Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Signály a Automatizovaná konfigurace > Automatizace administrace – lehký úvod k Ansible

Automatizace administrace – lehký úvod k Ansible

Představ si, že jsi systémová administrátorka na serverové farmě. Staráš se o 500 počítačů. Každý z nich má nastavený časovač na zálohy. Třetina má nastavený webový server, další třetina je velký cluster databází a poslední třetina spravuje e-maily. Tvůj úkol je zajistit, aby se na všech těch serverech záloha dělala dvakrát častěji.

Co uděláš? Připojíš se přes ssh k prvnímu serveru, pozměníš nastavení časovače a pustíš systemctl daemon-reload. Hurá! Jen 499 a můžeš jít domů!

Jiná varianta je, že si napíšeš v Bashi cyklus, který se sám připojí ke každému počítači a interval změní. Budeš mít z toho skvělý pocit a práce bude odvedená během chvilky. ...Jenže pak zjistíš, že u serveru číslo 54 se to jaksi nepovedlo. Což znamená, že bys měla zjistit, jestli to u ostatních serverů dopadlo dobře, nebo se to taky nepovedlo.

Teď si představ, že na tvé farmě právě jeden z tvých serverů shořel. Nakoupíš nový počítač a chceš aby fungoval úplně stejně jako ten předchozí. Potřebuješ určitou verzi databáze s určitou konfigurací, a taky tam potřebuješ nastavit časovač včetně poslední změny frekvence záloh.

Změny konfigurace na vícero strojích se dnes už nedělají tak, že jdeš k počítači, přímo na něm upravíš konfigurační soubor a následně restartuješ příslušnou službu. Používají se na to systémy, kde si do souboru napíšeš, jak má tvůj systém vypadat a pustíš program, který se připojí na těch 500 serverů a každý nastaví podle toho seznamu. Kdž pak server shoří, vyměníš ho za jiný a pustíš ten program znova.

Velká výhoda takového řešení je to, že se všechno nastavení dá ukládat do Gitu, takže na něm můžeš spolupracovat v týmu – stejně jako programátoři spolupracují na kódu.

Drobná nevýhoda je, že je to další systém, který se musíš naučit konfigurovat. Dnes je to ovšem čím dál rozšířenější a systémoví administrátoři s Ansiblem nebo podobnými systémy běžně pracují.

Systémů na správu konfigurace je více: například Ansible, Chef, Puppet, SaltStack, nebo Terraform. Každý funguje trochu jinak, ale základní koncepty bývají podobné. Dnes si ukážeme Ansible.

Deklarativní zápis

Jeden z konceptuálních rozdílů mezi klasickou administrací a Ansible je ten, že Ansible je deklarativní. Místo toho, že bys spouštěla příkazy které něco udělají, popíšeš jaký má být výsledný stav nastavovaného systému. Úkol Ansible je potom zkontrolovat, že je systém ve správném stavu – a pokud není, tak ho do toho stavu dostat.

V praxi se tyto přístupy tolik neliší (sudo dnf install httpd taky nedělá nic, pokud je httpd už nainstalovaný), ale jde o užitečný úhel pohledu.

Idempotence

A když už jsme u cizích slov: úkoly pro Ansible by měly být idempotentní, když Ansible pustíš dvakrát za sebou, ve druhém běhu se nic nestane. Například „zajisti, že je nainstalovaný httpd“ je idempotentní – pokud to provedeš několikrát za sebou, výsledek je stejný jako kdybys to provedla jen jednou.

Oproti tomu „vytvoř nový šifrovací klíč pro ssh“ idempotentní není – pokaždé se vytvoří jiný klíč. Idempotentní úkol by byl „zajisti, že je vytvořený šifrovací klíč pro ssh“.

Ansible nezaručuje, že všechny úkoly jsou opravdu idempotentní. Lze tak například úkol „Napiš zprávu, že je vše OK“, který zapíše novou zprávu při každém spuštění. Dobře napsané úkoly ale idempotentní jsou. Aspoň v těch důležitých aspektech.

Instalujeme program

Nejlepší způsob jak se naučit pracovat s Ansiblem je praxe. Zkusme si nainstalovat balíček a nakonfigurovat ho.

Než začneš, musíš nainstalovat samotní Ansible. (Na serverové farmě to je potřeba udělat jen na jednom počítači – na tom, který bude řídit ty ostatní.)

$ sudo dnf install ansible

Pak bude potřeba napsat konfigurační soubory. Bude jich víc, tak si pro tuto lekci udělej si nový adresář.

Pro Ansible se píšou tzv. playbooky, což jsou soubory ve formátu YAML. Podobně jako Python tenhle formát vyžaduje odsazování a bude si stěžovat, pokud ho nedodržíš. Pozor tedy na mezery a pomlčky na začátcích řádků.

Pro první playbook si vytvoř soubor s názvem setup.yml.

První věc, kterou nastavíme, jsou informace o počítačích které chceš konfigurovat: které to jsou a jak se k nim připojit. Protože máš teď k dispozici jen jeden virtuální počítač, nastav hosts na localhost a connection na local.

# setup.yml

- hosts: localhost
 connection: local

V praxi se tahle sekce většinou píše do samostatného souboru, inventáře, kde jsou uvedeny i další informace – třeba které ze strojů mají být webové servery a které databázové.

Abys mohla něco nainstalovat, je třeba býti rootem. To je potřeba zapsat; později pak řekneme ať k tomu Ansible použije sudo a heslo.

  become_user: root

Dále se píše stav, do jakého chceš dostat svůj systém. K tomu slouží seznam tasks. V YAML se seznamy definují pomlčkou u každého prvku.

Každá úloha musí mít jméno. Nainstalujeme si třeba htop, což je vylepšený top: program na sledování stavu systému.

  tasks:
  - name: Install htop
Pro instalaci musíš být `root`, což musíš zadat i v úloze.
   become: yes

Tohle become piš pod name: je to další záznam o téhle úloze. Pomlčku na začátku řádku, která označuje nový prvek seznamu tasks, potřebuješ jen před name. Celý blok tasks bude teď vykadat takhle:

  tasks:
  - name: Install htop
   become: yes

Přichází čas na instrukci, jak balíček nainstalovat. Na Fedoře se instaluje pomocí pluginu dnf, kterému řekneš, že balíček htop chceš nainstalovat v poslední dostupné verzi:

   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop

Celý soubor nakonec vypadá takto. Pozor na odsazení:

- hosts: localhost
 connection: local
 become_user: root
 tasks:
  - name: Install htop
   become: yes
   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop

Teď to zkus spustit:

$ ansible-playbook -K setup.yml
BECOME password: 
[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Note that
the implicit localhost does not match 'all'

PLAY [localhost] ***************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [localhost]

TASK [Install htop] ************************************************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP *********************************************************************
localhost         : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Parametr -K říká, aby se tě Ansible nejdřív zeptal na heslo pro sudo a s tím pak spouští úkoly označené become: yes.

Když ten samý příkaz pustíš znova, Ansible ohlásí že je vše v pořádku; nic se nezměnilo.

A co dál?

Co všechno se dá dělat s Ansiblem?

 • instalovat balíčky (to jsme si právě zkusili)
 • kopírovat soubory - např. konfigurační soubor pro cron.
 • přidávat uživatele, skupinu uživatelů
 • a mnohem víc...

Pro každý druh úlohy existuje tzv. pluginy, který danou úlohu řeší. Ansible obsahuje základní nabídku pluginů, další se dají doinstalovat, a když ani to nestačí, můžeš si v Pythonu napsat další.

Tedy je malá ukázka toho, co je možné; další možnosti najdeš v dokumentaci. (Nebo na dalším kurzu?)

- hosts: localhost
 connection: local
 become_user: root
 tasks:
  - name: Install packages
   become: yes
   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop
    - httpd
  - name: Uninstall packages
   become: yes
   dnf:
    state: removed
    name:
    - cowsay
  - name: Add a user
   become: yes
   user:
    name: testuser1
  - name: Add a file to serve
   become: yes
   copy:
    dest: /var/www/html/index.html
    # Znak `|` v YAML uvozuje odsazený blok s víceřádkovým textem
    content: |
      Hello world!
      Welcome to my server!
  - name: Start & enable httpd
   become: yes
   systemd:
    name: httpd
    state: started
    enabled: true

 - name: Set up RPM fusion
  become: yes
  shell: |
   dnf install -y https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
  args:
   creates: /etc/yum.repos.d/rpmfusion-free.repo

Tento příklad se připojuje pouze k aktuálnímu počítači. Pokud bys to chtěla pouštět i na jiných počítačích, je třeba je zapsat do takzvaného inventáře (inventory file) a použít pomocí přepínače ansible-playbook -i. Návody a příklady opět najdeš v dokumentaci Ansible.

Ansible na laptopu

Automatizovaná konfigurace počítačů je nejužitečnější pro správu více počítačů. Ty ale k nějaké serverové farmě bohužel přístup hned tak nedostaneš.

Můžeš si ale Ansible zkoušet i na vlastním laptopu. Když si oblíbené nastavení uložíš do playbooku, můžeš ho sdílet mezi dvěma počítači (např. osobním a firemním), nebo ho použít když si budeš nastavovat nový počítač.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.