Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Výrazy a podmínky > První krůčky

Interaktivní režim Pythonu

Chceš-li si začít hrát s Pythonem, otevři příkazový řádek a aktivuj virtuální prostředí. Zkontroluj si, že na začátku příkazové řádky ti svítí (venv).

Je-li tomu tak, nezbývá než – konečně – pustit Python. K tomu použij příkaz python:

$ python
Python 3.6.6 (...)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Příkaz vypíše několik informací. Z prvního řádku se můžeš ujistit, že používáš Python 3. (Vidíš-li číslo jako 2.7.11, něco je špatně – popros o radu kouče.)

Třemi „zobáčky“ >>> pak Python poprosí o instrukce. Je to jako v příkazové řádce, ale místo příkazů jako cd a mkdir sem budeš psát příkazy Pythonu.

Práci s příkazovým řádkem si můžeš představit jako telefonní konverzaci: nejdřív ses s počítačem bavila pomocí příkazů jako cd. Příkaz python znamená „dej mi prosím k telefonu Python!“ – další „konverzace“ bude s úplně jiným programem, i když okýnko s textem vypadá skoro stejně.

Vyzkoušej si, že příkazy z příkazové řádky v Pythonu nefungují:

>>> cd adresar
  File "<stdin>", line 1
    cd adresar
       ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> whoami
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'whoami' is not defined

Tohle je chybová hláška, která se objeví vždycky, když Python nebude spokojený. V průběhu kurzu jich uvidíš ještě spoustu, takže si ji dobře prohlédni, ať ji příště poznáš.

První příkaz

Jako první instrukci použijeme Pythonu jako kalkulačku. Za tři zobáčky napiš třeba 2 + 3 a zmáčkni Enter.

>>> 2 + 3
5

Zobrazila se ti správná odpověď? Pokud ano, gratuluji! První příkaz v Pythonu máš za sebou.

Zkusíš i odečítání?

A jak je to s násobením? Na kalkulačce bys zadala 4 × 5, což se na klávesnici píše špatně. Python proto používá symbol *.

>>> 4 * 5
20

Symboly jako + a * se odborně nazývají operátory.

Operátor pro dělení je /.

Při dělení může vzniknout necelé číslo, třeba dva a půl. Python používá desetinnou tečku, ukáže se tedy 2.5:

>>> 5 / 2
2.5

Z důvodů, do kterých teď nebudeme zabíhat, se při dělení desetinná tečka objeví i když vyjde číslo celé:

>>> 4 / 2
2.0

Občas se hodí použít dělení se zbytkem. Výsledek tak zůstane jako celé číslo. Na to má Python operátory // (podíl) a % (zbytek):

>>> 5 // 2
2
>>> 5 % 2
1

Mezery mezi čísly a znamínkem nejsou nutné: 4*5 i 4 * 5 dělá to samé co 4 * 5. Je ale zvykem psát kolem operátoru jednu mezeru z každé strany – tak jako v těchto materiálech. Kód je pak čitelnější.

Ukončení

Pokud ses dostala až sem, gratuluji! Python máš nejen nainstalovaný, ale taky ti funguje. Stačí ho už jen zavřít. To se dělá pomocí quit(), s prázdnými závorkami na konci.

>>> quit()
(venv)$

Tím ukončíš konverzaci s Pythonem a „zavoláš k telefonu“ zpátky příkazovou řádku. Zobáčky >>> se změnily na výzvu příkazové řádky (která začíná (venv) a končí $ nebo >). Příkazy Pythonu, jako 1 + 2, teď fungovat nebudou – dokud Python opět nepustíš pomocí příkazu python. Zato příkazům jako whoami a cd teď počítač rozumět bude.

Ukončit virtuální prostředí můžeš příkazem deactivate – tentokrát bez závorek.

(venv)$ deactivate

Příkazovou řádku můžeš nakonec zavřít příkazem exit.

$ exit

Pro cvik si zkus Python znovu spustit – nejdřív otevři příkazovou řádku, pak aktivuj virtuální prostředí, potom spusť Python samotný.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.