Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Kontejnery > Kontejnery

Kontejnery

Když vývojář naprogramuje nový program, na jeho počítači to zpravidla funguje dobře. Až ho má hotový a chce se o něj podělit s kolegy, dost často zjistí, že to u kolegů neběží, protože jim zapomněl říct o důležité změně konfigurace v /etc nebo o potřebných balíčcích. A nebo mají úplně jiný operační systém. Tento problém se stává natolik často, že zasloužil si vlastní vtip: works on my machine. Systémovým administrátorům podobné situace vadí a kontejnery mají za cíl to řešit.

Jak je to možné? Kontejner neobsahuje jen program, ale celý souborový systém – / a všechno v něm, se všemi knihovnami a nastavením. Při spuštění kontejneru se pak pro konkrétní porces nastaví jiný kořenový adresář (/) než pro zbytek systému. Tento tedy uvidí úplně jiné soubory než zbytek systému.

Tenhle souborový systém pak můžeš vzít, zabalit do archivu a poslat někomu jnému, u koho se pak bude spuštěný program chovat stejně. V reálu je potřba nasdílet trochu víc informací než jen ten souborový systém, ale i „to navíc“ se dá do archivu přidat.

Sjednocení a izolace

Kontejnery poskytují sjednocené prostředí: okolní systém neovlivňuje program, který tak na všech systémech poběží stejně. Zároveň řeší i izolaci prostředí: puštěný program neovlivňuje zbytek systému.

Pokud nějakému programu nevěříš stoprocentně a nechceš, aby ti napáchal problémy v počítači, můžeš ho spustit v kontejneru, který zařídí izolaci. Cokoli se takový proces snaží provést se provede jen v izolovaném prostředí kontejneru.

Izolace je trochu složitější než jen nastavení jiného kořenového adresáře. Programu puštěnému v kontejneru může systém ukázat jiný seznam uživatelů: root (uživatel číslo 0) v kontejneru může být pro zbytek systému obyčejný uživatel, který má jen omezená oprávnění. Můžeš změnit síťování - nastavit, jestli proces může komunikovat s internetem, nebo jen s konkrétními programy/pčítači. Můžeš určit kolik prostředků smí procesy v kontejneru spotřebovat, třeba max. 2kB paměti a 30s procesorového času. Když bude chtít víc, tak ho systém ukončí.

Všechna omezení kontejneru se pak vztahují i na případné další procesy, které ten první spustí.

Kontejnery vs. virtuální stroje

Teoreticky by tedy kontejnery měly být bezpečné: mají svůj vlastní píseček a neměly by sahat na zbytek systému. Je tu ale vždy možnost bezpečnostních chyb v samotném kontejnerovém systému. Mnohem bezpečnější je v tomto ohledu virtuální počítač, který simuluje celý stroj – disk, obrazovku, procesor, atd. Umožňuje ti spustit jiný operační systém, nebo dokonce systém určený pro jiný procesor. (Znáš-li emulátory herních konzolí: to jsou taky virtuální počítače.)

Virtuální stroje ovšem mají podstatnou nevýhodu: jsou relativně velké (na disku i v paměti) a pomalejší než kontejnery. Kontejnery totiž sdílejí jádro operačního systému s „hostitelem“. A mezi sebou toho mohou sdílet víc.

Jiné operační systémy

Kontejnery jdou spouštět i na Windows nebo macOS, kde není linuxové jádro. Na nich se použije virtuální stroj s Linuxem, ve kterém se pak spouští jednotlivé kontejnery.

Sdílení vrstev

Díky kontejneru můžeš vzít program s celým prostředím a pustit ho na jiném systému. Zde bývá problém, protože operační systémy bývají velké. Například všechny knihovny – všechno v /usr/lib* – které jsou potřeba k běhu programu v kontejneru musí být součástí kontejneru. Nemůžeš prostě použít kousky z hostitelského počítače – ty by nemusely být kompatibilní. Všechno kromě jádra se musí do kontejneru nakopírovat.

Teď si představ, že máš na počítači 10 různých služeb, tři databáze, dva webové servery a aplikaci, a pro každý druh této služby potřebuješ mít zvlášť celý souborový systém. Je toho celkem hodně.

A proto kontejnery používají vrstvy. Ukazovali jsme si, jak fungují zařízení a souborové systémy a že existuje spousta jejich druhů.

Jeden ze zvláštních souborových systémů je overlayfs. Je zvláštní v tom, že má všechna data uložená ve dvou jiných souborových systémech, tzv. vrstvách:

 • V první je základní souborový systém, který je pouze pro čtení.
 • Do druhé se ukládají změny – rozdíl oproti první vrstvě.

Když je potřeba v overlayfs přečíst soubor, hledá nejprve ve druhé vrstvě, a pokud se tam najde, přečte se z ní. Pokud se nenajde, přečte se z první vrstvy.

Když je potřeba do souboru zapsat, zapisuje se pouze do druhé vrstvy.

Paralela s novelizací zákonů

Zákony se většinou po vydání nemění. Pokud vznikne potřeba změnit určitý odstavec (nebo zákon zrušit), zveřejňuje se novela – aktualizace konkrétního paragrafu. Když chceš znát aktuální znění zákona, musíš se podívat do obou dokumentů.

K čemu to je dobré? Představ si že máš systém, na němž má běžet 5 kontejnerů: 1 databáze a 4 webové servery, můžeš mít jeden základ pro všechny – základní systém. Potom vytvoříš dva overlayfs, které oba používají tuto základní vrstvu, ale v jednom doinstaluješ webový server a ve druhém databázi. Teď si představ, že máš dvě webové aplikace: dva z webových serverů potřebují knihovnu Flask a zbylé dva Django. Vezmeš vrstvu se základním webovým serverem a nad ním vytvoříš další dva overlayfs: jeden pro Flask a druhý pro Django. Společné části systému tak můžeš sdílet mezi všemi kontejnery, které je potřebují.

         +------------------+     +---------------+
         |   Flask    |     |   Django  |
         +-+--------------+-+     +--+----------+-+
          |       |       |     |
        +---v-+      |       |     +v----+
        |   |      |       |     |   |
        +-----+      |       |     +-----+
                 |       |
  +-------------------+   +--v--------------v-+
  |   Databáze   |   |    Web    |
  +-+--------------+--+   +-----+----------+--+
   |       |        |     |
   |       |        |     |
   |       |        |     |
+-----v-+     +-v---------------v--+   +-v------+
|    |     |          |   |    |
|    |     | Základní systém  |   |    |
|    |     |          |   |    |
+-------+     +--------------------+   +--------+

Univerzální základní vrstvy, které jsou užitečné více lidem, se dají sdílet po internetu.

Docker Hub

Aktuálně nejpopulárnější implementace kontejnetů je Docker. Byl to první produkt který se v oblasti kontejnerizace masově prosadil. Pro spoustu uživatelů je synonymem pro kontejnery, i když existují i jiné technologie které dělají v podstatě to samé.

Firma Docker, Inc. provozuje portál Docker Hub, kde jsou ke stažení obrazy kontejnerů – ony užitečné základní vrstvy. Kdokoli si může nějakou vytvořit a na Docker Hubu ji sdílet.

Podívej se na stránku kontejner s httpd: uvidíš popis, odkazy na dokumentaci a různé verze, a podobně.

Docker a Podman

Docker můžeš nainstalovat z balíčku docker. Po instalaci je potřeba spustit službu stejného jména.

Jiná implementace kontejnerů se jmenuje Podman. Sice není tak populární, ale na Fedoře funguje trošku líp. Výhodou je, že nepotřebuje běžící službu (démona), který běží pod superuživatelským účetm a k jehož ovládání potřebuješ být ve speciální skupině. Jinak se ale používá úplně stejně, jen si typicky budeš muset vybrat jestli chceš kontejnery stahovat z Docker Hubu nebo odjinud. Nainstaluj si tedy ten:

$ sudo dnf install podman

Všechny příkazy níže budou fungovat i s docker místo podman, pokud máš na systému docker nastavený.

Instalace Dockeru

Chceš-li použít Docker, instalace je následující:

 • Nainstaluj si balíček docker
 • Pusť příslužnou službu:

   sudo systemctl start docker
  
 • Přidej se do skupiny docker.

   $ sudo usermod -a -G docker $(whoami)
  
 • Znovu se přihlaš, aby se změna skupiny projevila. Buď se odhlaš ze systému a znovu přihlaš, nebo pro jeden terminál použij su -:

  $ su - $(whoami)
  

Teď můžeš pokračovat dál, jen podman zamněň za docker, např. docker pull httpd.

Stažení obrazu

Když máš nainstalováno, můžeš si stáhnout si základní obraz kontejneru (základní vrstvu souborového systému), třeba pro webový server – httpd:

$ podman pull httpd

V menu vyber kontejner z Docker Hubu – docker.io (/library/httpd:latest).

Příkaz pull stáhl spoust tzv. blobů. To jsou jednotlivé vrstvy: základní systém, aktualizace k němu, webový server, atd. Pokud už nějakou máš staženou z dřívějška (třeba pro jiný kontejner), rovnou se použije, nebude se stahovat podruhé.

„Jednosměrná“ izolace

Stahování pomocí pull ale často není potřeba: když chceš spustit obraz který ještě nemáš stáhne se automaticky. Zkus si to s jiným kontejnerem: ubuntu, tedy základním kontejnerem pro tuto distribuci Ubuntu.

$ podman run -it ubuntu
root@934745e0585a:/#

Příkaz výše stáhne kontejner Ubuntu a v něm spustí Bash.

Přepínače -it připojí ke kontejneru aktuální terminál, abys Bash mohla ovládat.

Zkus to – spusť následující příkazy:

 • Ověření, že vše funguje jak má:

  root@934745e0585a:/# echo Ahoj!
  Ahoj!
  
 • Kontrola že adresář home je prázdný – jsi v izolovaném prostředí:

  root@934745e0585a:/# ls -a /home
  . ..
  
 • Kontrola že jsi root, uživatel číslo 0:

  root@934745e0585a:/# id
  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  
 • Seznam procesů a PID aktuálního shellu:

  root@934745e0585a:/# ps -e
  USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
  root      1 0.0 0.1  4116 3560 pts/0  Ss  14:08  0:00 bash
  root      8 0.0 0.1  5904 2944 pts/0  R+  14:17  0:00 ps aux
  root@934745e0585a:/# echo $$
  1

  Na systému neběží nic než Bash a to co z něj spustíš.

  Bash má PID 1. Na normálním systému by měl PID 1 systemd, ale tady žádní démoni neběží.

A nakonec pusť sleep, na který se podíváme „zvenku“.

root@934745e0585a:/# sleep 1000

Otevři si v jiném terminálu (svého systému) příkaz htop a pomocí F5 si zobraz stromový výpis. Výpis vyfiltruj aby ukazoval jen program sleep 1000 z kontejneru (F4, sleep, Enter). Všimni si, že běží pod tvým uživatelským účtem, i když uvnitř kontejneru jsi root.

htop jsme instalovali minule; jestli ho nemáš, nainstalij ho: sudo dnf install htop.

V kontejneru běží normální procesy, které „vidíš zvenku“. Izolace spočívá v tom, že mají nastavený jiný adresář /, přenastavené uživatelské účty, a podobně.

Pokud bys to samé udělala s virtuálním počítačem, najdeš na hostitelském systému jen jeden proces, který simuluje virtuální procesor, disk, jádro systému a všechny procesy v něm. Procesy ve virtuálním stroji tedy na hostitelském systému nenajdeš – izolace je tam úplnější.

Neúplná („jednosměrná“) izolace má svoje výhody. Můžeš třeba ukončit proces v kontejneru z hlavního systému: přímo v htop zmáčkni kEnter, což pošle signál SIGTERM.

Instalace v Ubuntu

Zkus teď zjistit IP adresu kontejneru.

Když se pokusíš použit příkaz ip a, zjistíš, že tady není a musí se doinstalovat. To se na Ubuntu dělá jinak než na Fedoře – dvěma příkazy:

# apt-get update
# apt-get install iproute2

Na „normální“ verzi Ubuntu, nainstalované pro uživatele by příkaz ip byl k dispozici. Systémy určené pro kontejnery jsou ale „ořezané“ – mnohem menší než "plné" distribuce. Všechno co systémový administrátor pro konkrétní použití potřebuje je potřeba doinstalovat. (Nebo použít vrstvu kde už je to doinstalované – jako httpd.) Údržba takového systému je pak mnohem méně náročná než velkého „kombajnu“. Čím méně nainstalovaných programů v kontejneru je, tím bezpečnější by to mělo být.

V „normální“ verzi Ubuntu potřebuje instalace sudo:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install iproute2

V kontejneru jsi root, takže není potřeba přidávat sudo. A navíc tu ani sudo není k dispozici, musí se taky instalovat zvlášť.

Pro vyskočení z ubuntí příkazové řádky stačí ukončit terminál, například příkazem exit nebo zkratkou pro konec vstupu, Ctrl+D.

Správa obrazů a kontejnerů

V téhle oblasti se setkáš se dvěma termíny, které se často pletou:

 • Obraz (angl. image) obsahuje souborový systém a další informace, které potřebuješ ke spuštění kontejneru. (Například program který se má spustit.) Obraz můžeš stáhnout nebo s někým nasdílet. Jednou vytvořený obraz už se nedá měnit, ale dá se zdílet mezi několika kontejnery.
 • Kontejner je něco co běží s daným obrazem. Může zapisovat nová data (do vlastní overlayfs vrstvy). Kontejner můžeš spustit nebo zastavit.

Pomocí příkazu podman ps si můžeš vypsat seznam všech stažených obrazů:

$ podman images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
httpd        latest       2ae34abc2ed0    13 days ago     165MB
ubuntu       latest       775349758637    5 weeks ago     64.2MB

A příkaz podman ps vypíše všechny právě běžících kontejnerů. Pokud ti právě v jiném terminálu běží Ubuntu, uvidíš něco jako:

$ podman ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
c9f835211bbb    ubuntu       "/bin/bash"     39 seconds ago   Up 38 seconds                  focused_khayyam

Když kontejner doběhne, zastaví se, ale zůstane na disku. To se může občas hodit – když proces v kontejneru skončí s chybou, budeš možná chtít zkopírovat data, která zapsal na disk.

Výpos všech kontejnerů – i těch které neběží – dostaneš pomocí přepínače --all:

$ podman ps --all
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
4a523c41344d    ubuntu       "/bin/bash"     10 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago            nostalgic_williams

Podle ID můžeš kontejner znovu „oživit“ (pustit v něm nový proces, pro Ubuntu Bash). Slouží k tomu příkaz start. Přepínač --attach připojí standardní vstup a výstup:

$ podman start --attach 4a523c41344d
4a523c41344d:/# ls
bin  dev home lib32 libx32 mnt proc run  srv tmp var
boot etc lib  lib64 media  opt root sbin sys usr
4a523c41344d:/# exit

Zastavené kontejnery můžeš smazat pomocí:

$ podman rm <container-id>

Obdobně smažeš obrazy (ale funguje to jen pokud příslušný obraz nic nepoužívá):

$ podman image rm <image-id>

Zastavené kontejnery zabírají místo na disku. Když budeš chtít kontejner po doběhnutí rovnou smazat, spusť ho (run) s přepínačem --rm.

Webový server v kontejneru

Zkus místo ubuntu pustitkontejner s webovým serverem:

$ podman run -it --rm httpd
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sun Dec 13 15:35:46.045992 2020] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00489: Apache/2.4.41 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Sun Dec 13 15:35:46.057586 2020] [core:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'

Image httpd je nastaven tak, že nepustí bash, ale spustí přímo server httpd hned na popředí. Nejsou tu potřeba žádní démoni: jediný úkol toho kontejneru je pustit webový server, a přesně to dělá. Když httpd ukončíš (Ctrl+C), ukončí se i kontejner (a protože používáš přepínač --rm, všechno v něm se smaže).

Místo -it můžeš kontejner spustit taky s přepínačem -d (z angl. detached, odpojený), což znamená, že se spustí na pozadí. Můžeš tak spustit kontejnerů víc.

$ podman run -d --rm httpd
$ podman run -d --rm httpd
$ podman run -d --rm httpd
$ podman run -d --rm httpd

Až je budeš chtít smazat, použij příkazy

$ podman stop <container-id>
$ podman rm <container-id>

(ID kontejneru, <container-id>, ti vypsal podman run. Můžeš ho zjistit i zpětně z podman ps --all.)

My se ale chceme podívat do webového serveru, takže spustíme v kontejneru bash. Ne na pozadí (-d), ale interaktivně s aktuálním terminálem (-it):

$ podman run -it --rm httpd bash
root@f0a4bf04ccc6:/usr/local/apache2#

Podívej se do adresáře htdocs. Je v něm soubor index.html, který obsahuje větu It works!

root@8933505e2865:/usr/local/apache2# ls
bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs modules
root@8933505e2865:/usr/local/apache2# cd htdocs/
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# ls
index.html
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# cat index.html 
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Kontejner teď zavři, napiš do příkazové řádky exit. Díky --rm se kontejner po ukončení automaticky smaže – ale to nevadí, nic podstatného jsme v něm nezměnili. Stránka index.html je součástí obrazu httpd, takže bude vidět z každého kontejneru spuštěného z tohoto obrazu.

Na tu stránku s It works se chceme podívat „zvenku“, z virtuálního počítače na kterém který kontejner pouštíš. Proto spusť httpd s přepínačem -p, který zveřejňuje porty:

$ podman run -p 8080:80 --rm httpd

Port 80 v kontejneru, se teď na tvém (virtuálním) počítači zpřístupní jako port 8080. Když teď zadáš do prohlížeče adresu localhost:8080 uvidíš stránku It works!. Případně se můžeš podívat z terminálu:

$ curl localhost:8080
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Připojení adresáře

Dále si zkusíme připojit nějaký vlastní adresář dovnitř souborového systému v kontejneru. Zruš běžící httpd kontejner.

Nejdříve si vytvoř prázdný adresář a v něm soubor index.html.

$ mkdir ~/container_htdocs
$ cd ~/container_htdocs
$ echo Ahoj! > index.html

A teď spusť kontejner s přepínačem -v:

$ podman run -p 8080:80 -v ~/container_htdocs:/usr/local/apache2/htdocs/:Z --rm httpd

Když teď obnovíš stránku v prohlížeči, uvidíš Ahoj!:

$ curl localhost:8080
Ahoj!

Jak to funguje? Pusť si opět Bash, ale se zpřístupněným adresářem, a v něm findmnt:

$ podman run -p 8080:80 -v ~/container_htdocs:/usr/local/apache2/htdocs/:Z -it --rm httpd bash
# findmnt

Zjistíš, že na cestě /usr/local/apache2/htdocs je připojený speciální souborový systém, který dává kontejneru k dispozici adresář /home/petr/container_htdocs z hostitelského systému.

Tenhle soubor můžeš dokonce změnit a změny se v hostitelském systému projeví.

# echo ahoj ahoj>/usr/local/apache2/htdocs/index.html

K nasdílenému adresáři má kontejner přístup i pro zápis. Na to si dávej pozor, pokud aplikaci v kontejneru nevěříš.

Kvůli bezpečnostnímu systému SELinux je potřeba použít za nasdílenou cestou :Z, což kontejneru zpřístupní soubory z domovského adresáře – standardně to totiž je z bezpečnostních důvodů zakázané. Nejde takto zpřístupnit celý domovský adresář – opět z bezpečnostních důvodů.

Když místo Z na konci použiješ O, použije se dočasný overlayfs, takže kontejner sice může do daného adresáře zapisovat, ale všechny změny se po zastavení kontejneru zahodí. Takhle nasdílený adresář (základní vrstvu) ale neměň – to by mohlo mít nečekané následky.

Dockerfile

Existují způsoby, jak udělat nový obraz kontejneru. Asi nejpoužívanejší používá soubor Dockerfile (nebo neutrálnější Containerfile).

novém adresáři si vytvoř si soubor Dockerfile (s velkým písmenem na začátku). Do toho souboru zapíšeš jak nový obraz vyrobit. Dockerfile má své vlastní příkazy – začni s kontejnerem A, na tohle místo dej soubor B, doinstaluj balíček C, atd.

Nový obraz bude založený na httpd a pro vytvoření se spustí jeden shellový příkaz:

FROM httpd
RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

Tím vznikne nový obraz disku, který bude až na jeden soubor stejný jako u httpd.

Soubor ulož a vytvoř nový image příkazem build s několika argumenty:

 • výsledek se označí (-t, angl tag) jménem mujhttpd,
 • tečka na konci příkazu znamená místo, ve kterém se nachází Dockerfile, který se má použít k vytvoření nového image. Vstup pro podman build totiž není jen Dockerfile, ale celý adresář, který může obsahovat další pomocné soubory.

Všechny příkazy z Dockerfile se postupně provedou a výsledek se uloží jako nový obraz:

$ podman build -t mujhttpd .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/2 : FROM httpd
 ---> 2ae34abc2ed0
Step 2/2 : RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html
 ---> 47e1060cde54
Successfully built 47e1060cde54
Successfully tagged mujhttpd:latest

Když teď spustíš svůj kontejner stejně jako před chvíli oficiální httpd, pomocí curl nebo prohlížeče si můžeš prohlédnout stránku s textem Ahoj!:

$ podman run -p 8080:80 -d --rm mujhttpd
$ curl localhost:8080
Ahoj!

Takový hotový kontejner se dá pak nahrát třeba na Docker Hub.

Build cache

podman build využívá cache – ukládá si mezivýsledky. Po každém příkazu v Dockerfile se výsledný obraz uloží – viz identifikační číslo za ---> ve výstupu výše. Když na konec Dokerfile přidáš nový příkaz nebo změníš něco uprostřed, nezměněné příkazy ze začátku se nebudou provádět znovu.

Můžeš to zkusit tak, že spustíš podman build znovu, beze změn. Ve výstupu se po přeskočených krocích objeví hláška Using cache:

$ podman build -t mujhttpd .
STEP 1/2: FROM httpd
STEP 2/2: RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html
--> Using cache a72f2b49b848a35242d3b1258de163ea6bbb69a038090f13d76f59966890378c
COMMIT mujhttpd
--> a72f2b49b84
Successfully tagged localhost/mujhttpd:latest
a72f2b49b848a35242d3b1258de163ea6bbb69a038090f13d76f59966890378c

Vyčištění systému

Kontejnery (a hlavně obrazy) dokážou zabrat docela dost místa na disku, i když využívají sdílené vrstvy. Když se budeš chtít všeho zbavit, napřed zjisti jaké kontejnery běží:

$ podman ps
CONTAINER ID IMAGE              COMMAND      CREATED     STATUS       PORTS         NAMES
0e753eec9815 docker.io/library/httpd:latest httpd-foreground 32 minutes ago Up 32 minutes ago            happy_jennings
c33b1ebe3707 docker.io/library/httpd:latest httpd-foreground 32 minutes ago Up 32 minutes ago            suspicious_cray
23649cdaef5c docker.io/library/httpd:latest httpd-foreground 32 minutes ago Up 32 minutes ago            romantic_allen
2649abd0dff0 docker.io/library/httpd:latest httpd-foreground 28 minutes ago Up 28 minutes ago 0.0.0.0:8080->80/tcp ecstatic_mcclintock

Pak je všechny zastav:

$ podman stop 0e753eec9815 c33b1ebe3707 23649cdaef5c 2649abd0dff0
2649abd0dff0
0e753eec9815
c33b1ebe3707
23649cdaef5c

A pak použij příkaz na smazání všech zastavených kontejnerů, nepoužívaných obrazů a dalších dat:

$ podman system prune --all
WARNING! This command removes:
  - all stopped containers
  - all networks not used by at least one container
  - all images without at least one container associated with them
  - all build cache

Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Containers
0e753eec9815e83d157f62e146a166e6e33f844c53cc22d924bc51ba3950d147
23649cdaef5cd1edd9159fad36274077312e38ad91969dc10f09f36e03bea722
337d48c6fdec05e3fc9e3e1a13da8c2ecc85447d88eb0e3f042c5e757560f07f
c33b1ebe370701b2c0d1df549442517dbd0e3aef857dda311450d68f5937a03c
Deleted Images
8362f2615893c70073d4b6576c884eade7f6ce81482780ac989d535b621750f9
ba6acccedd2923aee4c2acc6a23780b14ed4b8a5fa4e14e252a23b846df9b6c1
Total reclaimed space: 259.2MB

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.