Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Instalace balíčků > Poznámky – Subshell

Poznámky – Subshell

Toto jsou zatím jen rozdrobené poznámky, ne materiály pro (samo)studium.

Na začátek trocha opakování

Už znáš příkaz type, který ukáže jaký příkaz přesně se pustí když napíšeš „krátké“ jméno programu. Například:

$ type git
git is /usr/bin/git
$ type firefox 
firefox is /usr/bin/firefox
$ type python3
python3 is /usr/bin/python3

Když zapneš virtuální prostředí Pythonu a spustíš příkaz ještě jednou, zjistíš že je cesta k Pythonu jiná než před chvílí:

(venv)$ type python3
python3 is /home/user/bash/venv/bin/python3

U cd ti type řekne, že se jedná o zabudovanou funkci v shellu. Proč to není program, ale funkce? cd totiž nemůže být příkaz. Když pouštím nějaký proces, nemůže on ovládat proces, který ho pustil (nesmí jít jakoby o úroveň výše).

$ type cd
cd is a shell builtin

Procesy se vytváří tak, že se proces rozdvojí (forkem) a pak začne dělat něco jiného. Normální programy fungují tak, že běží bash, kterému v jednom momentu řekneš, že chceš spustit firefox. bash se rozdvojí, pustí firefox, ale bash jede dál. Následně firefox žije vlastním životem.

bash ----+--- bash ----------
     |
     +--- firefox

Když si firefox změní aktuální adresář, klidně to může udělat. Problém s cd je, že my chceme změnit aktuální adresář Bashe. A kdyby cd byl příkaz, který Bash spouští podobně jako firefox, cd by nemohlo změnit stav rodičovského procesu bash. Proto je cd výjimka, zabudovaná funkce Bashe a umí měnit jeho interní stav.

export

Další opakování. Proměnná se ve výchozím stavu nekopíruje do podprocesu. Abychom toho docílili, je třeba použít export.

Vytvoř soubor: echo-promenna, který vypíše obsah proměnně promenna

#! /bin/bash

echo $promenna

Když ho spustíš, nevypíše nic, protože takovou proměnnou nezná, není nadefinovaná.

$ chmod +x echo-promenna
$ ./echo-promenna

Když ji nadefinuješ ve stávajícím Bashi a spustíš skript, opět neuvidíš obsah proměnné, Bash v podprocesu totiž nedědí stav nadřazeného Bashe.

$ echo $promenna

$ promenna=123
$ echo $promenna
123
$ ./echo-promenna

A pro předání obsahu proměnné do podprocesu se přesně hodí příkaz export.

$ echo $promenna
$ ./echo-promenna

$ promenna=123
$ export promenna
$ ./echo-promenna
123

A protože proměnná je teď nastavená, že se bude exportovat, když ji nastavíš na něco jiného, nová hodnota se předá dál.

$ promenna=abc
$ ./echo-promenna
abc

Co je to ten export? Stejně jako cd je to vestavěná funkce Bashe. A taky stejně jako cd mění stav stávajícího Bashe, takže nemůže být zvláštním programem.

$ type export
export is a shell builtin

Další věc, kterou můžeš dostat jako výsledek příkazu type, vedle opravdového programu, aliasu a zabudované funkce shellu, je i obyčejná, tebou nadefinovaná funkce.

Příkaz na mcd můžeš napsat jako funkci, která pak bude vypadat takto:

mcd () 
{
  mkdir -p $1 && cd $1
}

Taková funkce se skládá z jména (mcd), kulatých závorek a složených závorek. Mezi složené závorky napiš příkaz/y, které má funkce provést.

Je možné to napsat i do jediného řádku, ale pak je třeba dávat pozor, za příkazy totiž patří středníky, například:

mcd () { mkdir -p $1 && cd $; }

I v případě shellových funkcí nadefinovaných přímo v příkazové řádce, platí pravidlo, že patří pouze aktuálnímu shellu. Nemůžeš je použit mimo něj, v jiném terminálu nebo v podprocesu.

source

Příkaz, který umožňuje spouštět daný skript/program v aktuálním bashovém procesu, se jmenuje source. Mimochodem, je to další zabudovaná funkce shellu.

Pokud jsi nastavovala Python na linuxovém počítači dle pokynů začátečnického kurzu, vzpomeneš si jistě na aktivaci virtuálního prostředí pomocí příkazu source venv/bin/activate. Příkaz source mění PATH tvého systému.

Pro srovnání grafický výstup procesu. Pokud skript jen spustíš, vypadá to tak:


bash ----+----------------------------------------
     |                  ^
     |  bash cd   alias  ...
     +--- O ------------O------ O-------X

source spustí skript v aktuálním shellu:

      bash cd    alias  ...
bash ------- O ------------O-------O-------X

Namísto source lze použít i ., v man bash zjistíš , že má . i source stejný popis.

Zajímavost: echo je také zabudovaná funkce shellu, ale když se podíváš do systému, zjistíš, že máš i program, který se jmenuje echo. Dělají teměř to stejné, vypíšou na standardní výstup to, co dostanou jako argument. /usr/bin/echo abc vs. echo abc

Na spouštění podprocesů existuje i zkratka, a to závorky. Vše, co je v kulatých závorkách, se spustí v podprocesu.

$( cd test; pwd ); pwd
/home/user/bash/04/test
/home/user/bash/04

Grafické znázornění vypadá takto:


     (
bash ----+--------------------------------------- pwd ---
     |                  ^
     |  bash  cd test   pwd  )  .
     +---------- O ------------O---------X

Občas chceme použít výstup jednoho programu jako argument druhého programu. Zde je rozdíl mezi standardním vstupem do programu a argumentem programu.

Příklad - výstup jednoho programu je vstup dalšího

$ pwd | cat
/home/karel

Mohli bychom ale chtít použít pro tento cíl program echo s argumentem "aktuální adresář", jak v příkladu níže.

$ echo /home/karel
/home/karel

Jak předat výstup programu jako argument? Pomocí dolaru a závorek:

$ echo $( pwd )
/home/karel

Bash vyhodnotí příkaz pwd a doplní místo textu v $( pwd ) výstup z něho.

Tohle je celkem zbytečné, protože aktuální adresář je k dispozici např. i v proměnné PWD:

$ echo $PWD
/home/karel

Ale u výstupu programu locate to tak není. Vem si třeba následující příkazy:

$ locate bark.ogg
/usr/share/sounds/gnome/default/alerts/bark.ogg
$ mplayer /usr/share/sounds/gnome/default/alerts/bark.ogg

Místo nich můžeš psát:

$ mplayer $(locate bark.ogg)

Cvičení Co udělají tyto příkazy?

$ echo $( ls )
$ cat $( ls )

echo vypíše jména všech souborů v daném adresáři. cat přečte obsah všeho, co dostane jako argument – a to včetně obsahu případných netextových („binárních“) souborů.

Tenhle cat taky může narazit na chyby, které odhalíš, pokud přesměruješ standardní výstup do virtuálního koše:

$ cat $( ls ) > /dev/null 
cat: test: Is a directory
cat: venv: Is a directory

To, co zbylo, je náš starý známý - standardní chybový výstup. cat neumí přečíst obsah adresářů, a proto zahlásí chybu na stderr.

Ukážeme si při této příležitosti ještě jednu věc. Výstup programu níže u tebe může vypadat trochu jinak, ale příklad níže dobře poslouží za ukázku. Všimni si, že se výstup na dvou posledních řádcích trochu změnil oproti příkladu výše. A proč?

$ cat $( ls ) | head
#! /bin/bash
cat:
mkdir -p $1
testcd $1
pwd
: Is a directory
cat: venv: Is a directory

Oba výstupy, i standardní i chybový, směřují na stejné místo - tvůj terminál. cat přesměruje svůj standardní výstup k příkazu head, a chybový vypíše do příkazové řádky. head vypíše standardní výstup do příkazové řádky. Počítač přepíná mezi jednotlivými procesy a výstupy smíchá dohromady. Proto chybový výstup je částečně mezi standardním.

Pokud místo dolaru napíšeš zobáček, místo toho, aby se použil výstup programu jako argument, použije se název souboru, kam ukládá svůj výstup ls. Je to speciální jméno souboru, které si echo může přečíst.

$ echo <( ls )
/dev/fd/63
$ echo /dev/fd/63
/dev/fd/63

cat v souboru najde jeho obsah.

$ cat <( ls )
mcd
$ cat /dev/fd/63
mcd

Porovnání dvou souborů - program diff

Ulož si dvě básničky - basnicka.txt Haló haló, co se stalo? Kolo se mi polámalo!

basnicka2.txt Haló haló, co se stalo??? Kolo se mi polámalo!

Pomocí programu diff -U3 dostaneš hezky výpis, co se v obou souborech liší (podobný výpis znáš z gitu).

$ diff -U3 basnicka.txt basnicka2.txt
--- basnicka.txt  2020-04-26 14:59:04.770053968 +0200
+++ basnicka2.txt  2020-04-26 14:59:18.118062312 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 Haló haló,
-co se stalo? 
+co se stalo???

 Kolo se mi polámalo!

Některé programy dávají své výsledky jen na standardní výstup. Standardní výstup je jen jeden, co ale, kdybychom chtěli porovnat výstup dvou příkazů? Pokud znáš verzovací nástroj git, může tě třeba zajímat, jak vypadal konkrétní soubor před týdnem a před měsícem. Git má na to příkazy, ale ty vypisují výsledky na standardní výstup. Jistě, můžeš si výstupy přesměrovat do souboru (to už znáš), a následně použit diff. Můžeš taky porovnat přímo ty zvláštní soubory, do kterých programy, když provádějí příkazy, zapisuji. A příkaz vypadá takto:

$ diff -U3 <( cat basnicka.txt ) <( cat basnicka2.txt )
--- basnicka.txt  2020-04-26 14:59:04.770053968 +0200
+++ basnicka2.txt  2020-04-26 14:59:18.118062312 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 Haló haló,
-co se stalo? 
+co se stalo???

 Kolo se mi polámalo!

A jak to funguje z hlediska procesů?

$ diff -U3 <( cat 1 ) <( cat 2 )


bash ----+---+---+--------------------------------
     |  |  | 
     |  |  +---- diff -U3 p1 p2
     |  |         ^  ^
     |  |         |  |
     |  |       /...|.../
     |  +--- cat 2 > p2  |
     |           |
     |       /......../
     |       |
     +--- cat 1 > p1
         ....

Jiný příklad. Existuje program seq, který vypíše sekvenci čísel, kde koncové číslo je mu dáno jako argument.

$ seq 2
1
2

seq vypisuje výsledek na standardní výstup.

Když chceme porovnat dva výpisy seq, např. seq 10 a seq 11, které nemáme v sebou vytvořených souborech, přijde nám s pomocí diff mezi speciálními soubory na disku.

$ diff -U3 <( seq 10 ) <( seq 11 )
--- /dev/fd/63 2020-04-26 17:10:02.129532287 +0200
+++ /dev/fd/62 2020-04-26 17:10:02.129532287 +0200
@@ -8,3 +8,4 @@
 8
 9
 10
+11

V závorkách mohou být libovolné Bashové příkazy:

$ diff -U3 <( seq 10 ) <( seq 5; seq 7 10 )
--- /dev/fd/63 2021-11-22 16:37:33.842564914 +0100
+++ /dev/fd/62 2021-11-22 16:37:33.843564919 +0100
@@ -3,7 +3,6 @@
 3
 4
 5
-6
 7
 8
 9

Transformace proměnných

Odbočkou se na konci naťukla tato složitost bashe, transformace proměnných. Viz man bash, záznamy jako ${parameter:-word}.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.