Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Cykly > Vyhodnocování výrazů

Vyhodnocování výrazů

Už víš, že Python se dá použít jako kalkulačka: dokáže spočítat hodnotu výrazu (angl. expression) jako 3 * (5 + 2). Jak to ale vlastně dělá? Jak se vyhodnocují výrazy?

Pro základní výrazy je to tak, jak to možná znáš ze školy. U 3 * (5 + 2) nejdřív spočítáš to, co je v závorkách: (5 + 2) je 7. Výsledek dosadíš do původního výrazu místo závorky: 3 * 7. Stejně fungují výrazy v Pythonu.

Možná to zní jednoduše, ale protože budeme ten samý postup používat i na složitější výrazy, hodí se ho umět „rozepsat“:

vysledek = 3 * (5 + 2)
#       ╰──┬──╯
vysledek = 3 *  7
#     ╰─┬────╯
vysledek = 21

Když Python potřebuje vyhodnotit proměnnou, dosadí její hodnotu. Pokud je zrovna v proměnné a číslo 4, za a se dosadí 4:

a = 4
b = 5

vysledek = (a + b) / a
#      |  |  |
vysledek = (4 + 5) / 4
#     ╰──┬──╯
vysledek =  9  / 4
#       ╰────┬─╯
vysledek =    2.25

Funguje to i u složitých výrazů. Python se složitými výrazy nemá problém. Jen člověk, který program čte či píše, se v nich může lehce ztratit. Když opravdu potřebuješ napsat složitý výraz, je dobré jej rozdělit na několik menších nebo vysvětlit pomocí komentáře.

Je ale dobré mít povědomí o tom, jak složité výrazy „fungují“, aby ses jich nemusela bát. Měla bys být schopná vysvětlit, co se stane, když se Pythonu zeptáš, kolik je -b + (b² + 4ac)⁰·⁵ / (2a), abys pak věděla, co za tebe Python dělá.

a = 2
b = 5
c = 3


x = -b + (b ** 2 + 4 * a * c) ** 0.5 / (2 * a)
#  |  |      |  |        |
x = -5 + (5 ** 2 + 4 * 2 * 3) ** 0.5 / (2 * 2)
#     ╰──┬─╯  ╰─┬─╯        ╰──┬──╯
x = -5 + ( 25  +  8  * 3) ** 0.5 /  4
#          ╰────┬─╯
x = -5 + ( 25  +   24 ) ** 0.5 /  4
#    ╰───────┬──────────╯
x = -5 +     49      ** 0.5 /  4
#        ╰──────┬──────────╯
x = -5 +        7.0      /  4
#           ╰─────────────┬────╯
x = -5 +              1.75
#  ╰──────────────┬───────────────────╯
x =       -3.25

Výrazy se používají na více místech Pythonu než jen v přiřazování do proměnných. Třeba podmínka u if je taky výraz a vyhodnocuje se stejně jako ostatní výrazy:

strana = -5

if strana <= 0:
  print("Strana musí být kladná!")
if strana <= 0:
# ╰──────┬──╯
if   True :

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.