Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Databáze > Databáze a SQL

Databáze

Obsah:

 • Úvod do databází
 • Úvod do relačních databází
 • Úvod do SQL + Python a Pandas

Úvod do databází

Doteď jste na kurzu zřejmě pracovali se soubory - odněkud soubor stáhli na svůj počítač, a tam ho zpracovali, a pak třeba zase výsledek někam nahráli. Tento postup ale nestačí, pokud s těmito daty potřebuje pracovat více lidí (nebo strojů) najednou a zároveň je i aktualizovat. To se řeší tak, že spustíte databázový systém (DBMS, SŘBD), ten ta data u sebe spravuje (soubory na disku obsahující specializované datové struktury) a vy se na tento systém připojujete přes počítačovou síť. Nebo třeba používáte webovou aplikaci a ta je na tento databázový systém (databázi) připojena.

Např. e-shop bude pracovat s databází, ve které jsou uloženy informace o prodávaném zboží, rozdělení zboží do kategorií, objednávky, reklamace, registrovaní uživatelé... Takovou databázi můžeme označit za "transakční".

Vy jako datoví analytici, inženýři apod. se pravděpodobně budete chtít do takovéto databáze připojit a stáhnout si z ní část dat pro svou další práci. Nebo dokonce může být vaším úkolem vytvořit novou "analytickou" databázi, která obsahuje data v jiné podobě, např. prodávané zboží bez popisků, bez fotografií, ale zato se statistikami návštěvnosti a prodejnosti.

V těchto materiálech budeme pracovat s databází SQLite. Ta je poněkud specifická tím, že je uložena v jednom souboru (s příponou .sqlite nebo .db), není to tedy samostatně běžící server, ke kterému byste se připojovali, jak je tomu u většiny databází. O to snadněji se ale s SQLite pracuje. I SQLite umožňuje pracovat s jednou databází (jedním souborem) z několika programů zároveň, narozdíl od např. CSV nebo XLS sobourů.

Vlastnosti databází

Od databáze (resp. databázového systému) očekáváme několik vlastností:

 • Že bude uchovávat data :) Ne, vážně - data musí zůstat beze ztráty uložena i v případě výpadku napájení, když dojde místo na disku...
 • Práce s daty "z různých úhlů". Např. v e-shopu chceme jednou vypsat zboží podle kategorie, jindy podle stavu skladových zásob, jindy na základě full-textového vyhledávání..
 • Podpora uživatelů, rolí, oprávnění a kontroly přístupu k datům, security.
 • Rychlost, výkon, propustnost, latence
 • Škálovatelnost - jak do velikosti (gigabajty, terabajty, petabajty), tak do počtu prováděných operací za sekundu
 • ACID
  • Atomicity:
  • Consistency:
  • Isolation:
  • Durability:

Když se nad tím zamyslíte, jedná se o protichůdné požadavky. Tvůrci databázových systémů tak musí zvolit nějaký kompomis. Někdy lze databáze nakonfigurovat, zda má např. preferovat izolaci, nebo propustnost (viz PostgreSQL Transaction Isolation). Žádná databáze není "nejlepší" a vhodná na všechno. Zrovna co se týče rozdílu mezi "transakční" a "analytickou" databází, tak často pro tyto oblasti jsou vhodné odlišné systémy a přístupy.

Relační databáze

Jde o typickou, klasickou, nejčastěji používanou kategorii databázových systémů. Používají se od 70. let, existuje okolo nich široký ekosystém se spoustou nástrojů a také lidí, kteří s nimi umí pracovat.

Co relační databáze obsahuje:

 • "databáze" (jeden databázový systém může spravovat několik databází)
  • uživatelé (users)
  • tabulky
   • sloupce
   • indexy
   • constraints
   • cizí klíče (foreign keys)
   • triggery
  • pohledy (views)
  • procedury
  • sekvence

Data se ukládají v podobě řádek a sloupců do jednotlivých tabulek:

title year director_name director_birthdate
Pelíšky 1999 Jan Hřebejk 1967-06-27
Forrest Gump 1994 Robert Zemeckis 1951-05-14
Návrat do budoucnosti 1985 Robert Zemeckis 1951-05-14

Každý řádek je označen svým unikátním identifikátorem, a duplicitní data se normalizují:

movie_id title year director_id
1 Pelíšky 1999 1
2 Forrest Gump 1994 2
3 Návrat do budoucnosti 1985 2
director_id name birthdate
1 Jan Hřebejk 1967-06-27
2 Robert Zemeckis 1951-05-14

Vztah mezi režiséry a filmy je zde 1:N. Každý jeden režisér je provázán s několika filmy. Každý jeden film je provázán s jedním režisérem (a nebo žádným, pokud jeho director_id není vyplněno).

Co když chceme vyjádřit možnost, že jeden film může mít více než jednoho režiséra?

movie_id title year director_id
1 Pelíšky 1999 1
2 Forrest Gump 1994 2
3 Návrat do budoucnosti 1985 2
director_id name birthdate
1 Jan Hřebejk 1967-06-27
2 Robert Zemeckis 1951-05-14
3 Joe Smith 1950-01-01
movie_id director_id
1 1
2 2
3 2
3 3

SQL

SQL je jazyk, kterým komunikujeme s relační databází. Umí vyjádřit různé operace nad tabulkami - výběr sloupců, řádků, vztahy mezi více tabulkami, agregace hodnot z více řádků... (Nepřípomíná vám to něco? Pandas DataFrame? :) )

Příklad:

SELECT title, year FROM movies;

UPDATE directors SET birthdate = "1950-01-02" WHERE director_id = 3;

Dokonce i jiný software, než jsou relační databáze, rozumí SQL. Často právě analytické nástroje, data lakes, Amazon S3... Pak existuje spousta databází a jazyků, které se jazykem SQL inspirovaly - např. databáze Cassandra a její jazyk CQL.

Instalace a import SQLAlchemy

Každá databáze se z Pythonu používá trochu jinak - liší se název modulu, který je potřeba importovat, mírně se liší způsob předávání dat použitých v SQL dotazech, liší se forma dat vrácených ve výsledku... Použijeme proto knihovnu SQLAlchemy, která tyto detaily abstrahuje a poskytuje rozhraní stejné pro všechny databáze (které SQLAlchemy podporuje).

SQLAlchemy se skládá ze dvou částí:

 • Core - to je právě ta zmíněná abstrakce základních operací s databází, tuto část budeme používat
  • engine, connections, transactions
  • table metadata
  • SQL expression language
 • ORM - umožňuje pracovat s daty v databázi prostřednistvím mapování na objekty
  • zajímavé hlavně při psaní větších aplikací (webových aplikací apod.)

Instalaci knihovny SQLAlchemy provedeme přes pip (nezapomeňte mít aktivovaný venv, do kterého to chcete instalovat):

pip install sqlalchemy

Případně lze instalaci spustit přímo z Jupyteru:

In [1]:
%pip install sqlalchemy
Requirement already satisfied: sqlalchemy in /opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (1.3.13)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Knihovnu SQLAlchemy naimportujeme:

In [2]:
import sqlalchemy

Jako vždy, naimportujeme i Pandas:

In [3]:
import pandas as pd

Stažení filmové databáze

Pro ukázku práce s databází použijeme data od Míry Brabence. Jde o databázi typu SQLite - skládá se z jediného souboru, ve kterém jsou všecha data. To znamená, že není žádný velký server, ke kterému byste se připojovaly jménem a heslem, jako u "klasických" databází (PostgreSQL, Oracle, MS SQL...). Databáze v podobě SQLite souboru má výhodu v tom, že když něco rozbijete, tak ten soubor prostě smažete a uděláte si nový :)

Soubor s databází stáhneme knihovnou Requests, kterou už máte nainstalovanou (instrukce byly v první hodině) a uložíme ho do souboru v pracovním adresáři, tj. tam, odkud jste spustili Jupyter Notebook.

In [4]:
from pathlib import Path
import requests
In [5]:
db_data = requests.get('https://github.com/messa/movie-db-2020/raw/master/movies.sqlite').content
Path('movies.sqlite').write_bytes(db_data)
Out[5]:
1421312

Otevření databáze, průzkum struktury

In [6]:
engine = sqlalchemy.create_engine('sqlite:///movies.sqlite')

Objekt engine obsahuje připojení do databáze a skrz něj budeme provádět operace s danou databází.

Začneme tím, že se podíváme, jaká je struktura té databáze - jaké tabulky obsahuje a co obsahují ty tabulky. Každá databáze na to má jiné finty, jak toto zjistit (někdy funguje SQL příkaz SHOW TABLES, jindy je zase potřeba SELECT z metadat), naštěstí SQLAlchemy nám s tím pomůže.

In [7]:
sqlalchemy.inspect(engine).get_table_names()
Out[7]:
['actors', 'movie_to_actor', 'movies']
In [8]:
def prozkoumat(engine):
  inspector = sqlalchemy.inspect(engine)
  for schema in inspector.get_schema_names():
    print('Schema:', schema)
    for table_name in inspector.get_table_names(schema=schema):
      print()
      print(' Table:', table_name)
      print()
      for column in inspector.get_columns(table_name, schema=schema):
        print('   Column:', column['name'].ljust(12), column['type'])
In [9]:
prozkoumat(engine)
Schema: main

 Table: actors

   Column: id      INTEGER
   Column: csfd_url   VARCHAR
   Column: name     VARCHAR
   Column: birth_date  DATE

 Table: movie_to_actor

   Column: id      INTEGER
   Column: movie_id   INTEGER
   Column: actor_id   INTEGER

 Table: movies

   Column: id      INTEGER
   Column: title    VARCHAR
   Column: csfd_url   VARCHAR
   Column: year     INTEGER
   Column: rating    NUMERIC

Na prozkoumání struktury a obsahu databáze můžete použít nějaký specializovaný program - DB Browser, DBeaver, MySQL Workbench, ... je jich hodně, typicky se specializují na konkrétní druh databáze, některé programy jsou zdarma a některé placené. Existují i webové aplikace, nejznámější asi český Adminer. Zde jsem vám chtěl ukázat, že toho samého se dá dosáhnout i takto z Pythonu.

SELECT

Ukážeme si několik způsobů, jak data z databáze "vytáhnout" do Pythonu.

In [10]:
engine.execute('SELECT id, name, birth_date FROM actors')
Out[10]:
<sqlalchemy.engine.result.ResultProxy at 0x1147d0410>

Výsledkem volání engine.execute(...) je objekt, který umí reprezentuje výsledek SQL dotazu. V případě SELECT se skrz tento objekt dají procházet získané řádky, v případě operací INSERT, UPDATE, DELETE tento objekt obsahuje např. počet změněných řádek.

Zkusíme si zobrazit jednotlivé řádky. LIMIT slouží k omezení počtu vracených záznamů.

In [11]:
result = engine.execute('SELECT id, name, birth_date FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(row)
(1, 'Tim Robbins', '1958-10-16')
(2, 'Morgan Freeman', '1937-06-01')
(3, 'Bob Gunton', '1945-11-15')
(4, 'William Sadler', '1950-04-13')
(5, 'Clancy Brown', '1959-01-05')

Zdálo by se, že procházení result vrací n-tice (tuple), ale není tomu tak.

In [12]:
result = engine.execute('SELECT id, name, birth_date FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(type(row))
<class 'sqlalchemy.engine.result.RowProxy'>
<class 'sqlalchemy.engine.result.RowProxy'>
<class 'sqlalchemy.engine.result.RowProxy'>
<class 'sqlalchemy.engine.result.RowProxy'>
<class 'sqlalchemy.engine.result.RowProxy'>

Jde o SQLAlchemy objekt RowProxy, který umí pár zajímavých věcí:

 • vrátit hodnotu daného sloupce podle pořadí
 • vrátit hodnotu daného sloupce podle názvu
 • vrátit dict s hodnotami
In [13]:
result = engine.execute('SELECT id, name, csfd_url FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(row[0], row[1])
1 Tim Robbins
2 Morgan Freeman
3 Bob Gunton
4 William Sadler
5 Clancy Brown
In [14]:
result = engine.execute('SELECT id, name, csfd_url FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(row['id'], row['name'])
1 Tim Robbins
2 Morgan Freeman
3 Bob Gunton
4 William Sadler
5 Clancy Brown
In [15]:
result = engine.execute('SELECT id, name, csfd_url FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(dict(row))
{'id': 1, 'name': 'Tim Robbins', 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/103-tim-robbins/'}
{'id': 2, 'name': 'Morgan Freeman', 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/92-morgan-freeman/'}
{'id': 3, 'name': 'Bob Gunton', 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/202-bob-gunton/'}
{'id': 4, 'name': 'William Sadler', 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/203-william-sadler/'}
{'id': 5, 'name': 'Clancy Brown', 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/204-clancy-brown/'}

Pokud chceme získat hodnoty ze všech sloupečků, použijeme hvězdičku.

In [16]:
result = engine.execute('SELECT * FROM actors LIMIT 5')
for row in result:
  print(dict(row))
{'id': 1, 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/103-tim-robbins/', 'name': 'Tim Robbins', 'birth_date': '1958-10-16'}
{'id': 2, 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/92-morgan-freeman/', 'name': 'Morgan Freeman', 'birth_date': '1937-06-01'}
{'id': 3, 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/202-bob-gunton/', 'name': 'Bob Gunton', 'birth_date': '1945-11-15'}
{'id': 4, 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/203-william-sadler/', 'name': 'William Sadler', 'birth_date': '1950-04-13'}
{'id': 5, 'csfd_url': 'https://www.csfd.cz/tvurce/204-clancy-brown/', 'name': 'Clancy Brown', 'birth_date': '1959-01-05'}

Z dat lze vytvořit i Pandas DataFrame:

In [17]:
pd.read_sql_query('SELECT id, name FROM actors LIMIT 5', engine)
Out[17]:
id name
0 1 Tim Robbins
1 2 Morgan Freeman
2 3 Bob Gunton
3 4 William Sadler
4 5 Clancy Brown

Toto je zkratka pro načtení celé tabulky:

In [18]:
pd.read_sql_table('actors', engine)
Out[18]:
id csfd_url name birth_date
0 1 https://www.csfd.cz/tvurce/103-tim-robbins/ Tim Robbins 1958-10-16
1 2 https://www.csfd.cz/tvurce/92-morgan-freeman/ Morgan Freeman 1937-06-01
2 3 https://www.csfd.cz/tvurce/202-bob-gunton/ Bob Gunton 1945-11-15
3 4 https://www.csfd.cz/tvurce/203-william-sadler/ William Sadler 1950-04-13
4 5 https://www.csfd.cz/tvurce/204-clancy-brown/ Clancy Brown 1959-01-05
... ... ... ... ...
7522 7523 https://www.csfd.cz/tvurce/147104-jon-kenny/ Jon Kenny NaT
7523 7524 https://www.csfd.cz/tvurce/147105-lisa-hannigan/ Lisa Hannigan 1981-02-12
7524 7525 https://www.csfd.cz/tvurce/162204-lucy-o-connell/ Lucy O'Connell NaT
7525 7526 https://www.csfd.cz/tvurce/309228-paul-young/ Paul Young NaT
7526 7527 https://www.csfd.cz/tvurce/458624-grethe-mogen... Grethe Mogensen 1937-05-25

7527 rows × 4 columns

Průzkum dat ve filmové databázi

Data z jednotlivých tabulek si nahrajeme do Pandas DataFramů, se kterými budeme dále pracovat.

Pro přehlednost si zde vypíšeme ukázku obsahu těch DataFramů, abychom věděli, s čím pracujeme.

In [19]:
sqlalchemy.inspect(engine).get_table_names()
Out[19]:
['actors', 'movie_to_actor', 'movies']
In [20]:
actors = pd.read_sql_table('actors', engine)
movies = pd.read_sql_table('movies', engine)
movie_to_actor = pd.read_sql_table('movie_to_actor', engine)
In [21]:
actors.head()
Out[21]:
id csfd_url name birth_date
0 1 https://www.csfd.cz/tvurce/103-tim-robbins/ Tim Robbins 1958-10-16
1 2 https://www.csfd.cz/tvurce/92-morgan-freeman/ Morgan Freeman 1937-06-01
2 3 https://www.csfd.cz/tvurce/202-bob-gunton/ Bob Gunton 1945-11-15
3 4 https://www.csfd.cz/tvurce/203-william-sadler/ William Sadler 1950-04-13
4 5 https://www.csfd.cz/tvurce/204-clancy-brown/ Clancy Brown 1959-01-05
In [22]:
movies.head()
Out[22]:
id title csfd_url year rating
0 1 Vykoupení z věznice Shawshank https://www.csfd.cz/film/2294-vykoupeni-z-vezn... 1994 95.3
1 2 Forrest Gump https://www.csfd.cz/film/10135-forrest-gump/ 1994 94.5
2 3 Zelená míle https://www.csfd.cz/film/2292-zelena-mile/ 1999 92.8
3 4 Přelet nad kukaččím hnízdem https://www.csfd.cz/film/2982-prelet-nad-kukac... 1975 92.5
4 5 Sedm https://www.csfd.cz/film/2671-sedm/ 1995 92.4
In [23]:
movie_to_actor.head()
Out[23]:
id movie_id actor_id
0 1 1 1
1 2 1 2
2 3 1 3
3 4 1 4
4 5 1 5

SELECT ... WHERE ... AND/OR

In [24]:
list(engine.execute('SELECT * FROM actors WHERE birth_date > "2000-01-01" AND birth_date < "2001-01-01"'))
Out[24]:
[(4849, 'https://www.csfd.cz/tvurce/39309-medved-bart-2/', 'medvěd Bart 2', '2000-01-20'),
 (5703, 'https://www.csfd.cz/tvurce/283519-zaira-wasim/', 'Zaira Wasim', '2000-10-23'),
 (6290, 'https://www.csfd.cz/tvurce/35296-morgan-lily/', 'Morgan Lily', '2000-04-11')]
In [25]:
actors[(actors['birth_date'] > '2000-01-01') & (actors['birth_date'] < '2001-01-01')]
Out[25]:
id csfd_url name birth_date
4848 4849 https://www.csfd.cz/tvurce/39309-medved-bart-2/ medvěd Bart 2 2000-01-20
5702 5703 https://www.csfd.cz/tvurce/283519-zaira-wasim/ Zaira Wasim 2000-10-23
6289 6290 https://www.csfd.cz/tvurce/35296-morgan-lily/ Morgan Lily 2000-04-11

SELECT ... ORDER BY

In [26]:
list(engine.execute('SELECT * FROM actors WHERE birth_date > "2005-01-01" ORDER BY birth_date ASC'))
Out[26]:
[(526, 'https://www.csfd.cz/tvurce/239127-noah-jupe/', 'Noah Jupe', '2005-02-25'),
 (7051, 'https://www.csfd.cz/tvurce/321955-rocco-lerro/', 'Rocco Lerro', '2005-08-21'),
 (4979, 'https://www.csfd.cz/tvurce/357987-ariana-greenblatt/', 'Ariana Greenblatt', '2007-08-27'),
 (1876, 'https://www.csfd.cz/tvurce/540779-hailey-hermida/', 'Hailey Hermida', '2007-09-13'),
 (1865, 'https://www.csfd.cz/tvurce/354371-pierce-pope/', 'Pierce Pope', '2008-06-02')]
In [27]:
actors[(actors['birth_date'] > '2005-01-01')].sort_values('birth_date')
Out[27]:
id csfd_url name birth_date
525 526 https://www.csfd.cz/tvurce/239127-noah-jupe/ Noah Jupe 2005-02-25
7050 7051 https://www.csfd.cz/tvurce/321955-rocco-lerro/ Rocco Lerro 2005-08-21
4978 4979 https://www.csfd.cz/tvurce/357987-ariana-green... Ariana Greenblatt 2007-08-27
1875 1876 https://www.csfd.cz/tvurce/540779-hailey-hermida/ Hailey Hermida 2007-09-13
1864 1865 https://www.csfd.cz/tvurce/354371-pierce-pope/ Pierce Pope 2008-06-02

SELECT ... GROUP BY

In [28]:
list(engine.execute('SELECT year, COUNT(*) FROM movies GROUP BY year HAVING COUNT(*) > 5'))
Out[28]:
[(1957, 6),
 (1968, 6),
 (1973, 6),
 (1980, 6),
 (1984, 6),
 (1986, 7),
 (1990, 7),
 (1991, 6),
 (1993, 11),
 (1995, 7),
 (1997, 8),
 (1998, 6),
 (1999, 9),
 (2000, 6),
 (2001, 8),
 (2002, 6),
 (2003, 6),
 (2004, 9),
 (2008, 6)]

Úkol: který herec účinkoval v největším počtu filmů

Najděte v tabulce movie_to_actor id herce, u kterého je v té tabulce nejvíce id filmů.

Postup:

 1. Pomocí GROUP BY si vypište vždy actor_id a k tomu počet řádků s tímto actor_id
 2. Pomocí ORDER BY a LIMIT zjistěte actor_id, u kterého je tento počet nejvyšší
 3. Bonus: zjistěte jméno tohoto herce

JOIN

TODO: tady bude ukázka JOIN v SQL vs. merge v DataFrame

CREATE TABLE

INSERT

UPDATE

DELETE

Závěr


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.