Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Bash III > Proměnné Bashe a proměnné prostředí

XXX: from notes/02:

  ## Proměnné prostředí

  Pomocí příkazu `env` vypíšeš všechny proměnné prostředí, které existují v Bashi. Je jich tam opravdu hodně a určují, jak se chová nejen Bash, ale i programy které spouští.
  Ukážeme si několik z nich.

  - `SHELL` - říká, jak máš zrovna shell. Bude to nejspíš `/bin/bash`
  - `HOSTNAME` - jméno počítače
  - `LC_*něco*` - nastavení formátování různých řetězců
  - `PWD` - aktuální adresář
  - `HOME` - domovský adresář
  - `VISUAL` - editor, který preferuješ
  - `PS1` - do této proměnné se dá zapsat, čím nám bude začínat každý řádek v Bashi. Můžeš přepsat např. jen na `PS1='$ '` nebo použít zvláštní sekvence jako `\w`, což znamená aktuální adresář.
  - `PS2` je „pokračovací“ prompt (pro zadávání víceřádkového příkazu)

  Obsah každé proměnné můžeš vypísat pomocí příkazu `echo $<proměnná>`: 

  ```console
  $ echo $PS1
  ```

  Existují také speciální proměnné, které jsou pojmenované různými znaky. Třeba:
  ```console
  $ echo $?
  ```
  vypíše návratovou hodnotu posledního příkazu.

  Příkazy v Unixu vrací hodnoty, podle nichž většinou poznáš, jestli příkaz skončil v pořádku, nebo chybou.
  - Pokud je v `$0` hodnota `0`, pak proběhl příkaz v pořádku.
  - Hodnota jiná než `0` značí, příkaz skončil chybou

  Příklad:
  ```console
  $ ls unicorn.dat 
  unicorn.dat
  $ echo $?
  0

  $ ls jednorozec.dat
  ls: cannot access 'jednorozec.dat': No such file or directory
  $ echo $?
  2
  ```
  Na rozdíl od Pythonu Bash není tak striktní, pokud jde o chyby.
  Nepovedený příkaz ho nezastaví.
  Je proto dobré si občas kontrolovat, že příkaz proběhl korektně.

  Proměnná `$$` obsahuje číslo aktuálního shellu. Když otevřeš nový terminál s novým Bashem, uvidíš jiné číslo.

  Podobně jako v Pythonu se jména proměnných v Bashi můžou skládat z písmen, čísel a podtržítek. 
  Bash umí jednoduše skládat slova dohromady a přidat tak řetězec před nebo za obsah proměnné:

  ```console
  $ jmeno=minotaur
  $ echo $jmeno.abc
  minotaur.abc
  $ echo my$jmeno
  myminotaur
  ``` 

  Kdybys ale chtěla dát proměnnou doprostřed do nějakého většího slova, tímto způsobem to nepůjde.
  Můžeš ale použít složené závorky:

  ```console
  $ echo my${jmeno}.abc
  myminotaur.abc
  ```

  Obecně je `$jmeno` zkratka pro `${jmeno}`; varianta se závorkami bude fungovat ve více případech.


  ## PS2

  Když napíšeš do příkazové řádky víceřádkový příkaz (např. v uvozovkách),
  výzva se změní.
  Bude nejspíš vypadat zcela jinak; poslední znak většinou bude `>` místo `$`.
  Například:

  ```console
  $ echo "jeden řádek
  > druhý řádek
  > třetí řádek"
  jeden řádek
  druhý řádek
  třetí řádek
  ```

  Tuto variantu výzvy nastavíš proměnnou `PS2`.


Proměnné Bashe a proměnné prostředí

Už víš, že Bash používá proměnné. Asi nejčastěji se používají vrámci cyklu for:

$ cd ~/Dokumenty/data-shell/creatures/
$ for jmeno in *.dat;
> do
>   head -n2 $jmeno | tail -n1
> done
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

Spousta proměnných v Bashi je součást takzvaného prostředí, které používá jak samotný Bash, tak i programy, které spouští.

Jedna z takových proměnných je LANG – aktuální jazyk. U mě je nastaven na češtinu, takže Bash i programy v něm spuštěné vypisují hlášky v češtině:

$ echo $LANG
cs_CZ.UTF-8
$ exbho
bash: exbho: Příkaz nebyl nenalezen...
$ cat neexistujuci
cat: neexistujuci: Adresář nebo soubor neexistuje

Můžu ho ale nastavit i na angličtinu. Proměnnou můžeš nastavit pomocí příkazu jméno=hodnota, kde před a za rovnítkem nesmí být mezera:

$ LANG=en_US.UTF-8
$ exbho
bash: exbho: command not found...
$ cat neexistujuci
cat: neexistujuci: No such file or directory

Pokud máš anglický systém, je možné, že pouhé nastavení LANG=cs_CZ.UTF-8 ti jazyk nepřepne – příslušné překlady musí být na systému nainstalovány, aby se daly použít.

Aktuální prostředí můžeš spravovat z Pythonu, kde je přístupné jako slovník os.environ:

import os

for key, value in os.environ.items():
  print(f'{key}={value}')

To samé dělá příkaz env:

$ env | head
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/unix:@/tmp/.ICE-unix/1742,unix/unix:/tmp/.ICE-unix/1742
COLORTERM=truecolor
HISTCONTROL=ignoredups
XDG_MENU_PREFIX=gnome-
HISTSIZE=1000
HOSTNAME=localhost.localdomain
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
XMODIFIERS=@im=ibus
DESKTOP_SESSION=gnome-xorg
$ env | grep ^LANG=
LANG=cs_CZ.UTF-8

Příkaz env toho dělá víc; Pythonní program simuluje jen env bez argumentů a přepínačů.

Exportování

Proměnné Bashe se ale do prostředí nedostávají automaticky.

Tento příkaz nastaví proměnnou jmeno. Pak můžeš pomocí env zjistit hodnotu proměnné prostředí, která se posílá programům jako env; echo $jmeno pak vypíše proměnnou Bashe, který ji doplňuje v argumentech:

$ jmeno=minotaur.dat
$ env | grep jmeno
$ echo $jmeno
minotaur.dat

Ačkoli je v Bashi jméno nastavené, programu env se neposlalo.

Proměnné v Bashi mají určité příznaky (angl. attributes/properties). Nejdůležitější z nich je příznak export, který nastavíš příkazem export.

$ export jmeno
$ env | grep jmeno
jmeno=minotaur.dat
$ echo $jmeno
minotaur.dat

Teď Bash předá proměnnou jmeno příkazům, které z něj spustíš.

Příkaz export nekopíruje hodnotu proměnné do prostředí, ale říká Bashi, že má tuto proměnnou předat vždy, když se spouští nový příkaz. Když tedy proměnnou nastavíš na něco jiného, změna se projeví v dalším příkazu i bez dalšího export:

$ jmeno=unicorn.dat
$ env | grep jmeno
jmeno=unicorn.dat
$ echo $jmeno
unicorn.dat

Příznak můžeš vypnout pomocí export -n:

$ export -n jmeno
$ env | grep jmeno
$ echo $jmeno
unicorn.dat

A taky můžeš nastavit příznak i hodnotu najednou:

$ export jmeno=basilisk.dat
$ env | grep jmeno
jmeno=basilisk.dat
$ echo $jmeno
basilisk.dat

Další příznaky

Proměnné můžou mít i další příznaky, i když většinou nejsou zas tak užitečné. Například pomocí declare -u velke můžeš Bashi říct, že v proměnné velke můžou být jen velká písmenka:

$ declare -u velke
$ velke=Ahoj
$ echo $velke
AHOJ

Více příznaků najdeš v nápovědě příkazu export.

Barvičky pro ls

Jedna z proměnných, které máš (na Fedoře) v Bashi automaticky exportované, se jmenuje LC_COLORS. Využívá ji příkaz ls k nastavení barevnosti.

Zaběhni do nějakého adresáře, kde je mix adresářů a normálních souborů:

$ cd ~/Dokumenty/data-shell/data

A zkus si co dělá ls ve výchozím nastavení:

$ ls
ahoj.txt     animal-counts archiv  morse.txt planets.txt sunspot.txt
amino-acids.txt animals.txt  elements pdb    salmon.txt

Potom nastav proměnnou LS_COLORS na prázdný řetězec a zkus ls znovu. Příkaz ls si teď vybere jiný způsob obarvení:

$ LS_COLORS=
$ ls

Když znáš formát (do čehož teď nebudeme zabíhat), můžeš si barvičky nastavit podle sebe:

$ LS_COLORS='di=38;1;31'
$ ls

Kolem hodnoty jsou uvozovky, aby Bash znak ; nebral jako oddělovač příkazů.

Proměnnou prostředí můžeš nastavit i pro jeden jediný příkaz, a to tak, že nastavení (jméno=hodnota) připíšeš před jméno příkazu:

$ LS_COLORS='di=38;1;33' ls
$ ls

Tím se nastaví pouze proměnná prostředí – nikoli proměnná Bashe.

$ pozdrav=ahoj env | grep pozdrav
pozdrav=ahoj
$ echo $pozdrav

$ pozdrav=ahoj echo $pozdrav

Stejně jako LS_COLORS se dají použít všechny ostatní proměnné, které ovlivňují chování programů, např.

 • už zmíněná LANG,
 • FLASK_APP (pro ty, kdo znají framework Flask),
 • PYTHONVERBOSE – při nastavení na 1 vypisuje Python např. detaily všech naimportovaných modulů, nebo
 • PAGER a EDITOR – viz níže.

Jméno v závorkách

Bash nahrazuje všechny výskyty $jméno obsahem dané proměnné. Dělá to nejen v samostatných argumentech, ale i v jejich částech:

$ komparativ=lepší
$ echo nej$komparativ
nejlepší

Občas, když tohle budeš tohle chtít použít, budeš potřebovat Bashi říct, co je ještě jméno proměnné. Pak můžeš jméno uzavřít do kudrnatých závorek, ${jméno}:

$ majitel=Petr
$ echo $majitelovo  # proměnná jménem "majitelovo" neexistuje
$ echo ${majitel}ovo
Petrovo

Fuguje to vždy; $jméno bez závorek je jen zkratka.

$ echo ${LANG}
cs_CZ.UTF-8

Proměnné Bash nahrazuje i ve jménech programů, takže můžeš napsat:

$ zpracuj=head
$ $zpracuj unicorn.dat
COMMON NAME: unicorn
CLASSIFICATION: equus monoceros
UPDATED: 1738-11-24
AGCCGGGTCG
CTTTACCTTA
AAGCCGAGGG
GGGTGGTACG
CCGAACATAA
ACGCTTTAAC
GTCCCTCCAG
$ zpracuj='wc -l'
$ $zpracuj unicorn.dat
163 unicorn.dat
$ zpracuj=less
$ $zpracuj unicorn.dat

Rolovátko

Víš, proč se třeba man nebo git diff chovají a ovládají stejně jako less? Proto, že samy spustí less a pošlou do něho rourou text, který chtějí zobrazit.

Diagram spouštění `less` z `man`

Podobné programy většinou respektují proměnnou PAGER, kterou můžeš vybrat program, který se použije místo less. Zkus si more, starší verzi less která umí Enter, Mezerník a q, ale neumí se vracet ():

$ PAGER=more man bash

Nebo rolování vypni úplně pomocí cat:

$ PAGER=cat man bash

Nebo jakýkoli jiný filtr – nikdo ti nezakazuje zadávat nesmysly:

$ PAGER=wc man bash
$ PAGER=tac man bash

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.