Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Grafika > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Problém s proměnnými - lokální vs. globální, mutable vs. immutable

In [ ]:
import pyglet
from random import randint

sirka = 1280
vyska = 800
rychlost_x = 0
rychlost_y = 0

window = pyglet.window.Window(sirka, vyska)

obrazek = pyglet.image.load("ball.png")
sprite = pyglet.sprite.Sprite(obrazek)
sprite.x = -100
sprite.y = -100

def tik(t):
  sprite.x = sprite.x + t * rychlost_x
  sprite.y = sprite.y + t * rychlost_y
  if sprite.x + obrazek.width > sirka or sprite.x < 0:
    rychlost_x = -rychlost_x
  if sprite.y + obrazek.height > vyska or sprite.y < 0:
    rychlost_y = -rychlost_y

def klik(x, y, tlacitko, mod):
  sprite.x = x
  sprite.y = y
  rychlost_x = randint(-500, 500)
  rychlost_y = randint(-500, 500)

def vykresli():
  window.clear()
  sprite.draw()

pyglet.clock.schedule_interval(tik, 1/30)
window.push_handlers(on_draw=vykresli, on_mouse_press=klik)

pyglet.app.run()

Tento kód nefunguje, protože se uvnitř funkcí snažíme měnit obsah proměnných a zároveň přistupovat k jejich globálnímu stavu.

Řešení 1 - kouzelný příkaz global

In [ ]:
def tik(t):
  global rychlost_x, rychlost_y
  sprite.x = sprite.x + t * rychlost_x
  sprite.y = sprite.y + t * rychlost_y
  if sprite.x + obrazek.width > sirka or sprite.x < 0:
    rychlost_x = -rychlost_x
  if sprite.y + obrazek.height > vyska or sprite.y < 0:
    rychlost_y = -rychlost_y

def klik(x, y, tlacitko, mod):
  global rychlost_x, rychlost_y
  sprite.x = x
  sprite.y = y
  rychlost_x = randint(-500, 500)
  rychlost_y = randint(-500, 500)

Řešení 2 - slovníky a seznamy

In [ ]:
rychlost = {"x": 0, "y": 0}

def tik(t):
  sprite.x = sprite.x + t * rychlost["x"]
  sprite.y = sprite.y + t * rychlost["y"]
  if sprite.x + obrazek.width > sirka or sprite.x < 0:
    rychlost["x"] = -rychlost["x"]
  if sprite.y + obrazek.height > vyska or sprite.y < 0:
    rychlost["y"] = -rychlost["y"]

def klik(x, y, tlacitko, mod):
  sprite.x = x
  sprite.y = y
  rychlost["x"] = randint(-500, 500)
  rychlost["y"] = randint(-500, 500)

Řešení 3 - třída a objekty

In [ ]:
import pyglet
from random import randint

sirka = 1280
vyska = 800

window = pyglet.window.Window(sirka, vyska)

obrazek = pyglet.image.load("ball.png")

class Kulicka:
  def __init__(self, x, y):
    self.sprite = pyglet.sprite.Sprite(obrazek)
    self.sprite.x = x
    self.sprite.y = y
    self.rychlost_x = randint(-500, 500)
    self.rychlost_y = randint(-500, 500)

  def vykresli(self):
    self.sprite.draw()
  
  def tik(self, t):
    self.sprite.x = self.sprite.x + t * self.rychlost_x
    self.sprite.y = self.sprite.y + t * self.rychlost_y
    if self.sprite.x + obrazek.width > sirka or self.sprite.x < 0:
      self.rychlost_x = -self.rychlost_x
    if self.sprite.y + obrazek.height > vyska or self.sprite.y < 0:
      self.rychlost_y = -self.rychlost_y

kulicky = []

def tik(t):
  for kulicka in kulicky:
    kulicka.tik(t)

def klik(x, y, tlacitko, mod):
  kulicky.append(Kulicka(x, y))

def vykresli():
  window.clear()
  for kulicka in kulicky:
    kulicka.vykresli()

pyglet.clock.schedule_interval(tik, 1/30)
window.push_handlers(on_draw=vykresli, on_mouse_press=klik)

pyglet.app.run()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.