Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Cykly > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Nejmenší číslo

Jedno z vašich řešení:

In [ ]:
number_1 = float(input('Zadej číslo: '))
number_2 = float(input('Zadej číslo: '))
number_3 = float(input('Zadej číslo: '))
number_4 = float(input('Zadej číslo: '))
number_5 = float(input('Zadej číslo: '))
print(min(number_1, number_2,number_3,number_4,number_5))

Druhé vaše řešení:

In [ ]:
cislo1 = float(input("Zadej první číslo:"))
cislo2 = float(input("Zadej druhé číslo:"))
cislo3 = float(input("Zadej třetí číslo:"))
cislo4 = float(input("Zadej čtvrté číslo:"))
cislo5 = float(input("Zadej páté číslo:"))

nejmensi_hodnota = cislo1

for cislo in cislo1, cislo2, cislo3, cislo4, cislo5:
  if cislo < nejmensi_hodnota:
    nejmensi_hodnota = cislo

print("Nejmenší hodnota je", nejmensi_hodnota)

Třetí vaše řešení:

In [ ]:
min = int(input("Zadej číslo: "))

for i in range(4):
  cislo = int(input("Zadej číslo: "))
  if cislo < min:
    min = cislo

print("Nejmenší zadané číslo bylo" , min)

N-úhelníky v řadě

Upovídané řešení z domácích projektů

In [ ]:
from turtle import left, right, forward, exitonclick, penup, pendown

n=5 
m=6 
k=7 
p=8
a=200

for i in range (n): #petiuhelnik#
  forward (a/n)
  left (360/n)
penup ()
forward (80)
pendown ()

for i in range (m): #sestiuhelnik#
  forward (a/m)
  left (360/m)
penup ()
forward (80)
pendown ()

for i in range (k): #sedmiuhelnik#
  forward (a/k)
  left (360/k)
penup ()
forward (80)
pendown ()

for i in range (p): #osmiuhelnik#
  forward (a/p)
  left (360/p)
penup ()
forward (80)
pendown ()

exitonclick ()

Kratší řešení s využitím cyklu v dalším cyklu

In [ ]:
from turtle import forward, right, left, exitonclick, penup, pendown

for n in range(5,9):
  for i in range(n):
    forward(200/n)
    left(180-180*(1-2/n))
  penup()
  forward(60)
  pendown()

exitonclick()

Jednoduchá kalkulačka

Jedno vaše řešení:

In [ ]:
firstNumber = int(input('Zadej číslo:'))
secondNumber = int(input('Zadej druhé číslo:'))
operation = input('Zadej operaci, která se má provést (+, -, *, /):')

if operation == '+':
  plus = firstNumber + secondNumber
  print(firstNumber, '+', secondNumber, '=', plus)
elif operation == '-':
  minus = firstNumber - secondNumber
  print(firstNumber, '-', secondNumber, '=', minus)
elif operation == '*':
  multiply = firstNumber * secondNumber
  print(firstNumber, '*', secondNumber, '=', multiply)
elif operation == '/':
  divine = firstNumber / secondNumber
  print(firstNumber, '/', secondNumber, '=', divine)
else:
  print('Takovou operaci neznám!')

Druhé vaše řešení:

In [ ]:
cislo1 = int(input("Zadej první číslo: "))
cislo2 = int(input("Zadej druhé číslo: "))
operator = input("Zadej operator (+ - * /): ")

if operator == "/" and cislo2 == 0:
  print("Nulou nelze dělit")
elif operator not in ("+", "-", "*", "/"):
  print("Neznámý operátor")
else:
  if operator == "+":
    vysledek = cislo1 + cislo2
  elif operator == "-":
    vysledek = cislo1 - cislo2
  elif operator == "*":
    vysledek = cislo1 * cislo2
  else:
    vysledek = cislo1 / cislo2
  print(cislo1, operator, cislo2, "=", vysledek)

Obecné připomínky a rady

 • Importy provádíme vždy na prvních řádcích programu a v rámci programu pouze jednou.
 • Z jednoho modulu je jeden import na 1 řádku. Neimportujeme nic co pak v programu nepoužijeme.
 • Díky všem, kteří zrychlili želvičku.
 • Když vám něco nefunguje a nevíte si s něčím rady, správný popis situace je: "Zkoušela jsem tohle, dělá mi to tohle, chci aby mi to dělalo tohle, hlásí mi to tuto chybu apod.". Méně správný popis je: "Nefunguje mi to" nebo ještě hůře odevzdat nefunkční kód bez komentáře.
 • Odevzdávejte celý kód vč. importů apod. Když vám pak píšeme, že kód nefunguje, tak samozřejmě víme, že tam chybí importy, ale nemůžeme si nic domýšlet, kontrolujeme přesně to, co nám odevzdáte.
 • Mezi název funkce a závorky s argumenty nepište mezery. Správně je len("ahoj"), range(10), print("tisk").

Trochu statistiky

 • 25 účastníků kurzu
 • 22 holek a kluků přítomno na předchozí lekci
 • 20 holek a kluků odevzdalo alespoň 1 úkol (6 odevzdalo všechny úkoly)
 • úspěšnost odevzdaných úkolů je 77,22 % (podíl úkolů označených jako správně proti počtu odevzdaných)
 • 17 holek a kluků vyplnilo zpětnou vazbu

Ukázky "Napiš obrázek"

želvička


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.