Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Bash III > Úkol

Úkol: Vlastní příkaz

Níže je funkce v Pythonu, která bere řetězec a vrátí "obrácený" řetězec: znaky jsou v něm pozpátku a nahrazené podle slovníku.

Tvůj úkol je napsat příkaz pro příkazovou řádku, který bude radost použít v Bashi. Detaily níže.

obracena_pismena = {
  'a': 'ɐ', 'b': 'q', 'c': 'ɔ', 'd': 'p', 'e': 'ǝ', 'f': 'ɟ', 'g': 'ƃ',
  'h': 'ɥ', 'i': 'ᴉ', 'j': 'ɾ', 'k': 'ʞ', 'l': 'l', 'm': 'ɯ', 'n': 'u',
  'o': 'o', 'p': 'd', 'q': 'b', 'r': 'ɹ', 's': 's', 't': 'ʇ', 'u': 'n',
  'v': 'ʌ', 'w': 'ʍ', 'x': 'x', 'y': 'ʎ', 'z': 'z', 'A': '∀', 'B': 'B',
  'C': 'Ɔ', 'D': 'D', 'E': 'Ǝ', 'F': 'Ⅎ', 'G': 'פ', 'H': 'H', 'I': 'I',
  'J': 'ſ', 'K': 'ʞ', 'L': '˥', 'M': 'W', 'N': 'N', 'O': 'O', 'P': 'Ԁ',
  'Q': 'Q', 'R': 'R', 'S': 'S', 'T': '┴', 'U': '∩', 'V': 'Λ', 'W': 'M',
  'X': 'X', 'Y': '⅄', 'Z': 'Z', '0': '0', '1': 'Ɩ', '2': 'ᄅ', '3': 'Ɛ',
  '4': 'ㄣ', '5': 'ϛ', '6': '9', '7': 'ㄥ', '8': '8', '9': '6', ',': "'",
  '.': '˙', '?': '¿', '!': '¡', '"': '„', "'": ',', '`': ',', '(': ')',
  ')': '(', '[': ']', ']': '[', '{': '}', '}': '{', '<': '>', '>': '<',
  '&': '⅋', '_': '‾',
}

def obrat(text):
  return ''.join(obracena_pismena.get(c, c) for c in reversed(text))

Příklad použití v Pythonu:

>>> obrat("Ahoj, PyLadies!")
"¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ 'ɾoɥ∀"

Program pro příkazovou řádku by měl být spustitelný (zařiď pomocí chmod). Po zkopírování do správného adresáře by měl jít spustit pomocí příkazu obrat.

Když nedostane žádný argument, obrátí standardní vstup:

$ echo Ahoj | obrat
ɾoɥ∀

Jednotlivé řádky by měl program zpracovávat samostatně:

$ echo 'Ahoj,' > pozdrav.txt
$ echo 'PyLadies' >> pozdrav.txt
$ cat pozdrav.txt
Ahoj,
PyLadies
$ cat pozdrav.txt | obrat
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ

Pokud obrat dostane argumenty, zpracuje dané soubory:

$ obrat pozdrav.txt
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ
$ obrat pozdrav.txt pozdrav.txt
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ

Argument - znamená standardní vstup (tedy ne soubor jménem -).

$ echo Ahoj | obrat -
ɾoɥ∀
$ echo haha | obrat pozdrav.txt - pozdrav.txt
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ
ɐɥɐɥ
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ

Pokud program dostane přepínač --help, vypíše krátkou nápovědu a ignoruje ostatní argumenty.

Je-li použit jiný přepínač (začínající -) a ne --help, program uživateli vynadá (na chybovém výstupu), vrátí chybovou návratovou hodnotu (exit(1)) a ignoruje ostatní argumenty.

$ obrat -x
Přepínač -x neexistuje, viz --help
$ obrat --cislovani-radku > vystup.txt
Přepínač --cislovani-radku neexistuje, viz --help
$ echo $?
1

Nakonec program změň tak, aby když některý znak chybí ve slovníku, vracel chybovou návratovou hodnotu 2. Pořád ale zpracuje celý vstup.

$ echo Ahoj | obrat
ɾoɥ∀
$ echo $?
0
$ echo Čau | obrat
nɐČ
$ echo $?
2

Nápověda k Pythonu

Naimportuješ-li sys a os, pak:

 • sys.argv je seznam argumentů (včetně jména programu)
 • sys.stdin je už otevřený soubor se std. vstupem (netřeba with či close)
 • Podobně sys.stdout je soubor se standardním výstupem (tam píše print) a sys.stderr je soubor chybovým výstupem.
 • os.environ je slovník* s proměnnýma prostředí
 • exit(1) ukončí program s danou hodnotou

(* přesněji řečeno, objekt který se chová jako slovník)

Na zpracování argumentů existují knihovny jako argparse (součást Pythonu), nebo click (kterou je potřeba doinstalovat, ale je jednodušší na použití a má spoustu vychytávek navíc). Ažbudeš psát „opravdový“ program pro příkazovou řádku, nastuduj si jak se používají.

Přímo na seznam sys.argv se dívají jen ty nejjednodušší skripty, programátoři kteří se chtějí naučit jak to funguje (ty!), a taky autoři knihoven jako click.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.