Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Procesy & deskriptory souborů > Návratová hodnota příkazů

Návratová hodnota příkazů

Tak jako funkce v Pythonu, i shellové příkazy mají návratovou hodnotu. (V angličtine se používá exit code spíš než return value; v češtině budu i tady používat termín známý z kurzu Pythonu.)

Návratová hodnota posledního příkazu je k dispozici ve speciální proměnné $? (dolar otazník). Je to vždy číslo.

Technicky vzato je jméno této proměnné jen otazník, ale používá se vždy společně s operátorem $. Nejde do ní přiřadit.

Návratová hodnota se většinou používá ke hlášení chyb Pokud příkaz proběhl v pořádku, vrátí číslo 0. Pokud se vyskytne nějaká chyba, vrátí jiné číslo – podle toho, jaká chyba vznikla.

Vyzkoušej si, že po úspěšném příkazu je v $? nula:

$ echo Ahoj
Ahoj
$ echo $?   # v `$?` je teď návratová hodnota příkazu `echo Ahoj`
0
$ ls
Dokumenty Hudba Obrázky Plocha Stažené Šablony Veřejné Videa
$ echo $?   # v `$?` je teď návratová hodnota příkazu `ls`
0
$ echo $?   # v `$?` je teď návratová hodnota příkazu `echo $?`
0

Například cat vrací hodnotu 1, když se mu nepodaří otevřít soubor; bash vrací hodnotu 127 když nenajde zadaný příkaz:

$ cat neexistujici-soubor
cat: neexistujici-soubor: Adresář nebo soubor neexistuje
$ echo $?   # v `$?` je teď návratová hodnota příkazu `cat ...`
1
$ neexistujici-prikaz
bash: neexistujici-prikaz: command not found...
$ echo $?   # v `$?` je teď kód od Bashe
127
$ echo $?   # v `$?` je teď návratová hodnota příkazu `echo $?`
0

Nenulová návratová hodnota ovšem nutně neznamená že příkaz selhal. Třeba hledací příkaz grep vrací 1 pokud nic nenajde:

$ ls | grep Plocha
Plocha
$ echo $?
0
$ ls | grep Programy
$ echo $?
1

Při “opravdové” chybě použije jinou návratovou hodnotu, např.:

$ grep nejaky-text neexistujici-soubor
grep: neexistujici-soubor: Adresář nebo soubor neexistuje
$ echo $?
2

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.