Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Správa uživatelů > Uživatelé a práva

Poznámky – správa uživatelů

Dnes se podíváme na uživatelské účty. Na Linuxovém systému může mít účet více uživatelů.

Dokonce může systém používat několik uživatelů zároveň. U počítačů, které mají jednu obrazovku a jednu klávesnici se to moc nevidí, ale i existují systémy s více obrazovkami – a častěji servery bez obrazovky, kam se uživatelé připojují vzdáleně. Nebo se živí uživatelé nepřipojují a procesy běží jejich jménem automaticky.

Každý uživatel má své uživatelské jméno. To svoje jsi zadávala při instalaci systému. Když chceš zjistit jaké je, můžeš použít příkaz whoami:

$ whoami
hanka

Uživatelé

Už víš, že u procesů a souborů je vždy uvedeno jméno uživatele. Většinou je to tvoje uživatelské jméno nebo root, ale občas zahlédneš i jiné.

$ ps -Af | tail -n6
hanka    2835  2474 0 11:02 pts/1  00:00:00 bash
root    3179    2 0 11:02 ?    00:00:00 [kworker/0:3-cgroup_destroy]
root    3239   972 0 11:04 ?    00:00:00 systemd-userwork
root    3242   972 0 11:05 ?    00:00:00 systemd-userwork
root    3243   972 0 11:05 ?    00:00:00 systemd-userwork
hanka    3288  2835 0 11:06 pts/1  00:00:00 ps -Af
$ ls -l | tail -n6
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Obrázky
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Plocha
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Stažené
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Šablony
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Veřejné
drwxr-xr-x. 1 hanka hanka  0 4. říj 16.35 Videa
$ ls -l /usr/bin | tail -n6
-rwxr-xr-x. 1 root root    70416 29. led 2021 zipnote
-rwxr-xr-x. 1 root root    66256 29. led 2021 zipsplit
-rwxr-xr-x. 1 root root    2210 26. led 2021 zless
-rwxr-xr-x. 1 root root    1846 26. led 2021 zmore
-rwxr-xr-x. 1 root root    4557 26. led 2021 znew
lrwxrwxrwx. 1 root root      6 17. bře 2021 zsoelim -> soelim

U souborů, ve výstupu ls -l, je jméno zopakováno. První jméno označuje vlastníka souboru; druhé je jméno skupiny která soubor vlastní. Každý uživatel má svoji vlastní skupinu, která se používá když něco není potřeba sdílet skupinově.

Uživatel může být členem více skupin. Podívej se, v jakých skupinách jsi ty:

$ groups
hanka wheel

Skupina wheel je pro uživatele, kteří mají přístup k admistrátorským oprávněním. Můžou tak např. přidávat další uživatele.

Příkaz groups bere i argumenty – uživatele, jejichž skupiny vypíše. Koukni se třeba, že uživate root není ve skupině wheel:

$ groups hanka root
hanka : hanka wheel
root : root

Ještě víc informacíti dá příkaz id, který u každého jména (uživatele nebo skupiny) ukáže i číslo. Systém používá tyhle čísla. Jména jsou „pro lidi“ – používají se při výpisech a nastavování.

$ id
uid=1000(hanka) gid=1000(hanka) skupiny=1000(hanka),10(wheel) kontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
$ id hanka root
uid=1000(hanka) gid=1000(hanka) skupiny=1000(hanka),10(wheel)
uid=0(root) gid=0(root) skupiny=0(root)

Informace o „kontextu“ má co dělat s podsystémem SELinux, používaným pro lepší zabezpečení systému. Pro teď ji ignoruj.

Kam nemůžeš

Už víš, že si můžeš dávat vlastní příkazy do ~/bin. Tenhle adresář je ve tvém domovském adresáři, do kterého ostatní uživatelé počítače nemají přístup.

Kdybys chtěla dát svůj program k dispozici všem uživatelům, do adresáře /usr/bin/ (nebo jiného sdíleného adresáře v $PATH), narazíš. Na podobných sdílených místech nemázádný tvůj proces právo soubory vytvářet, měnit ani mazat:

$ cp ~/bin/mujprogram /usr/bin/mujprogram
cp: nelze vytvořit obyčejný soubor '/usr/bin/mcd': Operace zamítnuta

$ echo "..." > /usr/bin/mujprogram
bash: /usr/bin/mujprogram: Operace zamítnuta

$ nano /usr/bin/mujprogram  # obdobná chyba nastane při uložení

Když budeš chtít podobně měnit systém, musíš poprosit administrátora systému, aby změny udělal. A když jsi administrátorkou ty, budeš na tyhle změny muset proces pustit pod administrátorským uživatelským účtem. Ten je oddělený od toho obyčejného uživatelského, což má dobrý důvod: je menší šance že systém změníš (nebo zničíš) nechtěně.

Jak to udělat, to si řekneme za chvíli; teď ještě něco k oprávněním.

Práva souborů

„Práva“ u souborů zobrazuje ls -l v prvním sloupečku:

$ cd ~/Dokumenty/data-shell/
$ ls -l pizza.cfg
-rw-r--r--. 1 hanka hanka  32 Aug 8 2019 pizza.cfg

Pro ls -l bývá nastavený alias ll, který klidně použij. Nemusí ale být na všech systémech (a na všech účtech), proto budu ls -l rozepisovat.

Práva (angl. permissions) jsou součástí módu (angl. mode), který je zobrazen jako ta zkratkovitá sada symbolů: -rw-r--r--. Pojďme rozluštit, co to znamená.

První znak udává typ souboru:

 • - znamená normální soubor;
 • d uvidíš u adresářů;
 • další písmenka značí speciální soubory: p je roura (pipe), c nebo d označují „zařízení“ značí jako /dev/null nebo terminály (/dev/tty*), o odkazech (l) si řekneme později.

Po prvním písmenku jsou samotná práva: tři trojice písmen rwx, kde každé může být nahrazeno pomlčkou: rwx, rw-, r--, -w- apod. První trojice se vztahuje k vlastníkovi, druhá ke skupině a třetí k ostatním uživatelům. Podívejme se napřed na první trojici.

Čtení – r

Když je první písmenko trojice, r, udává právo ke čtení. Pomlčka znamená, že nemá právo soubor přečíst.

Můžeš si to vyzkoušet příkazem chmod (z angl. change mode, změnit mód):

 • chmod -r jméno_souboru právo odebere,
 • chmod +r jméno_souboru právo naopak přidá.
$ ls -l pizza.cfg
-rw-r--r--. 1 hanka hanka  32 Aug 8 2019 pizza.cfg
$ chmod -r pizza.cfg
$ cat pizza.cfg
cat: pizza.cfg: Operace zamítnuta
$ ls -l pizza.cfg
--w-------. 1 hanka hanka 32 Aug 8 2019 pizza.cfg
$ chmod +r pizza.cfg
$ ls -l pizza.cfg 
-rw-r--r--. 1 hanka hanka 32 8. srp 2019 pizza.cfg

Všimni si že právo ke čtení se vztahuje na obsah souboru. Jméno, mód, vlastníka a ostatní vlastnosti souboru můžeš zjistit i bez práva ke čtení obsahu.

Zápis – w

Druhé písmenko udává právo ke čtení. Když je zde místo w pomlčka, vlastník do souboru nesmí zapisovat. Toto oprávnění se dá změnit pomocí chmod -w a chmod +w:

$ chmod -w pizza.cfg
$ ls -l pizza.cfg
-r--r--r--. 1 hanka hanka 32 8. srp 2019 pizza.cfg
$ echo Nový řádek >> pizza.cfg
bash: pizza.cfg: Operace zamítnuta
$ chmod +w pizza.cfg
$ ls -l pizza.cfg
-rw-rw-r--. 1 hanka hanka 32 8. srp 2019 pizza.cfg
$ echo Nový řádek >> pizza.cfg
$ cat pizza.cfg
alpha: 0.5
beta: 0.2
gamma: off
Nový řádek

Spuštění – x

Poslední z trojice je právo spuštění, x, které už znáš: pomocí chmod +x označuješ spustitelné soubory.

$ ./pizza.cfg 
bash: ./pizza.cfg: Operace zamítnuta
$ chmod +x pizza.cfg 
$ ls -l pizza.cfg
-r-xr-xr-x. 1 hanka hanka 32 8. srp 2019 pizza.cfg
$ ./pizza.cfg # Soubor bez "shebangu" se Bash pokusí spustit jako skript
./pizza.cfg: řádek 1: alpha:: příkaz nenalezen
./pizza.cfg: řádek 2: beta:: příkaz nenalezen
./pizza.cfg: řádek 3: gamma:: příkaz nenalezen
$ chmod -x pizza.cfg 
$ ls -l pizza.cfg
-r--r--r--. 1 hanka hanka 32 8. srp 2019 pizza.cfg

Všechny soubory s příkazy jsou spustitelné:

$ type cat gedit
cat je zahashován (/usr/bin/cat)
gedit je /usr/bin/gedit
$ ls -l /usr/bin/cat
-rwxr-xr-x. 1 root root 37032 26. bře 2021 /usr/bin/cat
$ ls -l /usr/bin/gedit
-rwxr-xr-x. 1 root root 16072 2. dub 2021 /usr/bin/gedit

x u adresářů

Zvláštní význam má právo x u adresářů, u kterých je téměř vždy nastaveno.

Když se budeš dívat na adresáře, bude se hodit přepínač -d, se kterým ls místo obsahu adresáře popíše adresář samotný. Vyzkoušej si:

$ ls -l .
$ ls -l -d .
drwxr-xr-x. 8 hanka hanka 4096 6. říj 23.40 .

A co znamená to x? To je právo adresář procházet, tedy přistupovat k tomu, co je v něm. Když x pro nějaký adresář odebereš, přijdeš o právo jakkoli pracovat se soubory (a podadresáři) v něm:

$ chmod -x .
$ ls .
ls: nelze přistoupit k '.': Operace zamítnuta
$ cat pizza.cfg
cat: pizza.cfg: Operace zamítnuta
$ cat ~/Dokumenty/data-shell/pizza.cfg
cat: /home/hanka/Dokumenty/data-shell/pizza.cfg: Operace zamítnuta

To se vztahuje i na adresář . (neboli ./.), takže nejde jen tak aktuálnímu adresáři právo x zpět přidat:

$ chmod +x .
chmod: nelze přistoupit k '.': Operace zamítnuta

V tomhle případě můžeš do nadřazeného adresáře – to ještě smíš. Z něj sice nemůžeš “zpět” do data-shell:

$ cd ..
$ cd data-shell/
bash: cd: data-shell/: Operace zamítnuta

Ale můžeš pro data-shell přidat právo x a situaci vrátit „do normálu“:

$ chmod +x data-shell
$ cd data-shell/
$ ls
creatures diplomka_archiv north-pacific-gyre plan.txt  writing
data    molecules    pizza.cfg      solar.pdf
$ ls -ld . pizza.cfg
drwxr-xr-x. 8 hanka hanka 4096 6. říj 23.40 .
-r--r--r--. 1 hanka hanka  32 8. srp 2019 pizza.cfg

Vlastník, skupina a ostatní

'rwx' se opakuje 3× – pro vlastníka, skupinu a ostatní. Vlastník i skupina, která soubor vlastní, jsou ve výstupu ls -l vidět:

$ ls -l pizza.cfg
-rw-rw-r--. 1 hanka hanka 36 8. lis 14.59 pizza.cfg

Práva pro konkrétní kategoriii z těchto tří můžeš nastavit tak, že příkazu chmod dáš před + nebo - jedno z písmen u (user – uživatel, vlastník), g (group – skupina) a o (others, ostatní) nebo a (all – všechny tři). Například:

$ chmod u+x .
$ chmod g+x .
$ chmod o+x .
$ chmod a-x .

Kromě + a - rozumí chmod symbolu =, které práva nastaví na danou sadu (tj. zadaná přidá a nezadaná odebere). A několik specifikací se dá spojit pomocí čárky, takže můžeš konkrétní práva nastavit třeba takto:

$ chmod u=rw,g=r,o= pizza.cfg

Když so podíváš na svůj domovský adresář, zjistíš že to do něj nikdo jiný nevleze: rwx je tu jen pro tebe.

$ ls -ld ~
drwx------. 25 hanka hanka 4096 2. lis 14.31 /home/hanka

Když tahle práva odebereš i sobě (chmod u-rwx ~), bude tvůj systém podobně nepoužitelný jako kdyby chtěl tvůj uživatelský učet používat někdo jiný. Běžící procesy se neukončí, ale můžeš mít problém například otevřít nový terminál nebo prohlížeč. Příkaz chmod u+rwx ~ ale vše vrátí do pořádku.

Změna skupiny

Skupinu můžeš u souboru který vlastníš změnit příkazem chgrp (z angl. change group, změň skupinu):

$ chgrp wheel pizza.cfg
$ ls -l pizza.cfg
--w-rw----. 1 hanka wheel 36 8. lis 14.59 pizza.cfg

To ovšem pro tebe nic nezmění. Vždy totiž platí jen první trojice rwx, která se na soubor vztahuje, takže:

 • první rwx platí pro vlastníka,
 • druhé rwx platí pro všechny ze skupiny kromě vlastníka,
 • třetí rwx platí pro všechny ostatní – ty, kdo nejsou ani vlastníkem ani nepatří do skupiny.

A vlastníka souboru změnit nemůžeš. Tuhle operaci bys totiž nemohla vzít zpět (to by musel provést nový vlastník), takže tohle lze udělat jen z administrátorského účtu. Tam k tomu slouží příkaz chown (z angl. change owner, změň vlastníka)

Pojďme se podívat jak se přihlásit pod jiným účtem; za domácí úkol si pak s chgrp a chown pohraj.

Změna uživatele

Kdo jsi – tedy pod jakým účtem jsi přihlášena – ti řekne příkaz id:

$ id

Chceš-li se přihlásit pod jiným účtem, můžeš použít příkaz su. Kdyby na systému existoval uživatel pepa, mohla bys napsat:

$ su pepa

(su je z angl. set user, ale lépe se to pamatuje jako moravské „od včil su Pepa“).

Pojď si to vyzkoušet s účtem root, který jsi už viděla ve výstupu ps a ls:

$ su root
Heslo:

Zjistíš že k účtu root neznáš heslo. Tak to ukonči pomocí Ctrl+C, zkusíme to jinak.

Nový uživatel

V nastavení GNOME Shell (tom „klikacím“, z menu vpravo nahoře) vyber sekci Uživatelé. Tady můžeš přidávat nové uživatelské účty. Aktuálně tam bude jen jeden – systémové účty jako root jsou skryté.

Při instalaci systému jsi nastavila, že jsi správce. To znamená že si tvoje procesy můžou zažádat o administrátorská práva; typicky je ale dostanou až po zadání hesla.

Klikni tedy na tlačítko Odemknout a zadej svoje heslo.

Kdykoli se tě systém zeptá na heslo, znamená to že se buď přihlašuješ, nebo dělat něco, co ovlivní celý systém (tj. víc než jen tvůj účet) – a je to tedy potenciálně nebezpečné. Přidání uživatele zas tak nebezpečné není, ale rozhodně to ovlivní víc než jen tvůj účet.

Přes tlačítko Přidat uživatele teď přidej nového uživatele s uživatelským jménem test1. Heslo k novému účtu musí být složitější než 1234; zapiš si ho na papír.

Když teď Nastavení zavřeš a otevřeš znovu, možnost měnit ostatní účty budeš muset znovu „odemknout“ a zadat svoje heslo.

Gnome GUI na uživatele. Jsem administrátor. Vytvořit nového uživatele test1 – chce to heslo, i když jsem "administrátor". Co je to administrátor?

Zavřít nastavení, otevřít znovu – chce to heslo znovu. Administrátor – systém mi přidělí oprávnění, když zadám své heslo. „Být“ administrátor chci co nejmíň.

Přepni se teď do příkazové řádky a přepni se na nový účet test. Když budeš vyplňovat heslo, na obrazovku se nic nevypíše (ani hvězdičky/tečky jako když zadáváš heslo grafických aplikací). To je u zadávání hesel do příkazové řádky normální:

$ su test1
Heslo:
$ whoami
test1

Pak se porozhlédni. Zjistíš, že se nezměnil aktuální adresář; dokud v něm budeš, můžeš se dívat na soubory – když už někde „jsi“ systém nekontroluje, jestli tam máš přístup:

$ pwd
/home/hanka/Dokumenty/data-shell
$ ls
creatures molecules      notes.txt solar.pdf
data    north-pacific-gyre pizza.cfg writing
$ ps -al
F S  UID   PID  PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY     TIME CMD
0 S 1000  1624  1614 0 80  0 - 118849 -   tty2   00:00:00 gnome-sess
4 S   0  11788  2835 0 80  0 - 63928 -   pts/1  00:00:00 su
4 S 1001  11794  11788 0 80  0 - 58240 -   pts/1  00:00:00 bash
4 S 1001  12107  12034 0 80  0 - 56507 -   pts/1  00:00:00 ps

Když se ale přepneš do domovského adresáře uživatele test1, zjistíš, že se nejde přepnout zpátky:

$ cd
$ pwd
/home/test1
$ cd -
bash: cd: /home/hanka/Dokumenty/data-shell: Operace zamítnuta

Navíc tu chybí adresáře jako Obrázky a Video. Ty totiž vytváří grafické rozhraní – GNOME – které uživatel test ještě nespustil:

$ ls
$ ls -a
.  .bash_logout  .bashrc  .xauthf9T9mu
.. .bash_profile .mozilla .xauthIdeOEt

Přepni tedy uživatele „graficky“: v menu vpravo nahoře vyber Přepnout uživatele (NE „odhlásit“). Přihláění bude trvat déle – například o vytvoření výše zmíněných adresářů.

Když si teď pustíš Nastavení a budeš chtít odemknout nastavení uživatelů, bude to po tobě chtít heslo správce, nikoli heslo uživatele test1. Test totiž nemá právo přidávat účty; na to musí poprosit administrátora.

Přepni se teď zpátky na svůj hlavní účet (přes Přepnout uživatele, ne „odhlásit“).

Zpátky ke konzoli. Jsi-li v ní stále přihlášena jako test1, napiš exit. (Příkaz su pouští nový shell; když ho ukončíš, vrátíš se do shellu ve kterém jsi pustila su.)

$ exit
$ whoami
hanks

Superuživatel root nemá heslo, takže su root nebude fungovat:

$ su root

Zbytek tohoto textu jsou zatím jen zkratkovité poznámky. Dopíšu je pro další běh kurzu.

Kde ti uživatelé jsou

$ less /etc/passwd
$ less /etc/shadow
$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow

Za zmínku stojí superuživatel root, který má zvláštní postavení: může na systému dělat cokoli. Oprávnění se na něj nevztahují.

Přihlášení

Změnit uživatele může jen administrátor. Jak tedy funguje su?

$ su test1
$ ps -au
USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
hanka    1504 0.0 0.1 371584 2812 tty2   Ssl+ 13:37  0:00 /usr/libe...
hanka    1507 1.1 3.3 1723936 67372 tty2  Sl+ 13:37  1:03 /usr/libe...
hanka    1570 0.0 0.1 467944 3192 tty2   Sl+ 13:37  0:00 /usr/libe...
hanka    15640 0.0 0.3 227968 6084 pts/0  Ss  14:31  0:00 bash
root    18130 0.0 0.4 246780 8444 pts/0  S  15:10  0:00 su test1
test1   18140 0.1 0.2 227404 5396 pts/0  S  15:10  0:00 -bash
test1   18171 0.0 0.1 228432 3980 pts/0  R+  15:10  0:00 ps -a -u
$ type su
su je /usr/bin/su
$ ls -l /usr/bin/su
-rwsr-xr-x. 1 root root 58384 12. úno 2021 /usr/bin/su

Všimni si zvláštních písmenek v módu: rws – to s místo x znamená setuid, program se spouští s právy vlastníka. Je tedy jedno kdo su spustí; proces bude mít vždycky práva superuživatele root, tj. může dělat cokoli. Program su ale umí dělat jen jednu věc: zeptá na heslo a spustí shell pod jiným uživatelským účtem.

Programy s módem setuid jsou napsány zvlášť opatrně, aby umožnily opravdu jen to k čemu slouží.

$ exit
$ whoami
hanka

Sudo

$ ls -l /usr/bin/sudo
$ whoami
hanka
$ sudo whoami
root
$ sudo ps -a -u
$ sudo ll
$ sudo ls -l
$ sudo less /etc/shadow

Jsme ve virtuálním počítači, pojďme ho trochu rozbít:

$ nano /usr/bin/zkouska
$ sudo nano /usr/bin/zkouska

Když jsem (přes sudo) superuživatelem, su se mě neptá na heslo:

$ sudo su test1

Ale sudo funguje to jen pro administrátory (wheel):

$ sudo su hanka

Uživatel pro kterého funguje sudo se ovšem může přihlásit jako superuživatel!

$ sudo su root
# pwd
# exit

Všimni si výzvy (promptu) # místo $ – občas ho najdeš v tutoriálech; znamená, že musíš být root. Dnes se častěji používá sudo před každým příkazem – být administrátorem je nebezpečné. Navíc sudo se dá nastavovat – pro každého uživatele říct, jaké příkazy je oprávněn přes sudo spouštět.

Potřebuješ-li pustit příkaz jako root, všimni si, že se sudo neptá na heslo pokaždé. Pro konkrétní terminál si ho vždy nějakou dobu pamatuje, a to i mezi spuštěními.

Potřebuješ-li opravdu pustit nový shell jako root (např. zachraňuješ počítač), lepší než sudo su root je sudo -i (interaktivní):

$ sudo -i
# pwd
# exit

Změna hesla

Další věc, kterou může dělat jen administrátor, je změna hesla. Existuje ale příkaz passwd který heslo mění – a má příznak setuid.

$ type passwd
passwd je /usr/bin/passwd
[test1@fedora data-shell]$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 32712 30. led 2021 /usr/bin/passwd

Zkus si změnit heslo na něco jednoduchého:

$ passwd
Změna hesla uživatele hanka.
Current password: 
Nové heslo: 
ŠPATNÉ HESLO: Heslo je kratší než 8 znaků
passwd: Chyba manipulace s autentizačním tokenem

Nejde to! Stejně tak nesmíš měnit heslo jiného uživatele:

$ passwd test1
passwd: Pouze root smí zadat uživatelské jméno.

Ale root může vše!

$ sudo passwd test1
Změna hesla uživatele test1.
Nové heslo: 
ŠPATNÉ HESLO: Heslo je kratší než 8 znaků
Opakujte nové heslo: 
passwd: všechny autentizační tokeny byly úspěšně změněny.

(Hláška ŠPATNÉ HESLO se sice objeví, ale je jen informační – heslo může být klidně jednopísmenné.)

Přidání uživatele v konzoli

$ useradd test2
$ sudo useradd test2
$ sudo ls -l /home/test2
$ sudo ls -al /home/test2
$ sudo ls -al ~test2
$ cat /etc/passwd
$ userdel test2
$ sudo ls -al ~test2
$ sudo ls -al /home/test2
$ sudo useradd test2

Skupiny

$ groups
$ groups test1
$ sudo groupadd editors
$ sudo usermod test1 -aG editors
$ groups test1
$ sudo usermod hanka -aG editors
$ groups hanka
$ groups

Uživatel a skupiny pro daný proces jsou vždy nastavené při přihlášení. Aby se změny členství ve skupinách projevily, musíš se znovu přihlásit:

$ groups
$ su hanka
$ groups
$ ps a

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.