Nauč se Python > Kurzy > Týmový začátečnický kurz PyLadies > Chyby a moduly > Výjimky

Výjimky

Pojďme si prohloubit znalosti o chybách, neboli odborně o výjimkách (angl. exceptions).

Podívej se na následující funkci:

def nacti_cislo():
  """Získá od uživatele celé číslo a vrátí ho"""
  odpoved = input('Zadej číslo: ')
  return int(odpoved)

Když uživatel nezadá číslice, ale třeba text cokolada, nastane výjimka jménem ValueError (chyba hodnoty) a Python vypíše odpovídající chybovou hlášku.

Traceback (most recent call last):
 File "ukazka.py", line 4, in nacti_cislo
  cislo = int(odpoved)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'cokolada'

Program volá funkci int() pro něco, co nedává smysl jako číslo. Co s tím má chudák funkce int dělat? Není žádná rozumná hodnota, kterou by mohla vrátit. Převádění tohoto textu na celé číslo nedává smysl.

Až funkce nacti_cislo nejlíp „ví“, co se má stát, když uživatel nezadá číslice. Stačí se uživatele zeptat znovu! Kdybys měl/a funkci, která zjistí jestli jsou v řetězci jen číslice, mohlo by to fungovat nějak takhle:

def nacti_cislo():
  """Získá od uživatele celé číslo a vrátí ho"""
  while True:
    odpoved = input('Zadej číslo: ')
    if obsahuje_jen_cislice(odpoved):
      return int(odpoved) # máme výsledek, funkce končí
    else:
      print('To nebylo číslo!')
      # ... a zeptáme se znovu -- cyklus `while` pokračuje

Kde ale vzít funkci obsahuje_jen_cislice? Nemá smysl ji psát znovu – funkce int sama nejlíp pozná, co se dá převést na číslo a co ne. A dokonce nám to dá vědět – výjimkou, kterou můžeš zachytit.

Ono „obsahuje_jen_cislice“ v Pythonu existuje. Dokonce několikrát. Místo řešení problému to ale spíš ilustruje, v čem problém spočívá:

 • Řetězcová metoda isnumeric vrací True pokud řetězec obsahuje číslice: '123'.isnumeric() je pravda; 'abc'.isnumeric() nepravda. Problém je, že funkci int potřebuje jeden konkrétní druh číslic: pro řetězce jako '½' nebo '௩三๓໓' (trojka v tamilském, japonském, thajském nebo laoském písmu) platí isnumeric, ale int si na nich vyláme zuby stejně jako na 'abc'.
 • Řetězcová metoda isdecimal vrací True pokud řetězec obsahuje arabské číslice 0-9. To už je lepší, ale stejně to úplně nesedí: int si poradí s mezerou na začátku, např. s ' 3', ale funkce isdecimal takový řetězec odmítne.

Chceš-li zjistit jestli funkce int umí daný řetězec převést na číslo, nejlepší je použít přímo funkci int.

Ošetření chyby

Pro zachycení chyby má Python příkaz try/except.

def nacti_cislo():
  """Získá od uživatele celé číslo a vrátí ho"""
  while True:
    odpoved = input('Zadej číslo: ')
    try:
      return int(odpoved)
    except ValueError:
      print('To nebylo číslo!')

Jak to funguje? Příkazy v bloku uvozeném příkazem try se normálně provádějí, ale když nastane uvedená výjimka, Python přeskočí zbytek bloku try a provede všechno v bloku except. Pokud výjimka nenastala, přeskočí se celý blok except.

Druhy chyb

A co je to ValueError? To je typ chyby. Podobných typů je spousta. Všechny jsou popsané v dokumentaci; pro nás jsou (nebo budou) důležité tyto:

BaseException
 ├── SystemExit           vyvolána funkcí exit()
 ├── KeyboardInterrupt       vyvolána po stisknutí Ctrl+C
 ╰── Exception
   ├── ArithmeticError
   │  ╰── ZeroDivisionError  dělení nulou
   ├── AssertionError      nepovedený příkaz `assert`
   ├── AttributeError      neexistující atribut/metoda, např. 'abc'.len
   ├── ImportError        nepovedený import
   ├── LookupError
   │  ╰── IndexError      neexistující index, např. 'abc'[999]
   ├── NameError         použití neexistujícího jména proměnné
   │  ╰── UnboundLocalError  použití proměnné, která ještě nebyla nastavená
   ├── SyntaxError        špatná syntaxe, program je nečitelný/nepoužitelný
   │  ╰── IndentationError   špatné odsazení
   │     ╰── TabError    kombinování mezer a tabulátorů v odsazení
   ├── TypeError         špatný typ, např. len(9)
   ╰── ValueError        špatná hodnota, např. int('xyz')

Tohle si není potřeba pamatovat – druh chyby, kterou je potřeba zachytit, vždy najdeš v příslušné chybové hlášce.

Když odchytáváš obecnou výjimku, chytnou se i všechny podřízené typy výjimek – například except ArithmeticError: zachytí i ZeroDivisionError. A except Exception: zachytí všechny výjimky, které běžně chceš zachytit.

Nechytej je všechny!

Většinu chyb není potřeba ošetřovat.

Nastane-li nečekaná situace, je téměř vždy mnohem lepší program ukončit, než se snažit pokračovat dál a počítat se špatnými hodnotami. Navíc chybový výstup, který Python standardně připraví, může hodně ulehčit hledání chyby.

Zachytávej tedy jenom ty chyby, které očekáváš – víš přesně, která chyba může nastat a proč; máš možnost správně zareagovat.

V našem příkladu to platí pro ValueError z funkce int: víš že uživatel nemusí vždy zadat číslo ve správném formátu a víš že správná reakce na tuhle situaci je problém vysvětlit a zeptat se znovu.

Co ale dělat, když uživatel chce ukončit program a zmáčkne Ctrl+C? Nebo když se mu porouchá klávesnice a selže funkce input? Nejlepší reakce na takovou nečekanou situaci je ukončit program a informovat uživatele (nebo lépe, programátora), že (a kde) je něco špatně. Neboli vypsat chybovou hlášku. A to se stane normálně, bez try.

Další přílohy k try

Pro úplnost: kromě except existují dva jiné bloky, které můžeš „přilepit“ k try, a to else a finally. První se provede, když v try bloku žádná chyba nenastane; druhý se provede vždy – ať už chyba nastala nebo ne.

Můžeš taky použít více bloků except. Provede se vždy maximálně jeden: ten první, který danou chybu umí ošetřit.

try:
  neco_udelej()
except ValueError:
  print('Tohle se provede, pokud nastane ValueError')
except NameError:
  print('Tohle se provede, pokud nastane NameError')
except Exception:
  print('Tohle se provede, pokud nastane jiná chyba')
  # (kromě SystemExit a KeyboardInterrupt, ty chytat nechceme)
except TypeError:
  print('Tohle se neprovede nikdy')
  # ("except Exception" výše ošetřuje i TypeError; sem se Python nedostane)
else:
  print('Tohle se provede, pokud chyba nenastane')
finally:
  print('Tohle se provede vždycky; i pokud v `try` bloku byl např. `return`')

Vyvolání chyby

Občas se stane, že výjimku budeš potřebovat vyvolat sám/sama.

Často se to stává když píšeš nějakou obecnou funkci. Třeba funkci na výpočet obsahu čtverce. Co se stane, když někdo zavolá obsah_ctverce(-5)?

 • Zadal-li ono -5 uživatel, je potřeba mu vynadat a zeptat se znovu.
 • Naměřil-li -5 nějaký robotický aparát, je potřeba ho líp zkalibrovat.
 • Vyšel-li čtverec se stranou -5 v nějakém výpočtu, je nejspíš potřeba opravit chybu v tom výpočtu.

Samotná funkce obsah_ctverce ale „neví“, proč ji někdo volá. Jejím úkolem je jen něco spočítat. Měla by být použitelná ve všech případech výše – a v mnoha dalších.

Když někdo zavolá obsah_ctverce(-5), neexistuje správný výsledek, který by funkce mohla vrátit. Místo vrácení výsledku musí tato funkce signalizovat chybu. S tou se pak může program, který obsah_ctverce(-5) zavolal, vypořádat – vynadat uživateli, zkalibrovat měřák, nebo, pokud na chybu není připravený, sám skončit s chybou (a upozornit tak programátora, že je něco špatně).

Jak na to prakticky? Chybu můžeš vyvolat pomocí příkazu raise. Za příkaz dáš druh výjimky a pak do závorek nějaký popis toho, co je špatně.

def obsah_ctverce(strana):
  """Vrátí obsah čtverce s danou délkou strany"""
  if strana > 0:
    return strana ** 2
  else:
    raise ValueError(f'Strana musí být kladná, číslo {strana} kladné není!')

Podobně jako return, i příkaz raise ukončí funkci. A nejen tu – pokud na tuhle konkrétní chybu není program předem připravený, ukončí se celý program.

Ze začátku není u raise příliš důležité dumat nad tím, který typ výjimky je ten správný. Klidně „střílej od boku“. ValueError bývá často správná volba.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.