Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Bash III > Další kombinace příkazů

Další kombinace příkazů

Už víš, že pomocí „roury“ (|) se dá poslat výstup z jednoho příkazu do druhého. Existuje ale několik dalších příkazů, kterými se v Bashi dají příkazy kombinovat.

Nejjednodušší je středník (;): Bash napřed provede příkaz na levé straně, počká až se dokončí, a potom spustí ten na pravé.

$ echo 'Vysledek je'; python -c 'print(1 + 1)'
Vysledek je
2

Docela užitečný operátor je && (logické A; angl. AND): napřed se provede příkaz na levé straně a počká se na výsledek. Příkaz na pravé straně se provede pouze pokud první příkaz uspěl. To že příkaz „uspěl“ znamená, že vrátil návratovou hodnotu 0.

$ python -c 'print(1 + )' && echo 'je výsledek'
 File "<string>", line 1
  print(1 + )
       ^
SyntaxError: invalid syntax

Tenhle operátor se hodí např. v případech, kdy píšeš program který připraví nějaký soubor. Příkaz python priprav-soubor.py && head pripraveny-soubor.dat vypíše ukázku výsledku, ale jen když se všechno povedlo. Když Python skončí s chybou, může existovat stará verze pripraveny-soubor.dat z minulého spuštění. Ale nevypíše se a na obrazovce zůstane chybová hláška od Pythonu.

Opak je || (logické NEBO; angl. OR): příkaz na pravé straně se provede, pokud příkaz nalevo neuspěl ($? není 0).

$ python -c 'print(1 + )' || echo 'Jejda! Chyba!'
 File "<string>", line 1
  print(1 + )
       ^
SyntaxError: invalid syntax
Jejda! Chyba!

Spouštění na pozadí

A nakonec, když dáš za příkaz &, tak Bash nebude čekat na konec programu, ale pokračuje hned dál. Když program skončí, dá Bash před dalším promptem vědět.

Hezky se to zkouší na příkazu sleep, který čeká daný počet vteřin:

$ sleep 1
$ sleep 1 &
[1] 25507
$
$ # vteřinu počkej...
[1]+ Dokončena       sleep 1
$

Pozor na to, že program „v pozadí“ sdílí s Bashem terminál, takže pokud bude něco psát na std. výstupů, bude se s Bashem „hádat“.

$ curl https://httpbin.org/get &
[1] 25537
$ { ... sem curl vypíše jakási stažená JSON data ... }

Programy běžící na pozadí můžeš vypsat pomocí jobs. U každého vypíše malé číslo, pomocí kterého se taková „úloha“ (angl. job) dá ovládat:

$ sleep 200 &
[1] 34696
$ sleep 300 &
[2] 34701
$ sleep 400 &
[3] 34706
$ jobs
[1]  Běží         sleep 20 &
[2]- Běží         sleep 30 &
[3]+ Běží         sleep 40 &

Úloha nemusí být vždy jen jednotlivý proces:

$ sleep 500 && sleep 600 &
[4] 34846
$ jobs
[1]  Běží         sleep 20 &
[2]  Běží         sleep 30 &
[3]- Běží         sleep 40 &
[4]+ Běží         sleep 4 && sleep 5 &

Úlohu který běží na pozadí lze popředí pomocí příkazu fg (z angl. foreground, popředí); kterému předáš číslo úlohy za procentem (%):

$ fg %1
sleep 200

Úlohu běžící na popředí – tu, na kterou Bash právě čeká – můžeš zastavit pomocí Ctrl+Z:

^Z
[1]+ Pozastavena       sleep 200
$ jobs
[1]+ Pozastavena       sleep 200
[2]  Běží         sleep 300 &
[3]  Běží         sleep 400 &
[4]- Běží         sleep 500 && sleep 600 &

Pozastavená úloha neběží. Můžeš ji ale odpauzovat buď příkazem fg, který ji dá na popředí (tj. Bash bude čekat než se ukončí). Nebo ji můžeš spustit na pozadí příkazem bg (z angl. background, pozadí), Po tom bude úloha ve stejném stavu jako kdybys ji spustila s &.

$ bg %1
[1]+ sleep 200 &
$ jobs
[1]+ Běží         sleep 200
[2]  Běží         sleep 300 &
[3]  Běží         sleep 400 &
[4]- Běží         sleep 500 && sleep 600 &

Argumentům s procentem rozumí i příkaz kill, který danou úlohu ukončí:

$ kill %4
[4]+ Ukončen (SIGTERM)   sleep 500 && sleep 600

Když zadáš příkazu fg nebo bg bez argumentu, vybere „poslední“ úlohu. Ta je ve výstupu jobs označena plusem.

Existují i další zkratky, např.:

 • %+ a %% vyberou „poslední“ úlohu – tu označenou plusem.
 • %- vybere a „předposlední“ úlohu – tu označenou minusem.
 • %abcd vybere úlohu spuštěnou příkazem začínajícím na abcd (pokud je spuštěna právě jedna taková úloha).

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.