Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Analýza hlavních komponent (PCA) (virtuální) > Analýza hlavních komponent (PCA)

Analýza hlavních komponent (PCA)

...a jiné metody průzkumu dat a redukce počtu dimenzí

Co se naučíte

Analýza hlavních komponent (anglicky “principal component analysis” neboli PCA) je metoda na snížení počtu dimenzí mnohorozměrných dat. To se může hodit z hlediska vizualizace nebo kvůli úspoře času/paměti při strojovém učení.

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA

%matplotlib inline
sns.set_style('whitegrid')

Jak porovnat babičce víno ve spíži?

Data níže obsahují 13 různých charakteristik 178 italských vín. Představte si, že chcete tato vína vykreslit jako body do jednoho grafu. Případně si představte, že vás babička poprosila, abyste je vyrovnali do polic tak, aby "podobná" vína byla u sebe a "různá" vína co nejdál od sebe. Jak něco takového uděláte?

In [2]:
from sklearn.datasets import load_wine
wine = load_wine()

wine_df = pd.DataFrame(wine.data, columns=wine.feature_names)
print(wine_df.shape)
wine_df.head()
(178, 13)
Out[2]:
alcohol malic_acid ash alcalinity_of_ash magnesium total_phenols flavanoids nonflavanoid_phenols proanthocyanins color_intensity hue od280/od315_of_diluted_wines proline
0 14.23 1.71 2.43 15.6 127.0 2.80 3.06 0.28 2.29 5.64 1.04 3.92 1065.0
1 13.20 1.78 2.14 11.2 100.0 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.40 1050.0
2 13.16 2.36 2.67 18.6 101.0 2.80 3.24 0.30 2.81 5.68 1.03 3.17 1185.0
3 14.37 1.95 2.50 16.8 113.0 3.85 3.49 0.24 2.18 7.80 0.86 3.45 1480.0
4 13.24 2.59 2.87 21.0 118.0 2.80 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 735.0

Jedna možnost je vybrat si dvojici dvou vlastností, která je zásadní pro vaše data. Ale co když se ve víně nevyznáte? Můžete pochopitelně vykreslit grafy všech možných dvojic.

In [3]:
sns.pairplot(wine_df);