Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Třídy > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Globální proměnné obecně

In [1]:
def soucet(b, c):
  return a + b + c
In [2]:
soucet(2, 3)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-91c5fa422207> in <module>
----> 1 soucet(2, 3)

<ipython-input-1-2a95e93322e7> in soucet(b, c)
   1 def soucet(b, c):
----> 2   return a + b + c

NameError: name 'a' is not defined

In [3]:
a = 1
In [4]:
soucet(2, 3)
Out[4]:
6

Řešení 1 - nefunguje dokud nemá ty správné globální proměnné

In [5]:
class Ctverec:
  def __init__(self, strana):
    self.strana = strana

  def obvod(self):
    return 4 * self.strana

  def obsah(self):
    return self.strana ** 2

  def rozdil_obsahu(self, jiny_ctverec):
    return self.obsah() - druhy_ctverec.obsah()
In [6]:
c1 = Ctverec(5)
c2 = Ctverec(10)
c2.rozdil_obsahu(c1)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-b2d4f2c61000> in <module>
   1 c1 = Ctverec(5)
   2 c2 = Ctverec(10)
----> 3 c2.rozdil_obsahu(c1)

<ipython-input-5-745a0cf85edb> in rozdil_obsahu(self, jiny_ctverec)
   10 
   11   def rozdil_obsahu(self, jiny_ctverec):
---> 12     return self.obsah() - druhy_ctverec.obsah()

NameError: name 'druhy_ctverec' is not defined

Řešení 2 - globální proměnné podruhé

In [7]:
class Ctverec:
  def __init__(self, strana):
    self.strana = strana

  def obvod(self):
    obvod = 4 * self.strana
    return obvod

  def obsah(self):
    obsah = self.strana * self.strana
    return obsah

  def rozdil_obsahu(self):
    rozdil = ctverec1.obsah() - ctverec2.obsah()
    return rozdil
In [8]:
c1 = Ctverec(5)
c2 = Ctverec(10)
c2.rozdil_obsahu(c1)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-b2d4f2c61000> in <module>
   1 c1 = Ctverec(5)
   2 c2 = Ctverec(10)
----> 3 c2.rozdil_obsahu(c1)

TypeError: rozdil_obsahu() takes 1 positional argument but 2 were given

Řešení 4 - jiny_ctverec je vlastně délka strany a komplikace printem

In [9]:
class Ctverec:
  def __init__(self, strana):
    self.strana = strana

  def obvod(self):
    print(self.strana*4)

  def obsah(self):
    print(self.strana**2)

  def rozdil_obsahu(self, jiny_ctverec):
    print((self.strana**2 - jiny_ctverec**2))
In [10]:
c1 = Ctverec(5)
c2 = Ctverec(10)
c2.rozdil_obsahu(5)
75

Správné řešení

In [11]:
class Ctverec():
  def __init__(self, strana):
    self.strana = strana

  def obvod(self):
    return 4 * self.strana

  def obsah(self):
    return self.strana ** 2

  def rozdil_obsahu(self, druhy_ctverec):
    return self.obsah() - druhy_ctverec.obsah()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.