Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Výjimky, moduly > Moduly

Moduly

Modul je v Pythonu něco, z čeho můžeme importovat. Třeba z modulu math můžeš importovat funkci sqrt:

from math import sqrt

print(sqrt(2))

Kromě importování jednotlivých proměnných z modulu můžeš importovat i celý modul najednou. K tomu, co modul nabízí, se pak dostaneš pomocí tečky – podobně jako se pomocí 'Ahoj'.upper dostaneš k metodě, kterou nabízí řetězec.

Například:

import turtle

turtle.left(90)
turtle.color('red')
turtle.forward(100)
turtle.exitonclick()
import math

print(math.cos(math.pi))

Hvězdičky nechceme

Možná jsi v dokumentaci nebo na jiném kurzu viděl/a příkaz import s hvězdičkou (*). Pokud ano, v rámci tohoto kurzu na hvězdičku prosím zapomeň a importuj místo toho radši celý modul. Až začneš psát větší programy, zjednoduší ti to práci.

Vlastní moduly

A teď to hlavní! Můžeš vytvořit vlastní importovatelný modul a to jen tak, že uděláš pythonní soubor. Funkce, které v něm nadefinuješ, a proměnné, které v něm nastavíš, pak budou k dispozici tam, kde modul naimportuješ.

Zkus si to! Vytvoř soubor louka.py a do něj napiš:

barva_travy = 'zelená'
pocet_kotatek = 28

def popis_stav():
    return 'Tráva je {barva}. Prohání se po ní {pocet} koťátek'.format(
        barva=barva_travy, pocet=pocet_kotatek)

A pak v dalším souboru, třeba vypis.py, napiš:

import louka

print(louka.popis_stav())

a pak spusť:

$ python vypis.py

Příkaz import hledá soubory (mimo jiné) v adresáři, ve kterém je „hlavní modul” programu – tedy soubor, který spouštíš (u nás vypis.py). Oba soubory by proto měly být ve stejném adresáři.

Vedlejší efekty

Co přesně dělá příkaz import louka?

Python najde příslušný soubor (louka.py) a provede v něm všechny příkazy, odshora dolů, jako v normálním Pythonním programu. Všechny globální proměnné (včetně nadefinovaných funkcí) pak dá k dispozici kódu, který „louku“ importoval.

Když pak stejný modul importuješ podruhé, už se neprovádí všechno znovu – stejná sada proměnných se použije znovu.

Zkus si to – na konci louka.py dopiš:

print('Louka je zelená!')

A pak spusť python (máš-li ho už spuštěný, ukonči a spusť znovu), a zadej:

>>> print('První import:')
>>> import louka
>>> print('Druhý import:')
>>> import louka

Výpis se objeví jen poprvé.

Když takhle modul při importu „něco dělá“ (něco vypíše na obrazovku, zapíše do souboru, na něco se zeptá uživatele atp.), říká se, že má vedlejší efekt (angl. side effect). V modulech připravených na importování se vedlejším efektům vyhýbáme: úloha takového modulu je dát k dispozici funkce, které něco dělají, ne to udělat za nás. Všimni si například, že import turtle neukáže okýnko – to se objeví až po zavolání turtle.forward().

Příkaz print proto radši z modulu zase smaž.

Adresář pro každý projekt

Od teď budeme občas psát větší projekty, které budou obsahovat více souvisejících souborů. Je dobré pro každý takový projekt udělat zvláštní adresář.

(A to samozřejmě znamená i zvláštní gitový repozitář.)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.