Nauč se Python > Kurzy > Python a jeho knihovny > Rozhraní pro příkazovou řádku > argparse – Rozhraní pro příkazovou řádku

argparse

Knihovna argparse je ve standardní knihovně a slouží k vytváření rozhraní pro příkazovou řádku (angl. command line interface, CLI).

argparse toho neumí tolik jako click, ale pro spoustu případů bohatě poslouží a každý s Pythonem ji má k dispozici bez nutnosti další instalace.

Argumenty příkazové řádky

argparse není ve standardní knihovně jediným nástrojem na zpracování argumentů příkazové řádky. Mezi jeho hlavní „konkurenty“ patří: os.environ, optparse — předchůdce argparse — a getopt.

A pro to úplně nejzákladnější zpracování argumentů nám stačí i modul sys a seznam argv:

import sys

for index, argument in enumerate(sys.argv):
  print(f"Argument číslo {index} je: {argument}")
$ python3 test_sys.py ahoj "ja jsem" argument
Argument číslo 0 je: test_sys.py
Argument číslo 1 je: ahoj
Argument číslo 2 je: ja jsem
Argument číslo 3 je: argument

sys.argv se hodí, pokud potřebujete získat z příkazové řádky třeba jen jeden argument a program nepotřebuje nápovědu. Na složitější případy už je lepší použít argparse.

argparse nemá tak striktně definovanou strukturu jako click, takže se dá použít více různými způsoby. Ten úplně nejzákladnější sestává z následujících kroků:

 1. Vytvoříme si instanci třídy ArgumentParser.
 2. Parseru přidáváme argumenty, které bude umět zpracovat.
 3. Necháme parser pracovat s tím, co nám přišlo z příkazové řádky.
import argparse

def hello(name):
  print(f"Hello {name}!")

if __name__ == '__main__':
  # Vytvoříme prázdný parser
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')
  # Naučíme ho zpracovávat první argument
  parser.add_argument("-n", "--name", action="store", dest="name", default="world")
  # Necháme jej zpracovat sys.argv
  arguments = parser.parse_args()
  # Spustíme funkci s argumentem z příkazové řádky
  hello(arguments.name)

Volání parser.parse_args() bez dalších informací zpracovává obsah seznamu sys.argv, ale je i možné při testování zadat seznam argumentů ručně.

Pro každý argument je možné specifikovat celou řadu vlastností. V předchozím příkladu jsou první dvě možná jména pro nový argument, následuje akce (store znamená ulož hodnotu), dest určuje, jak se bude jmenovat atribut, kde bude uložená hodnota k dispozici a default nastavuje výchozí hodnotu pro případ, kdy argument při spuštění skriptu vynecháme.

$ python args.py
Hello world!
$ python args.py -n PyLadies
Hello PyLadies!
$ python args.py --name PyLadies 
Hello PyLadies!
$ python args.py --help     
usage: args.py [-h] [-n NAME]

Sample app

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -n NAME, --name NAME

Přepínač --help pro nápovědu získal náš program automaticky.

Přepínače

Přepínače jsou v podstatě argumenty bez hodnoty a slouží k zapnutí nebo vypnutí některé z vlastností programu. Například --help je také přepínač, který zobrazí nápovědu a program ukončí, aniž by cokoli udělal.

Pro přepínače se používají akce store_true a store_false. store_true uloží do proměnné True, pokud bude přepínač zadán na příkazové řádce, a naopak store_false uloží False a hodí se tedy spíše pro vypnutí některé z vlastností.

import argparse

def hello(name, upper, ex_mark):
  string = f"Hello {name}"
  if upper:
    string = string.upper()
  if ex_mark:
    string += "!"
  print(string)

if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')

  parser.add_argument("-n", "--name", action="store", dest="name", default="world")
  parser.add_argument("-u", "--uppercase", action="store_true", dest="upper")
  parser.add_argument("-E", "--no-exclamation-mark", action="store_false", dest="ex_mark")

  arguments = parser.parse_args()

  hello(arguments.name, arguments.upper, arguments.ex_mark)

Protože store_true má výchozí hodnotu False a opačně, definice argumentů výše nám na chování programu bez jejich použití nic nezmění.

$ python args.py -n PyLadies
Hello PyLadies!

Použijeme-li je, ovlivní nám podobu výstupu:

$ python args.py -n PyLadies --upper
HELLO PYLADIES!
$ python args.py -n PyLadies --upper -E
HELLO PYLADIES
$ python args.py -E          
Hello world

Výhodou parseru je, že můžeme argumenty použít v libovolném pořadí:

$ python args.py -E --upper --name Ostrava
HELLO OSTRAVA

Poziční argumenty

Stejně jako u funkcí mohou být i v příkazové řádce argumenty nepojmenované. Používají se ve dvou případech: pro povinné parametry a pro parametry, kterých může být zadán libovolný počet. Na všechno ostatní radši použijte přepínače.

Například příkaz cd potřebuje jeden argument: jméno adresáře, do kterého má přepnout. Jeho rozhraní by mohlo vypadat takto:

import argparse

def cd(dir):
  print(f"Changing to directory to {dir}!")

if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')
  parser.add_argument("directory")
  arguments = parser.parse_args()

  cd(arguments.directory)
$ python args.py             
usage: args.py [-h] directory
args.py: error: the following arguments are required: directory
$ python args.py new_folder
Changing to directory new_folder
$ python args.py --help  
usage: args.py [-h] directory

Sample app

positional arguments:
 directory

optional arguments:
 -h, --help show this help message and exit

Argument directory je poziční a povinný. Spuštění bez něj skončí chybou. Za povšimnutí stojí, že nepovinné přepínače z minulých příkladů se v nápovědě vždy zobrazovaly v hranatých závorkách.

Proměnný počet argumentů se zadává pomocí nargs. Možné hodnoty jsou:

 • N — přesný počet vyjádřený číslem
 • ? — žádný nebo jeden argument
 • * — libovolné množství argumentů včetně 0
 • + — libovolné množství, ale minimálně jeden argument

Můžeme například nechat náš program pozdravit hned několikrát, ale minimálně jednou.

import argparse

def hello(names, upper, ex_mark):
  for name in names:
    string = f"Hello {name}"
    if upper:
      string = string.upper()
    if ex_mark:
      string += "!"
    print(string)


if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')

  parser.add_argument("names", nargs="+")
  parser.add_argument("-u", "--uppercase", action="store_true", dest="upper")
  parser.add_argument("-E", "--no-exclamation-mark", action="store_false", dest="ex_mark")

  arguments = parser.parse_args()

  hello(arguments.names, arguments.upper, arguments.ex_mark)

Takový program už nebude možné spustit bez alespoň jednoho nepojmenovaného argumentu a bude možné jich zadat hned několik. Tato skutečnost se zrcadlí i v nápovědě.

$ python args.py    
usage: args.py [-h] [-u] [-E] names [names ...]
args.py: error: the following arguments are required: names

$ python args.py --help
usage: args.py [-h] [-u] [-E] names [names ...]

Sample app

positional arguments:
 names

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -u, --uppercase
 -E, --no-exclamation-mark

$ python args.py PyLadies Ostrava Pythonistas
Hello PyLadies!
Hello Ostrava!
Hello Pythonistas!

Typy a validace

Prozatím všechny argumenty z příkazové řádky dostal náš program jako řetězce. Toto chování lze jednoduše změnit nastavením type.

Například u jednoduchého dělení s dvěma povinnými argumenty se nám více hodí mít oba jako desetinná čísla namísto řetězců.

import argparse

def deleni(a, b):
  print(a / b)


if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')
  parser.add_argument("a", type=float)
  parser.add_argument("b", type=float)
  arguments = parser.parse_args()

  deleni(arguments.a, arguments.b)
$ python deleni.py 10 5
2.0

$ python deleni.py 10 5.5
1.8181818181818181

type bere jakoukoli funkci, kterou pak řetězec s hodnotou argumentu prožene a uloží si výsledek. Takže nejen int, bool a float, ale i libovolná vlastní funkce zde může sloužit nejen pro změnu typu argumentu ale třeba také pro jeho validaci nebo libovolné další úpravy.

import argparse

def validate_email(address):
  if "@" not in address:
    raise argparse.ArgumentTypeError("Missing @ in email address")
  if not address.endswith("@python.cz"):
    raise argparse.ArgumentTypeError("Recipient address not from our domain")
  return address

def send_email(address):
  print(f"Sending email to {address}")

if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')
  parser.add_argument("address", type=validate_email)
  arguments = parser.parse_args()

  send_email(arguments.address)
$ python email.py tomas 
usage: email.py [-h] address
email.py: error: argument address: Missing @ in email address

$ python email.py tomas@gmail.com
usage: email.py [-h] address
email.py: error: argument address: Recipient address not from out domain

$ python email.py tomas@python.cz
Sending email to tomas@python.cz

Jako bonus způsobí vyvolání výjimky ArgumentTypeError automatické zobrazení nápovědy.

Soubory

Speciálním typem argumentu jsou cesty k souborům. Je samozřejmě možné je zpracovávat jako řetězce, ale není to nejlepší nápad a je to zbytečně pracné.

argparse má pro tyto účely speciální FileType, který nám soubor také rovnou otevře.

import argparse

def row_count(file):
  n = len(file.read().splitlines())
  print(f"Row count: {n}")


if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description='Sample app')
  parser.add_argument("file", type=argparse.FileType(mode="r"))
  arguments = parser.parse_args()

  row_count(arguments.file)
$ python soubor.py     
usage: soubor.py [-h] file
soubor.py: error: the following arguments are required: file

$ python soubor.py deleni.py
Row count: 13

$ python soubor.py args.py  
Row count: 12

$ python soubor.py neexistujici
usage: soubor.py [-h] file
soubor.py: error: argument file: can't open 'neexistujici': [Errno 2] No such file or directory: 'neexistujici'

A další

Nejedná se o vyčerpávající popis možností modulu argparse, ale spíše ukázku. Vše ostatní je jako obvykle dostupné v dokumentaci.

Jak je vidět, i se standardní knihovnou si v mnoha případech vystačíme. O důvod více dobře zvážit, zda jsou externí závislosti opravdu potřeba.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.