Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Funkce a řetězce > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Počet znaků v textu

In [1]:
text = """Python je oblíbený programovací jazyk"""

count_of_char = 0
for char in text:
  if char == "p":
    count_of_char = count_of_char + 1

print(f"Písmeno p je v textu {count_of_char}x")
Písmeno p je v textu 1x
In [2]:
text = """Python je oblíbený programovací jazyk"""
text = text.lower()

count_of_char = 0
for char in text:
  if char == "p":
    count_of_char += 1

print(f"Písmeno p je v textu {count_of_char}x")
Písmeno p je v textu 2x
In [3]:
text = """Python je oblíbený programovací jazyk"""
text = text.lower()

count_of_char = text.count("p")

print(f"Písmeno p je v textu {count_of_char}x")
Písmeno p je v textu 2x

Rekurze

In [ ]:
def tah_hrace(pole):
  pozice = int(input('Zadej cislo policka (0-19):'))  
  if pozice < 0:
    print('Policko nemuze byt mensi nez 0. Zadej znovu cislo policka (0-19):')
    return tah_hrace(pole)
  elif pozice > 19:  
    print('Policko nemuze byt vetsi nez 19. Zadej znovu cislo policka (0-19):')
    return tah_hrace(pole)
  else:
    if '-' not in pole[pozice]:
      print('Tohle policko uz je obsazene! Zadej znovu cislo policka (0-19):')
      return tah_hrace(pole)
    else:  
      return tah(pole, pozice, 'o')

Funkce ano_nebo_ne()

4x strip().lower()

In [ ]:
def ano_nebo_ne(otazka):
  "Vrátí True nebo False, podle odpovědi uživatele"
  while True:
    odpoved = input(otazka)

    if odpoved.strip().lower() == 'ano' or odpoved.strip().lower() == 'a':
      return True
    elif odpoved.strip().lower() == 'ne' or odpoved.strip().lower() == 'n':
      return False
    else:
      print('Nerozumím! Odpověz "ano" nebo "ne".')

if ano_nebo_ne('Chceš si zahrát hru? '):
  print('OK! Ale napřed si ji musíš naprogramovat.')
else:
  print('Škoda.')
In [ ]:
def ano_nebo_ne(otazka):
  "Vrátí True nebo False, podle odpovědi uživatele"
  while True:
    odpoved = input(otazka).lower().strip()
    if odpoved == 'ano' or odpoved == "a":
      return True
    elif odpoved == 'ne' or odpoved == "n":
      return False
    else:
      print('Nerozumím! Odpověz "ano" nebo "ne".')

Piškvorky a funkce vyhodnot()

In [ ]:
def vyhodnot(hraci_pole):
  if hraci_pole.count("xxx"):
    return "x"
  elif hraci_pole.count("ooo"):
    return "o"
  elif hraci_pole.count("-") == 0:
    return "!"
  else:
    return "-"
In [ ]:
def vyhodnot(pole):
  if 'xxx' in pole:
    return 'x'
  elif 'ooo' in pole:
    return 'o'
  elif '-' not in pole:
    return '!'
  else:
    return '-'

Funkce bool()

In [4]:
bool(0)
Out[4]:
False
In [5]:
bool(1)
Out[5]:
True
In [6]:
bool(5)
Out[6]:
True
In [7]:
bool(-1)
Out[7]:
True
In [8]:
bool("")
Out[8]:
False
In [9]:
bool("abc")
Out[9]:
True

Piškvorky

In [ ]:
from random import randrange

def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  if 'xxx' in pole:
    return("x")
  elif 'ooo' in pole:
    return("o")
  elif '-' not in pole:
    return("!")
  else:
    return '-'

def tah(pole, pozice, symbol):
  "Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici."
  return pole[:pozice] + symbol + pole[pozice + 1:]

def tah_hrace(herni_pole):
  "Ptá se hráče na kterou pozici chce hrát a vrací herní pole se zaznamenaným tahem"
  while True:
    cislo_pozice = int(input("Na kterou pozici chceš hrát? "))
    if cislo_pozice >= 0 and cislo_pozice < len(herni_pole) and herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "x")
    else:
      print("Špatná pozice, zkus to znovu. ")

def tah_pocitace(herni_pole):
  "Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače. "
  while True:
    cislo_pozice = randrange(len(herni_pole))
    if herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "o")

def piskvorky():
  "Vygeneruje prázdné pole a střídá tah hráče a počítače. "
  pole = "-" * 20
  while True:
    print(pole)
    pole = tah_hrace(pole)
    print(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
    pole = tah_pocitace(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
  
  print(pole)
  if vyhodnot(pole) == '!':
    print('Remíza!')
  elif vyhodnot(pole) == 'x':
    print('Vyhrála jsi!')
  elif vyhodnot(pole) == 'o':
    print('Vyhrál počítač!')

piskvorky()

Chyby v programu a jejich řešení

Nejdříve chyby v syntaxi, na které si Python stěžuje ihned po přečtení programu.

In [10]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?)
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-'
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-10-ccb09551c24e>", line 2
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?)
                     ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
In [11]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-'
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-11-caf4662f8092>", line 7
  while vysledek =='-'
            ^
SyntaxError: invalid syntax
In [12]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-12-849da4aa383b>", line 8
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
      ^
IndentationError: expected an indented block
In [13]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

Pro řešení těch dalších už musíme kód v naší funkci spustit, jinak se o jeho chování nic nedozvíme.

In [14]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-38c9f4d5522f> in <module>
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

TypeError: piskvorky1d() missing 1 required positional argument: 'symbol'
In [15]:
def piskvorky1d():
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
Chces o nebo x?
--------------------
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-15-7bbdc769e0fd> in <module>
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

<ipython-input-15-7bbdc769e0fd> in piskvorky1d()
   3   pole= '-' * 20
   4   print(pole)
----> 5   vysledek == '-'
   6 
   7   while vysledek =='-':

NameError: name 'vysledek' is not defined
In [16]:
def piskvorky1d():
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek = '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek = vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
Chces o nebo x?x
--------------------
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-16-5eb14ce02964> in <module>
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

<ipython-input-16-5eb14ce02964> in piskvorky1d()
   6 
   7   while vysledek =='-':
----> 8     tah_hrace(pole,symbol_hrac)
   9     print(pole)
   10     if symbol_hrac == 'o':

NameError: name 'tah_hrace' is not defined

Plagiáty?

bart

Pochvaly

 • Za to, že vaše programy očekávají různé vstupy - například Ano, ANO, ano, A atp.
 • Že jste se někteří úspěšně popasovali s bonusem 1D Piškvorky a test-driven development
 • Pro ty, kteří se ptají
 • Velká pochvala pro 3 holky, které odevzdaly úspěšně všechny úkoly !!!

Obecné rady a doporučení

 • U funkcí vždy používáme dokumentační řetězce s trojtými uvozovkami. K popisu funkcí nepoužíváme komentáře.
 • Nezapomeňte kontrolovat svůj kód před odesláním, jestli tam nezůstali nějaké ladící hlášky nebo něco navíc.
 • Dělejte i složitější úlohy. I když se vám třeba nakonec nepodaří dokončit, je to lepší než je neudělat vůbec a je se alespoň o čem bavit a co řešit.
 • Ptejte se na Slacku !!!
 • Posílejte i nefunkční kód, ale napište to, jinak vám to vracíme, že je to nefunkční. Když se na nic nezeptáte, nemáme na co odpovědět.

Statistiky

 • 24 oficiálních účastníků kurzu
 • Na minulé hodině docházka 17
 • Úkoly odevzdalo 18 účastníků
 • Zpětnou vazbu odevzdalo 12 účasníků
 • Za 18 lidí, kteří odevzdali alespoň 1 úkol je celková úspěšnost odevzdaných úkolů 44 %,

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.