Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Cykly a želva > Želva a cykly

🐍 🐢

V této lekci si vyzkoušíš želví kreslení.

Spusť  Python v interaktivním módu (bez souboru .py).

$ python

>>>

(Znaky > a $ píše počítač, ne ty. Na Windows bude místo $ znak > a před $ nebo > může být ještě něco dalšího.)

Pak napiš:

from turtle import forward

forward(50)

Ukáže se okýnko se šipkou, které nezavírej. Dej ho tak, abys viděla i příkazovou řádku i nové okýnko.

A kde je ta želva?

Želva je zrovna převlečená za šipku. Ale funkce shape ji umí odmaskovat:

from turtle import shape

shape('turtle')

Modul turtle obsahuje spoustu dalších funkcí, kterými můžeš želvu ovládat. Pojďme se na ně kouknout zblízka.

Otáčení

Želva se umí otáčet (doleva – left a doprava – right) a lézt po papíře (dopředu – forward). Na ocase má připevněný štětec, kterým při pohybu kreslí čáru.

from turtle import forward, left, right

forward(50)
left(60)
forward(50)
right(60)
forward(50)

Zkus chvíli dávat želvě příkazy. Když se ti výsledek nelíbí, můžeš zavřít kreslící okno a zkusit to znovu. (Nebo místo zavření okna můžeš naimportovat a použít funkci clear().)

Pokud je pro tebe těžké představit si kam se želva pomocí left a right otáčí můžeš zkusit používat funkci setheading, které předáš absolutní úhel vůči "papíru": 0° je doprava, 90° nahoru, 180° doleva, 270° dolu.

Želví program

Interaktivní mód je skvělý na hraní, ale teď přejdeme zase na soubory.

Vytvoř si v editoru nový soubor. Ulož ho do adresáře pro dnešní lekci pod jménem zelva.py.

Jestli adresář pro dnešní lekci ještě nemáš, vytvoř si ho! Pojmenuj ho třeba 02.

Soubor nepojmenovávej turtle.py – z modulu turtle budeš importovat.

Jestli chceš pro soubor použít jiné jméno, můžeš, ale nepojmenovávej ho turtle.py.

Do souboru napiš příkazy na nakreslení obrázku a – pozor! – na konci programu zavolej funkci exitonclick (naimportovanou z modulu turtle).

Otázka

Co dělá funkce exitonclick, kterou voláš na konci programu?

Přerušovaná čára

Funkce penup řekne želvě, aby zvedla ocásek se štětcem: bude se tak hýbat aniž by za sebou nechávala stopu. Funkcí pendown můžeš želvě říct, aby kreslit zase začala. Zkus si to:

from turtle import forward, penup, pendown, exitonclick

forward(30)
penup()     # od teď želva nekreslí
forward(5)
pendown()    # od teď želva zase kreslí
forward(30)

exitonclick()

Až to budeš mít hotové, zkus začít kreslit trochu složitější obrázky:

Čtverec

Nakresli čtverec.

Želví čtverec

Čtverec má čtyři rovné strany a čtyři rohy po 90°.

Řešení

Obdélník

Nakresli obdélník.

Zkus zařídit, aby se po nakreslení „dívala” želva doprava (tak jako na začátku).

Želví obdélník

Řešení

Tři čtverce

Nakresli tři čtverce, každý otočený třeba o 20°.

Tři želví čtverce

Řešení

Tolik kódu! Tohle musí jít nějak zjednodušit!

Jde. Přesně proto jsme se učili for cyklus!

Dlouhá přerušovaná čára

Už víš, že pomocí penup a pendown lze nakreslit přerušenou čáru:

from turtle import forward, penup, pendown, exitonclick

forward(30)
penup()     # od teď želva nekreslí
forward(5)
pendown()    # od teď želva zase kreslí
forward(30)

exitonclick()

Zkus nakreslit dlouhou přerušovanou čáru.

Želva a přerušovaná čára

Řešení

Pak zkus zařídit, aby jednotlivé čárky byly postupně větší a větší.

Želva a přerušovaná čára

Nápověda

První čárka je dlouhá 1 jednotku, druhá 2 jednotky, třetí 3, atd.

Dokonce můžeš na začátek dát prázdnou čárku (0 jednotek) a mít tak délky 0, 1, 2, 3, 4, …

V jaké proměnné máš při prvním průchodu cyklem 0, ve druhém 1, atd.?

Řešení

Čtverec II

A teď znovu nakresli čtverec, tentokrát lépe – s použitím cyklu!

Čtverec se kreslí následovně:

 • Čtyřikrát:
  • Popojdi dopředu (a kresli přitom čáru)
  • Otoč se o 90°

Želví čtverec

Řešení

Tři čtverce

Nakonec nakresli 3 čtverce, každý otočený o 20°. Tentokrát už víš, jak to dělat chytře: opakuj pomocí příkazu for, ne kopírováním kódu.

Tři želví čtverce

 • Třikrát:
  • Nakresli čtverec (viz jedna z předchozích úloh)
  • Otoč se o 20°

Řešení

Úkol navíc

Máš-li hotovo, zkus nakreslit schody:

Želví schody

A máš-li i schody, zkus nakreslit těchto šest (nebo sedm?) šestiúhelníků:

Želví plástev


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.