nového řádku. Ten při výpisu ukončí stávající řádek a přejde na nový – ale jinak se chová jako jakýkoli jiný znak:

>>> print('-\n-')
-
-
>>> len('-\n-')
3

Trojité uvozovky #

Kromě \n je i druhý způsob, jak zadat řetězec se znakem nového řádku: ohraničit ho třemi uvozovkami (jednoduchými nebo dvojitými) na každé straně. Dají se tak zadávat delší víceřádkové řetězce:

basen = '''Haló haló!
Co se stalo?
Prase kozu potrkalo!'''

Pozor na to, že pokud je tenhle řetězec v odsazeném kódu, každý jeho řádek bude začínat několika mezerami. (V dokumentačních řetězcích tohle nevadí, tam se s odsazením počítá.)

cislo = 4

if cislo > 0:
  print("""
    Výsledek porovnání:

    Číslo je kladné.
  """)

Cvičení #

Zkus napsat program, který vymění znak na dané pozici řetězce za jiný. Od uživatele vyžádá řetězec, pozici, na které se má provést výměna a znak, který se má na pozici zadat. Pozor na to, že řetězce v Pythonu nelze měnit. Musíš vytvořit nový řetězec poskládaný z částí toho starého.

Řešení


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.