Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Soubory a výjimky > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Úkol - kopírování souborů

Začátek programu (varianty, kdy soubor je ve složce, ze které spouštíš soubor *.py)

In [ ]:
nazev_souboru = input("Zadej název souboru ke zkopírování: ")
nazev_noveho_souboru = input("Zadej název pro nový soubor: ")

Varianta bez with

In [ ]:
soubor = open(nazev_souboru, mode="r", encoding='utf-8')
novy_soubor = open(nazev_noveho_souboru, mode="w", encoding='utf-8')

for text in soubor:
  novy_soubor.write(text) 
  
# NEBO
# text = soubor.read()
# novy_soubor.write(text)

print ("Soubor zkopírován.")

soubor.close()
novy_soubor.close()

Varianta s with

In [ ]:
with open(nazev_souboru, mode="r", encoding='utf-8') as soubor:
  with open(nazev_noveho_souboru, mode="w", encoding='utf-8') as novy_soubor:
    novy_soubor.write(soubor.read())

print("Soubor zkopírován.")

Ukázkový příklad porušení DRY

Proč se tolik opakovat, když můžeme počet pokusů použít přímo, převést jej na řetězec a jen připojením přípony z něj udělat název souboru?

In [ ]:
def vykresliPanacka(pocet_pokusu):
  "Funkce na základě neúspěšných pokusů vypisuje obrázky, dokud hra neskončí."
  if pocet_pokusu == 1:
    vstup = open("1.txt", encoding='utf-8')
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 2:
    vstup = open("2.txt", encoding='utf-8')
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 3:
    vstup = open("3.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 4:
    vstup = open("4.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 5:
    vstup = open("5.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 6:
    vstup = open("6.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 7:
    vstup = open("7.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 8:
    vstup = open("8.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 9:
    vstup = open("9.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
  else:
    vstup = open("10.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
    print ("Konec hry, prohrál jsi!")
In [ ]:
def vykresliPanacka(pocet_pokusu):
  "Funkce na základě neúspěšných pokusů vypisuje obrázky, dokud hra neskončí."
  with open(str(pocet_pokusu) + ".txt", encoding='utf-8') as soubor:
    print(soubor.read())

Jiný způsob, kdy jsou všechny obrázky uloženy dohromady v souboru obrazky.txt

In [ ]:
def nakresli_panacka(neuspech_pokusy):
  with open("obrazky.txt", mode="r", encoding="utf-8") as soubor:
    obrazky = soubor.read()

  start_hledani = 0
  start_index = 0
  poradi_obrazku = 0
  while True:
    index = obrazky.index("------------------", start_hledani)
    poradi_obrazku += 1
    start_hledani = index + 1
    if poradi_obrazku == neuspech_pokusy - 1:
      start_index = index
    if poradi_obrazku == neuspech_pokusy:
      break

  print(obrazky[start_index+19:index])


neuspech_pokusy = 10
nakresli_panacka(neuspech_pokusy)

Šibenice a vyplnění jednoho znaku do hádaného slova

In [4]:
def nahrazeni_pismene(hr_pole, slovo, pismeno):
  pocatek = 0
  for pocet in range(slovo.count(pismeno)):
    misto = slovo.index(pismeno, pocatek)
    hr_pole = hr_pole[:misto] + pismeno + hr_pole[misto + 1:] 
    pocatek = misto + 1
  return hr_pole

slovo = "ukulele"
hr_pole = len(slovo) * "-"
pismeno = "e"

print(hr_pole)
hr_pole = nahrazeni_pismene(hr_pole, slovo, pismeno)
print(hr_pole)
-------
----e-e

Obecné rady, pochvaly a doporučení

 • Pochvala všem, kteří odevzdávají úkoly a to i zpětně
 • Pochvala všem, kteří odevzdávají bonusové úkoly
 • Pochvala všem, kteří neví a ptají se
 • Když se neptáte, tak vám nemůžeme poradit

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.