Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Procesy & deskriptory souborů > Vypisování souborů

Vypisování souborů

Teď, když se umíš pohybovat po adresářovém systému a vytvářet soubory, se podíváme na to, co v těch souborech je.

Začni v adresáři data-shell/molecules:

$ cd ~/Dokumenty/data-shell/molecules
$ ls -F
cubane.pdb ethane.pdb methane.pdb octane.pdb pentane.pdb propane.pdb

Vypisovací kočka

Podle přípony jsou tu soubory ve formátu Protein Data Bank, což je textový formát, kterým se dají popsat druhy a pozice atomů v molekule. Jak takový .pdb soubor vypadá? Zkus si nějaký vypsat pomocí příkazu cat:

$ cat methane.pdb
COMPND   METHANE
AUTHOR   DAVE WOODCOCK 95 12 18
ATOM   1 C      1    0.257 -0.363  0.000 1.00 0.00
ATOM   2 H      1    0.257  0.727  0.000 1.00 0.00
ATOM   3 H      1    0.771 -0.727  0.890 1.00 0.00
ATOM   4 H      1    0.771 -0.727 -0.890 1.00 0.00
ATOM   5 H      1   -0.771 -0.727  0.000 1.00 0.00
TER    6       1
END

Do terminálu se ti vypíše obsah souboru – to, co by se ti ukázalo v textovém editoru, kdybys soubor otevřela.

Proč cat?

Jméno cat je zkratka z angl. catenate/concatenate – zřetězit, spojit do sekvence. Je to termín pro spojování řetězců, jak to znáš z Pythonu: 'Ahoj' + ' ' + 'světe'. Když dáš příkazu cat několik argumentů, tak postupně vypíše obsah každého daného souboru. Spojí je dohromady, jeden za druhý:

$ cat methane.pdb ethane.pdb
COMPND   METHANE
AUTHOR   DAVE WOODCOCK 95 12 18
ATOM   1 C      1    0.257 -0.363  0.000 1.00 0.00
ATOM   2 H      1    0.257  0.727  0.000 1.00 0.00
ATOM   3 H      1    0.771 -0.727  0.890 1.00 0.00
ATOM   4 H      1    0.771 -0.727 -0.890 1.00 0.00
ATOM   5 H      1   -0.771 -0.727  0.000 1.00 0.00
TER    6       1
END
COMPND   ETHANE
AUTHOR   DAVE WOODCOCK 95 12 18
ATOM   1 C      1   -0.752  0.001 -0.141 1.00 0.00
ATOM   2 C      1    0.752 -0.001  0.141 1.00 0.00
ATOM   3 H      1   -1.158  0.991  0.070 1.00 0.00
ATOM   4 H      1   -1.240 -0.737  0.496 1.00 0.00
ATOM   5 H      1   -0.924 -0.249 -1.188 1.00 0.00
ATOM   6 H      1    1.158 -0.991 -0.070 1.00 0.00
ATOM   7 H      1    0.924  0.249  1.188 1.00 0.00
ATOM   8 H      1    1.240  0.737 -0.496 1.00 0.00
TER    9       1
END

V praxi se cat většinou používá pro vypsání jediného souboru, ale jméno stále odkazuje na tohle spojování. S kočkama samozřejmě nemá vůbec, ale vůbec nic společného 😺

Opakovací kočka

Když zadáš jen příkaz cat bez jména souboru, nestane se naoko nic. To proto, že cat v tomhle případě vypisuje vstup z klávesnice – a to po řádcích, takže dokud něco nenapíšeš a nestiskneš Enter, může to vypadat že „Bash zamrzl“.

A jakmile napíšeš řádek, cat ho zopakuje. To zatím není moc užitečné. Jako skoro každý program se cat dá ukončit pomocí Ctrl+C.

$ cat
ahoj
ahoj
blablabla
blablabla
^C

První opakování řádku má „na svědomí“ terminál, který automaticky ukazuje co napíšeš na klávesnici a nechá tě např. opravovat chyby pomocí Backspace. Příkazu předá až kompletní řádek, když stiskneš Enter. (Tohle chování se dá vypnout; programy jako nano se tak můžou starat o veškerý výstup samy.) Druhé opakování přichází od příkazu cat, který vypisuje co od terminálu obdrží, když zmáčkneš Enter.

Hlavičky a ocásky

Zkus si vypdat obsah souboru octane.pdb. Ten je trochu delší; máš-li menší terminál, možná se tam ani nevejde. V dnešních terminálech můžeš sice rolovat posuvníkem, ale hodí se umět vypsat jenom začátek – hlavičku – souboru. To se dělá příkazem head:

$ head octane.pdb
COMPND   OCTANE
AUTHOR   DAVE WOODCOCK 96 01 05
ATOM   1 C      1   -4.397  0.370 -0.255 1.00 0.00
ATOM   2 C      1   -3.113 -0.447 -0.421 1.00 0.00
ATOM   3 C      1   -1.896  0.386 -0.007 1.00 0.00
ATOM   4 C      1   -0.611 -0.426 -0.198 1.00 0.00
ATOM   5 C      1    0.608  0.405  0.216 1.00 0.00
ATOM   6 C      1    1.892 -0.400  0.001 1.00 0.00
ATOM   7 C      1    3.113  0.429  0.414 1.00 0.00
ATOM   8 C      1    4.397 -0.374  0.199 1.00 0.00

Normálně head vypíše prvních 10 řádků, ale pomocí přepínače -n můžeš zadat i jiný počet:

$ head -n4 octane.pdb
COMPND   OCTANE
AUTHOR   DAVE WOODCOCK 96 01 05
ATOM   1 C      1   -4.397  0.370 -0.255 1.00 0.00
ATOM   2 C      1   -3.113 -0.447 -0.421 1.00 0.00

Záporné hodnoty fungují jako v Pythonu: s -n -10 vypíše head všechny řádky kromě deseti posledních.

Podobný příkaz je tail, který naopak vypíše poslední řádky ze souboru:

$ tail -n 4 octane.pdb
ATOM   25 H      1    4.368 -1.282  0.801 1.00 0.00
ATOM   26 H      1    5.254  0.230  0.498 1.00 0.00
TER   27       1
END

Méně je více

Příkazy head a tail jsou užitečné, ale někdy se potřebuješ v dlouhém dokumentu trochu „porozhlédnout“. K tomu slouží příkaz less, který ukáže obsah souboru podobným způsobem jako man. Klávesami //PgUp/PgDb se v souboru „pohybuj“ a pomocí Q se dostaneš ven.

$ less octane.pdb

Proč „less“?

Příkaz less vychází ze staršího more (více), nástroje pro terminály které neuměly „rolovat“ v historii. Po vypsání kousku textu zobrazil něco jako Press Space for more, „stiskni mezerník pro více [textu]“ a čekal na stisk klávesy.

Jméno Less (méně) si jen hraje se rčením méně je více (less is more) – less je vylepšenou verzí more, která se např. umí v souboru vracet zpátky.

Počítání řádků

Občas nepotřebuješ přímo obsah souboru, ale chceš vědět kolik obsahu v něm je. Na to, abys to zjistila, slouží příkaz wc. Název je zkratka z anglického word count, počet slov; podobnost s evropskou zkratkou WC (water closet) je čistě náhodná.

$ wc octane.pdb
 30 246 1828 octane.pdb

Příkaz wc vypíše čtyři hodnoty: počet řádků, počet slov, počet bytů (tedy velikost souboru) a jméno souboru. Z nápovědy se dozvíš jak vybrat jen jednu z těchto hodnot (nebo víc jiných). Asi nejužitečnější je počet řádků, který vybereš přepínačem -l:

$ wc -l octane.pdb
30 octane.pdb

Když dáš příkazu wc víc souborů, vypíše informace o každém z nich:

$ wc *.pdb
 20 156 1158 cubane.pdb
 12  84 622 ethane.pdb
  9  57 422 methane.pdb
 30 246 1828 octane.pdb
 21 165 1226 pentane.pdb
 15 111 825 propane.pdb
 107 819 6081 celkem

V posledním řádku pak vidíš součet všech položek.

Když naopak příkazu wc nezadáš žádná jména souborů, funguje podobně jako cat: zpracuje vstup z klávesnice. To už se může hodit: když si zkopíruješ nějaký text z editoru do schránky, můžeš ji vložit „do“ spuštěného příkazu wc.

Dnešní editory mají funkci počítání slov zabudovanou. Je dokonce i v nano (pod Alt+D). Ale textová políčka třeba v prohlížeči bývají „hloupější“.

Tentokrát text neukončuj pomocí Ctrl+C – tím bys příkaz wc ukončila, takže by nedostal šanci vypsat výsledek. Místo toho použij Ctrl+D, což znamená „konec vstupu“.

$ wc
haló haló,
co se stalo?
   2    5   23

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.