Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Slovníky > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Slovník a mocniny

In [1]:
def mocniny(cislo):
 seznam_mocnin = []
 for i in range(1,cislo):
  seznam_mocnin.append((i, i**2))

 mocniny = dict(seznam_mocnin) 
 return mocniny
 
mocniny(4)
Out[1]:
{1: 1, 2: 4, 3: 9}

Jiné řešení

In [2]:
def mocniny(n):
  slovnik_mocniny = {}
  for i in range(1, n+1):
    slovnik_mocniny[i] = i**2
  return slovnik_mocniny

mocniny(4)
Out[2]:
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}

Součet klíčů a hodnot

In [3]:
def soucet_klicu_a_hodnot(slovnik):
  soucet_klicu = soucet_hodnot = 0
  for klic, hodnota in slovnik.items():
    soucet_klicu = soucet_klicu + klic
    soucet_hodnot = soucet_hodnot + hodnota
  soucty = (soucet_klicu, soucet_hodnot)
  return soucty

soucet_klicu_a_hodnot(mocniny(4))
Out[3]:
(10, 30)

Jiné řešení

In [4]:
def soucet_klicu_a_hodnot(slovnik):
  return((sum(slovnik.keys()), sum(slovnik.values())))

soucet_klicu_a_hodnot(mocniny(4))
Out[4]:
(10, 30)

Musí tam být tolik závorek?

In [5]:
def soucet_klicu_a_hodnot(slovnik):
  return sum(slovnik), sum(slovnik.values())

soucet_klicu_a_hodnot(mocniny(4))
Out[5]:
(10, 30)

Počet znaků v řetězci

In [6]:
def vypocti_znaky(retezec):
  slovnik = {}
  for znak in retezec:
    slovnik[znak] = retezec.count(znak)
  return slovnik

vypocti_znaky("Hello World!")
Out[6]:
{'H': 1, 'e': 1, 'l': 3, 'o': 2, ' ': 1, 'W': 1, 'r': 1, 'd': 1, '!': 1}

Skautská hra

In [ ]:
import random

while True:
  odpoved = input('Na kolik odpovědí chceš hrát? ')
  try:
    odpoved = int(odpoved)
    break
  except ValueError:
    print('Musíš napsat celé číslo!')

kdo = []
s_kym = []
co_delali = []
kde = []
kdy = []
proc = []

vsechno = [kdo,s_kym,co_delali,kde,kdy,proc]

for i in range (odpoved):
  kdo1 = input ('Kdo? ')
  s_kym1 = input ('S kým? ')
  co_delali1 = input ('Co dělali? ')
  kde1 = input ('Kde? ')
  kdy1 = input ('Kdy? ')
  proc1 = input ('Proč? ')
  print('')

  kdo.append(kdo1)
  s_kym.append(s_kym1)
  co_delali.append(co_delali1)
  kde.append(kde1)
  kdy.append(kdy1)
  proc.append(proc1)

a=random.choice(kdo)
b=random.choice(s_kym)
c=random.choice(co_delali)
d=random.choice(kde)
e=random.choice(kdy)
f=random.choice(proc)

print(a, b, c, d, e, f)

Řešení, kde přidání, změna či odebrání jakékoli otázky znamená jen změnu na jednom míste v seznamu otázek.

In [ ]:
from random import choice

otazky = ['Kdo', 'S kým', 'Co dělali', 'Kde']

odpovedi = {}
for otazka in otazky:
  odpovedi[otazka] = []
  
for otazka in otazky:
  while True:
    odpoved = input('Zadej odpověď na otázku „{}?“ '.format(otazka))
    if not odpoved:
      break
    else:
      odpovedi[otazka].append(odpoved)

veta = ''

for otazka in otazky:
  veta = veta + choice(odpovedi[otazka]) + ' '

print(veta)

Obecné rady a postřehy

 • Evergreen = ptejte se!
 • Pochvala za všechna funkční řešení.
 • Pochvala za to, že pracujete i na starších úkolech.
 • Pochvala za dokumentační řetězce.
  • Ještě větší pochvala za dokumentační řetězce ve třech uvozovkách.
  • A ještě větší pochvala těm, kdož jsou konzistentní a dávají dokumentační řetězce úplně všude.

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.